Jazykové korektúry angličtiny

Texty, ktoré zapôsobia.

Jazykový korektor – rodený hovoriaci angličtiny – sa zameria na každý detail. Výsledkom je prirodzene znejúci text.

Vyhotovíme pre vás korektúru bežného, marketingového i odborného anglického textu. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku. Ozveme sa vám do 30 minút.

Objednajte si jazykovú korektúru online:

 • rodení hovoriaci angličtiny (britskej, americkej, kanadskej),
 • cena od 10,90 € za normostranu,
 • flexibilné termíny dodania,
 • rôzne typy textov.

Čo získate vďaka korektúre angličtiny?

 • Prirodzene znejúci text.
 • Zákazníci nespoznajú, že ide o preklad.
 • Kontrola gramatiky a pravopisu ďalším párom očí.
 • Chybovosť textov sa znižuje na minimum.

Získať cenovú ponuku

  Typy korektúr

  Všetky druhy korektúr si u nás môžete objednať spolu s prekladom v rámci balíka služieb alebo ako samostatnú službu.

  Jazyková korektúra (proofreading)

  Korektor pracuje s výsledným textom v angličtine. Zameriava sa na kontrolu anglickej gramatiky, pravopisu a štylistiky. Upraví časti textu, ktoré neznejú prirodzene alebo nie sú pre rodených hovoriacich pochopiteľné. Čo najviac sa pridržiava pôvodnej formy.

  Vhodné pre: texty určené na publikáciu ako brožúry, letáky, webové stránky, príhovory, prezentácie a iné.

  Transkreácia (štylistická korektúra)

  Štylistická korektúra okrem kontroly pravopisu a gramatiky zahŕňa aj tvorivejšiu úpravu textu tak, aby oslovil cieľovú skupinu. Dôraz sa kladie na výsledný efekt na čitateľa. Podstatou je zachovať pôvodnú myšlienku, pričom formu pôvodného textu sa môže výrazne meniť, aby text pôsobil čo najprirodzenejšie.

  Vhodné pre: marketingové/reklamné texty, webové stránky, slogany, blogy, newslettre, príspevky na sociálnych sieťach a iné.

  Revízia (porovnávacia korektúra)

  Revízia anglického textu sa zameriava na úplnosť, presnosť, správnu gramatiku a terminológiu. (Nejde o opravu nekvalitného prekladu.) Revízor pracuje s originálom aj preloženým text s originálom. Preklad s revíziou spĺňa kvalitatívne požiadavky normy ISO 17100.

  Vhodné pre: návody na použitie, zmluvy, produktové listy, účtovné závierky, správy z auditu a iné.

  Predtlačová korektúra

  Finálna korekcia textu pred tlačou. Slúži na odstránenie chýb, ktoré mohli vzniknúť pri formátovaní či zalamovaní textov (v DTP programoch) do tlačového formátu. Odstránia sa preklepy, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov, posunutý text, nevymazaný originálny text, nesprávne rozčlenený text a pod.

  Vhodné pre: texty určené na tlač ako brožúry, letáky, katalógy, časopisy a iné.

  Máte záujem o korektúru anglického textu?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.