Aký je rozdiel medzi prekladom zmluvy, návodu a reklamného sloganu?

Simona Pralovska Ciferník27.09.2019 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 3 min.
Počítačové obrazovky s rôznymi typmi textov
Čas čítania 3 min

Pre správnosť prekladu a vašu následnú spokojnosť s ním je nevyhnutné, aby sme vedeli, aké je jeho zamýšľané použitie, pre koho je určený a aká je vaša predstava o preloženom texte.

Túto tému sme načali už v predošlom článku, v ktorom sme si vysvetlili, ako si môžete vhodne nakombinovať prekladateľské služby presne podľa vašich potrieb.

Dnes sa pozrieme na to, ako účel prekladu ovplyvňuje samotný proces prekladu.

Rôzne typy textov si vyžadujú rôzne prístupy prekladateľa k práci. Konkrétny dokument spolu s vašimi špecifickými požiadavkami a bližšie určenie cieľového čitateľa totiž ovplyvňujú, do akej miery sa bude prekladateľ pridržiavať originálu, akú terminológiu zvolí, aké výrazové prostriedky použije a na koľko sa môže vyhrať so štylistikou. Poďme si teda bližšie rozobrať niektoré základné typy textov.

Preklad technických textov

Technické texty patria medzi odborné texty, a preto by mali byť čo možno najpresnejšie a najvernejšie originálu. Pri preklade technického listu alebo karty bezpečnostných údajov prekladateľ skutočne nemá veľmi na výber a verne prekladá.

Predmetom prekladu však môže byť aj návod určený bežnému používateľovi, laikovi, ktorý odbornú terminológiu nemusí poznať. Tomu treba, celkom prirodzene, prispôsobiť aj preklad. Naopak, ak bude preklad slúžiť pracovníkom, ktorí majú všetky odborné výrazy v malíčku, text netreba zbytočne zjednodušovať. Náročnejšia terminológia bude koniec koncov najzrozumiteľnejšia.

Preklad právnych textov

Aj právne texty bezpochyby obsahujú odborný jazyk, kde má každý termín presne určený význam. Text má byť strohý, neemocionálny, jednoznačný a presný, čo sa však nedosahuje len použitím správnej terminológie, ale aj súladom štylistiky, syntaxe a gramatiky. Text však stále musí byť dostatočne zrozumiteľný – právne texty predsa nie sú len pre vysoko odborných právnikov, ale aj pre bežných ľudí, ktorí si kupujú nehnuteľnosť alebo podpisujú pracovnú zmluvu v zahraničí. Pre správnosť prekladu je teda nevyhnutná symbióza jazykovej kompetencie s odbornou kompetenciou prekladateľa.

Na základe vlastných skúseností tiež vieme, že odborníci z praxe už zväčša majú nejakú predstavu o preklade, predovšetkým o jeho terminologickej stránke. Či už vychádzate z vlastnej právnej skúsenosti, predchádzajúcich prekladov alebo zverejnených a dohľadateľných dokumentov, aj v tomto prípade určite platí, že vám radi vyjdeme v ústrety, ak nás s vašou predstavou o preklade, či vami preferovanou terminológiu vopred oboznámite.

Preklady medicínskych textov

Netreba nijako zvlášť zdôrazňovať, že prekladov medicínskych textov by sa mali zhostiť iba skutoční odborníci so skúsenosťami.

Špecifickým prípadom medicínskych prekladov sú lekárske správy. Tie so sebou nesú obrovskú dávku zodpovednosti, pretože na základe nich sa určuje ďalšia diagnóza a následná liečba. Nepresný preklad čo i len drobnosti môže mať závažné následky.

Lekárske správy sú nielenže plné odborných výrazov a skratiek, ale, povedzme si úprimne, aj preklepov. Vyžadujú si skutočného odborníka, ktorý tieto preklepy bez mihnutia oka spozoruje a do prekladu ich neprenesie. Preklady lekárskych správ musia byť presné a vecné. Prekladateľ musí byť mimoriadne pozorný, aby boli všetky čísla prepísané správne. Je predsa rozdiel, či má pacient užiť 1 250 mg alebo 1,250 mg účinnej látky.

Preklad marketingových textov

Marketingové texty sú už z celkom iného súdka. V tomto prípade sa žiada, aby bol preklad voľnejší a kreatívnejší, pretože text má čitateľa predovšetkým zaujať. Preklad by sa mal preto oveľa viac prispôsobovať cieľovej kultúre, ako len bezbreho kopírovať tú východiskovú. Povolený je väčší odklon od štylizácie originálu a doslovný preklad sa rázne odmieta. Preklad marketingových textov si však netreba mýliť s copywritingom! Pri copywritingu ide o tvorbu úplne nového reklamného textu na základe požiadaviek zákazníka.

Marketingové preklady predstavujú široké spektrum najrôznejších textov, od webových stránok cez katalógy až po letáky či newslettre. Preto je dôležité najprv si jasne zadefinovať, pre koho je text určený, čo je cieľom daného textu (napr. podporiť predaj, zvýšiť povedomie o značke, vzdelávať,...) a do akej miery sa prekladateľ od originálu môže vzdialiť.

Preklad titulkov k videu

Podobne sú na tom aj titulky k videu. Na prvý pohľad by mohlo ísť o klasický marketingový text vyžadujúci kreativitu. Vy však možno len potrebujete informatívne preložiť spot, vedieť, čo v ňom je, niekomu ho ukázať a následne ho prepracovať. V takom prípade je vhodný doslovnejší preklad.

Alebo daný spot už nijako upravovať nebudete a vaším cieľom je zaujať konkrétnu skupinu. To by už prekladateľ nemal slepo siahať po prvotnom, základnom význame slova, ale trocha sa s ním vyhrať.

Netreba zabúdať ani na to, že titulkovanie videí má svoje špecifické pravidlá, ktoré v nemalej miere ovplyvňujú samotný preklad titulkov. Prekladateľ je obmedzený dĺžkou titulku a časom ich zobrazenia vo videu. Musí preto originálny text preložiť výstižne, stručne a zrozumiteľne, aby sa divák pri čítaní titulkov v texte nestratil.

Lokalizácia softvéru a aplikácií

Špecifickým typom prekladu, pri ktorom je obzvlášť dôležité mať k dispozícii dostatok referencií a poznať cieľového používateľa, je lokalizácia prostredia.

Pri lokalizácii softvéru sú prekladatelia často obmedzení vopred určenou maximálnou dĺžkou textu. Ak by ju prekročili, text by zasahoval do grafiky. Pri lokalizácii musí prekladateľ myslieť na výslednú podobu softvéru a jeho použiteľnosť v praxi. Je preto potrebné prispôsobenie aj tých najmenších detailov, ako sú formát dátumu a času, telefónnych čísel,  adries, peňažných mien atď. lokálnym zvyklostiam.

Lokalizácia je komplexný proces a preklad predstavuje len jednu jeho časť, no k správnemu prístupu k prekladu prekladateľa navedú až vaše inštrukcie, oboznámenie sa s programom a adresátom.

Aby bol aj váš preklad čo najsprávnejší, potrebujeme, aby ste nás naviedli na správnu cestu. Pripravte sa, že pri požiadavke na preklad budeme zvedaví a rovnako sa nebojte opýtať sa nás na čokoľvek.

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *