Preklady z oblasti elektrotechniky

Algoritmy, mikroprocesory, senzory. Svet elektrotechniky je plný detailov, ktoré musia byť presne dodržané aj v textovej forme.

Prekladať elektrotechnické texty z jedného jazyka do druhého bez toho, aby došlo k posunu významu, je práca hodná skutočných profesionálov. Nelámte si hlavu s ich hľadaním, u nás ich máte na jednom mieste!

Prečo LEXIKA?

✔ Garancia kvality podľa ISO 17100 a ISO 9001.

✔ Špičkové softvéry pre úsporu času a financií.

✔ Používanie exaktnej terminológie z odboru.

✔ Dodanie prekladu bez zdržaní.

✔ Žiadne poplatky za odbornosť.

Objednajte online

Odborná terminológia

Pracujeme s precíznosťou stroja na výrobu plošných spojov. Naši prekladatelia ovládajú odbornú terminológiu, ale aj zaužívané pojmy z odvetvia. Kvalifikáciu prekladateľov si starostlivo overujeme.

Preklad s certifikáciou kvality

Okrem normy ISO 9001 sa riadime aj prekladateľskou normou ISO 17100, ktorá kladie vysoké nároky na odbornosť prekladateľov a prekladateľského procesu. To všetko dopĺňame o prácu v špičkových prekladateľských softvéroch.

Preložíme pre vás:

  • manuály a návody na používanie,
  • technickú dokumentáciu,
  • servisné príručky,
  • technické špecifikácie,
  • tendrovú dokumentáciu,
  • katalógy produktov,
  • patenty
  • a iné.

Viacstupňová kontrola prekladu

Počítač sa nemýli, no človek môže. Preložené texty preto viackrát kontrolujeme, aby boli po jazykovej a odbornej stránke korektné do posledného písmenka. Niekedy stačí jedna chybná čiarka a význam textu sa môže úplne zmeniť.

Ponuka na mieru

Postaráme sa o preklad vašich elektrotechnických textov do angličtiny, nemčiny, ale aj ďalších svetových jazykov. Nezáleží na tom, či ide o technické špecifikácie, návody, príručky alebo akékoľvek iné texty. Nezľakneme sa ani komplexnejších a náročnejších zadaní.

Ako vzniká kvalitný preklad v LEXIKE?

1. Zašlete nám texty na preklad
Môžete nám ich zaslať v ľubovoľnom formáte.

2. Zistíme všetky vaše požiadavky
Podľa nich vám ušijeme prekladateľský proces na mieru.

3. Preklad zadáme overenému prekladateľovi
Ktorý má skúsenosti v oblasti elekrotechniky.

4. Preklad skontroluje revízor
Uistí sa o správnosti terminológie i gramatiky. (Preklad v súlade s ISO 17100.)

5. Prebehne interná kontrola kvality
Pomocou moderných softvérov na kontrolu kvality.

6. Doladíme vizuálnu stránku
Preklad sfinalizujeme podľa vašich požiadaviek.

7. HOTOVO
Perfektný preklad
Preklad môžete použiť bez ďalších úprav a starostí.

Potrebujete preklad z oblasti elektrotechniky?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút