Kto je to ten vendor manažér a ako pomáha prekladateľom?

Eva Dinušová Ciferník23.03.2022 Pre prekladateľov Čas čítania: 3 min.
vendor manažér rieši vzťahy s prekladateľmi
Čas čítania 3 min

Dostali ste niekedy e-mail od prekladateľskej spoločnosti, konkrétne od istého „vendor manažéra“?

V Lexike nájdete vendor manažérky hneď dve – Evu Dinušovú a Simonu Pralovsku.

Eva Dinušová                         Simona Pralovska

Keď sme pred rokom robili prieskum medzi našimi prekladateľmi, zistili sme, že 16 % opýtaných prekladateľov nevie, kto je to vendor manažér alebo čo je jeho úlohou. Aj preto sme sa rozhodli šíriť týmto blogom osvetu a posvietiť si na túto pozíciu.  

Povieme si, čo sa za ňou skrýva, na čo je potrebná a prečo by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej profesionálnej prekladateľskej agentúry.

Do slovníčka

Ak spolupracujete s agentúrami zo zahraničia, môžete sa stretnúť aj s týmito názvami pre vendor manažéra: Community manager, Talent manager, Recruiter, Supply Chain Manager, Globalization Vendor manager a iné.

Kto je vendor manažér a čo robí?

Veľmi všeobecne a v skratke má vendor manažér na starosti vzťahy s dodávateľmi. Dbá o to, aby bola spolupráca pre prekladateľov dlhodobo atraktívna. Má všeobecný prehľad o práci prekladateľov a dostáva o nich pravidelnú spätnú väzbu od projektových manažérov.

Takisto zabezpečuje dostatočné množstvo kvalitných prekladateľov pre každodenný hladký chod agentúry. Sieť prekladateľov-spolupracovníkov nie je statická. VM musí neustále reagovať na odliv a príliv (nových) prekladateľov a udržiavať tento stav v rovnováhe. Je tiež zodpovedný za to, aby nechýbali prekladatelia, keď príde dovolenková sezóna alebo ak napríklad odchádzajú prekladateľky na materskú dovolenku a „vypadnú“ z pracovného nasadenia na dlhší čas.

Projektoví manažéri s ním konzultujú výber vhodných dodávateľov pri komplikovaných projektoch, nezvyčajných jazykových kombináciách alebo nových klientoch.

Hlavné kompetencie vendor manažéra

 • Má dokonalý prehľad o prekladateľoch a ich portfóliu.
 • Vyhľadáva a oslovuje nových prekladateľov.
 • Zabezpečuje výberový proces a testovanie nových dodávateľov.
 • Dohaduje ceny a podmienky spolupráce.
 • Sleduje kvalitu hodnotených prekladov.
 • Úzko spolupracuje s projektovými manažérmi pri výbere dodávateľov.
 • Sleduje a identifikuje potrebu doplniť nové zdroje na konkrétne jazyky, špecializácie a služby.

Kedy prichádza prekladateľ do kontaktu s vendor manažérom?

Vendor manažér spravidla sprevádza prekladateľov od prvotného oslovenia, náboru a následne počas celej spolupráce. Aj keď je prekladateľ už zabehnutý do našich procesov, je VM naďalej v pozadí a je k dispozícii v prípade potreby. Vstupuje aj do riešenia prípadných reklamácií alebo situácií, ktoré by mohli ovplyvniť celkovú spoluprácu.

VM teda funguje ako akási spojka medzi prekladateľmi a projektovými manažérmi a stará sa o to, aby spolupráca prebiehala hladko.

V akých situáciách sa obrátiť na vendor manažéra?

V podstate kedykoľvek a s čímkoľvek, čo má vplyv na spoluprácu. Pokojne to môže byť aj drobnosť. Aj za zdanlivou banalitou sa totiž môže skrývať niečo viac a prídeme na to až spolu počas detailnejšej analýzy. Napríklad: dostanete od nás dopyt a zostanete prekvapený, pretože ponúkaný text nespadá pod zameranie, ktoré bežne prekladáte. Alebo vám nevyhovuje CAT nástroj pri istom druhu projektov.

Ak sa vám naopak páčila spolupráca na nejakom projekte či v istej špecializácii, je tiež prínosné, ak o tom vieme. V rámci možností vám budeme zadávať viac takýchto projektov.

Kedy je vhodné kontaktovať vendor manažéra?

 • Formálne zmeny (zmena adresy, právnej entity, mena, čísla účtu,...).
 • Zmeny v portfóliu (rozšírenie/zúženie služieb, jazykových kombinácií, špecializácií).
 • Záujem o zintenzívnenie spolupráce.
 • Akékoľvek zmeny ohľadom spolupráce.
 • Návrhy na zlepšenie, nespokojnosť,...

Transparentná komunikácia

Neváhajte nás osloviť, ak ste s niečím nespokojní alebo máte návrh, čo by sa dalo na spolupráci zmeniť či nastaviť inak, aby to lepšie fungovalo. Stáva sa, že v návale práce sa prekladatelia neozvú, ak im niečo prekáža. No je dobré akúkoľvek tému minimálne otvoriť, aby neprerástla do niečoho väčšieho, napríklad frustrácie, čo by má potom vplyv na celkovú spoluprácu. To už je ťažký oriešok aj pre ostrieľaného VM.

Priznávame, že nie každý problém sme schopní vyriešiť ku spokojnosti každého. No otvoreným rozhovorom vieme minimálne priblížiť pohľad zúčastnených strán a možno aspoň sčasti nájsť spoločné riešenie.

Keď vendor manažér chýba

Viaceré slovenské prekladateľské agentúry nemajú vendor manažéra. Jeho kompetencie sú roztrúsené medzi prácu projektových manažérov a iných zamestnancov, ktorí sa tejto agende venujú  popri iných úlohách. Inými slovami, chýba jedna styčná osoba, u ktorej by sa všetky požiadavky dodávateľov zbiehali a ktorá by ich promptne a systematicky riešila.

Vendor manažment v Lexike

Pozícia vendor manažéra, respektíve manažérky, vznikla v Lexike v roku 2015. V zahraničí to bol v tom čase už bežný jav a pevná súčasť agentúr, ktorým záležalo na výbere a kvalite svojich dodávateľov.

Okrem vyššie spomenutých aktivít udržiavame kontakt s prekladateľmi aj cez pravidelné newslettre, blogy, školenia, prostredníctvom ktorých sprostredkúvame aktuálne informácie a trendy zo sveta prekladateľstva (napríklad elektronický úradný preklad, kalendár s podujatiami zameranými na prekladateľov).

Každoročne realizujeme aj prieskum, v ktorom sa naši aktívni prekladatelia vyjadria a dajú nám cennú spätnú väzbu k našim interným postupom, spolupráci či komunikácii s nimi. Následne tieto výsledky vyhodnocujeme a zvažujeme, ako by sme ich implementovali do praxe.

Skúsený VM sa vyznačuje tým, že počúva (a reaguje na) želania a potreby dodávateľov. Pre „svojich“ prekladateľov má vždy otvorené dvere, respektíve dostupný telefón a e-mail. 🙂 Ak máte postrehy k našej spolupráci, napíšte nám na hr@lexika.sk.

 
Eva Dinušová
Eva Dinušová
Vendor manager

Jazyky ma sprevádzali odmalička, keď sme sa s rodinou presťahovali do Viedne. Táto cesta ma doviedla až k štúdiu prekladateľstva, avšak stále ma to ťahalo späť domov, na Slovensko. Náhoda chcela, že som dostala ponuku pracovať v prekladateľskej spoločnosti – aj keď nie ako prekladateľka 🙂. V LEXIKE som si od roku 2011 prešla viacerými pozíciami, začala som pracovať na front desku, neskôr ako projektová manažérka a po dvojročnej pauze na materskej dovolenke som nastúpila na novovytvorenú pozíciu vendor manager. Postupne sme túto pozíciu dotvárali, vylepšovali a dnes je už perfektne fungujúcou a nenahraditeľnou súčasťou LEXIKY. S kolegyňou Simou sa staráme o to, aby sme mali kvalitných prekladateľov – oslovujeme nových a staráme sa o vzťahy s našimi dlhoročnými prekladateľmi. Okrem bežnej agendy mám na starosti aj programy a spoluprácu so študentmi.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *