Prečo preklad bez revízie a korektúry (ne)stačí?

Stanislava Dengová Ciferník24.07.2020 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
Prečo je potrebná revízia prekladu
Čas čítania 4 min

Predstavte si, že pre firmu objednávate odborný preklad. Vyčleníte si 5 – 10 minút na vyhľadanie a dopytovanie dodávateľov a rozhodnutie sa pre víťaznú ponuku.

V jednej ponuke však nájdete viacero možností, ako preklad vyhotoviť:

 • preklad bez revízie,
 • preklad s revíziou,
 • preklad s revíziou a jazykovou korektúrou rodeným hovoriacim.

Pôvodne 5-minútová úloha sa tak nečakane komplikuje a vám možno popri tom napadne aj toto:

 • Čo je revízia a na čo je dobrá?
 • Prečo to komplikujete, nejde to aj jednoduchšie?
 • Preložte to na prvýkrát správne, bude to rýchlejšie a lacnejšie.
 • Máte neskúsených prekladateľov, keď ich niekto musí kontrolovať?

Ako to s tou revíziou vlastne je a prečo je dôležitá?

Jedno príslovie hovorí: dvakrát meraj a raz strihaj. Prekladatelia na spoľahlivú kontrolu vlastnej práce potrebujú dostatočný odstup, na čo v dnešnej rýchlej dobe býva málokedy priestor. Predstavte si, že prekladateľ text preloží, odloží „do šuflíka“ a vráti sa k nemu o týždeň, aby ho pred dodaním ešte raz skontroloval. Pre nejedného prekladateľa by to bol splnený sen. Realita je však iná, a tak namiesto týždenného „odkladu“ využijeme na kontrolu služby druhého prekladateľa.

Rovnako to vidí aj medzinárodná norma ST EN ISO 17100, ktorá presne určuje, ako sa má preklad vyhotoviť. Tá uvádza, že preklad má byť výsledkom činnosti dvoch ľudí: prekladateľa, ktorý text preloží, a druhého lingvistu, ktorý preklad dôkladne skontroluje (= zreviduje) po gramatickej, terminologickej a štylistickej stránke.

Ako sa správne rozhodnúť?

Ako sa rozhodnúť pre správnu kombináciu služieb, keď neviem, čo od revízie a jazykovej korektúry očakávať?

Ukážme si to na príklade:
(Podrobnejšie vysvetlenie prekladateľského procesu nájdete nižšie.)

Základný preklad (bez revízie):

základný preklad bez revízie

Na preklade pracuje skúsený prekladateľ. Preklad bez revízie je použiteľný napr. na interné firemné použitie, poskytne čitateľovi presné informácie v druhom jazyku.

Preklad s revíziou:

preklad s revíziou druhým prekladateľom

Druhý prekladateľ skontroloval preložený text s cieľom uistiť sa, že v ňom nie sú nedostatky z hľadiska presnosti, úplnosti či použitej terminológie. Niektoré časti upravil, zvolil vhodnejšiu terminológiu a opravil preklep.

Preklad s revíziou sa zvyčajne využíva na preklady textov, ako sú návody na použitie, zmluvy, produktové listy, karty bezpečnostných údajov a pod.

Zrevidovaný preklad s jazykovou korektúrou:

preklad po jazykovej korektúre rodeným hovoriacim

Jazykový korektor – rodený hovoriaci cieľového jazyka – pracuje iba s výsledným textom. Jeho úlohou je upraviť ho tak, aby sa plynulo čítal. Takto spracovaný text je vhodný na publikáciu.

Pozn.: V príklade sú pre lepšiu ilustráciu použité takmer hraničné chyby.

Potreby klientov pri prekladoch však bývajú rôzne. Niekedy je prioritou rýchle dodanie, inokedy zasa nižšia cena, a tak nie je nič nezvyčajné, že na revíziu nezostáva čas alebo rozpočet. V takýchto situáciách nie je na výber a klientovi dodáme základný preklad bez revízie. Vo všeobecnosti však platí, že preklad bez revízie by sa mal využívať iba na interné, resp. informačné účely, keď sú drobné nedokonalosti akceptovateľné.

Podrobné vysvetlenie prekladateľského procesu

Prvá verzia je základný preklad vyhotovený profesionálnym prekladateľom. Úlohou prekladateľa je preniesť obsah zo zdrojového do cieľového jazyka tak, aby bol preklad presný a úplný a zodpovedal pravidlám prijímajúceho jazyka, v tomto prípade slovenčiny.

Prekladateľ si svoj preklad prečíta a skontroluje, môže ale byť tak ponorený do originálu, že mu kde-tu ujde nejaká drobnosť, ako napr. čiarka alebo písmenko navyše.

Takýto preklad je vhodný na porozumenie zdrojovému textu. Čitateľ pochopí správu, ale neodporúčame ho ďalej zdieľať alebo publikovať bez ďalších krokov.

Po preklade prichádza na rad revízia, kontrola kvality druhým prekladateľom. Revízor je tiež profesionálny prekladateľ s rovnakými kompetenciami. Vracia sa po stopách prekladateľa, porovnáva text s originálom a kontroluje, či je presný a úplný a či bola použitá vhodná terminológia.

Na text sa pozerá novými očami, opraví aj chýbajúcu čiarku alebo preklep, ktorý kontrola pravopisu neodhalí. Všimne si výraz „2-in-1“ a radšej ho uvedie v slovenčine. Stále sa ale zameriava na pôvodný text. Preklad je obsahovo a terminologicky skontrolovaný, takáto úroveň postačuje pri väčšine bežných textov.

Ak plánujete preložený text publikovať v tlačenej alebo elektronickej forme, alebo ak sa prekladá dôležitá prezentácia pre obchodného partnera či marketingová brožúra pre potenciálnych zákazníkov, mal by preložený text skontrolovať a upraviť aj jazykový korektor.

Jazykový korektor, na rozdiel od prekladateľa a revízora, pracuje už len s cieľovým textom a upravuje ho tak, aby na čitateľa pôsobil prirodzene a bol gramaticky správny. Pri preklade zo slovenčiny do cudzieho jazyka v tomto kroku s textom pracuje rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý ho zároveň upravuje tak, aby znel prirodzene.

Výsledkom tohto procesu je kvalitný a zároveň úplný, presný a gramaticky správny text. Neodkláňa sa príliš od originálu, v rámci normy zachováva pôvodnú formu.

Niektoré typy textov si ale vyžadujú viac. Máme na mysli tie, ktoré majú propagovať alebo pomáhať predávať produkty a služby, napríklad webové stránky či reklamné texty. Viac sa už dočítate v článku o preklade marketingových textov.

Ak si nie ste istí tým, ktoré služby potrebujete, kontaktujte nás. Naši projektoví manažéri vám ochotne poradia.

Potrebujete preklad s revíziou alebo korektúrou?

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

   
  Stanislava Dengová
  Stanislava Dengová
  Project manager

  V LEXIKE som začala pracovať ako čerstvý absolvent odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo. V škole som ešte stihla predmet so simuláciou prekladového projektu, moja predstava o budúcej práci bola teda jasná – po štúdiu som chcela pracovať v prekladateľskej spoločnosti. Teším sa z toho, že moja cesta po štúdiu viedla práve do LEXIKY. Tu som sa primárne venovala riadeniu prekladových projektov a komunikácii so zákazníkmi a prekladateľmi. Prispievala som aj do našej internej dokumentácie. Ako certifikovaný memoQ školiteľ, som mala na starosti CAT nástroje a spolu s kolegyňami a kolegami i organizáciu školení pre začínajúcich aj pokročilých prekladateľov k memoQ.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *