Technické preklady v Lexike teraz ešte kvalitnejšie

Michal Kmeť Ciferník15.11.2018 O Lexike Čas čítania: < 1 min.
Muž pracujúci s technickou dokumentáciou

Spoločnosť LEXIKA sa stala členom odborného združenia pre technickú komunikáciu tekom Europe e.V., ktoré je najväčšou svetovou profesijnou asociáciou pre technickú komunikáciu spájajúcu približne 9 000 odborníkov z tohto a príbuzných odvetví.

Podpora viacjazyčnosti a preklady odbornej literatúry bezprostredne súvisia s odvetvím technickej komunikácie.

Členstvo spoločnosti LEXIKA v združení tekom Europe nám prinesie rýchlejší prístup k informáciám z technického odvetvia, ktoré je úzko prepojené s poskytovaním prekladateľských služieb. Z toho budú jednoznačne profitovať aj naši zákazníci v podobe širšej ponuky kvalitnejších služieb.

 

člen tekom Europe_logo

Čo to je technická komunikácia?

Technická komunikácia je proces definovania, vytvárania a poskytovania informácií s cieľom bezpečného a efektívneho využívania rozličných produktov, najmä však technických systémov, softvérov alebo služieb. Tieto informácie sú najčastejšie distribuované vo forme textových a grafických informácií alebo iných nepriamych komunikačných prostriedkov.

V praxi to znamená, že každý produkt (od bežného nábytku, ktorý si môže spotrebiteľ zložiť doma sám, až po automatizovanú výrobnú linku) je spotrebiteľovi dodaný spolu s návodom. Tieto návody popisujú, ako produkt správne uviesť do prevádzky, ako ho inštalovať či inak pripraviť na používanie a následne ho aj bezpečne používať.

Prekladateľské služby sú pre technickú dokumentáciu prirodzeným partnerom, keďže množstvo produktov sa distribuuje celosvetovo a informácie o bezpečnom a efektívnom používaní produktov je potrebné zabezpečiť cieľovým skupinám v ich rodnom jazyku. V spoločnosti Lexika najčastejšie prekladáme technickú dokumentáciu, manuály a príručky pre odvetvia strojárenstva, energetiky, dopravy, zdravotníckej techniky a informačných technológií.

Potrebujete technický preklad? Napíšte nám na info@lexika.sk.

Michal Kmeť
Michal Kmeť
Managing director

S prekladateľským odvetvím som sa prvýkrát stretol v roku 1993, keď môj otec založil spoločnosť LEXIKA a ja som na bicykli roznášal texty na preklad našim prekladateľom. Vo firme som postupne prešiel takmer všetkými pozíciami. Štyri roky som pôsobil ako prezident Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, v súčasnosti som členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladal a organizujem konferenciu Meet Central Europe.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *