Jazykové korektúry češtiny

Vaše texty pod mikroskopom.

Zverte svoje texty do rúk profesionálom. Naši jazykoví korektori sú rodení hovoriaci češtiny s dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka ich postrehu opravia aj ten najmenší nedostatok.

Postaráme sa o všetky druhy textov: odborné, marketingové i bežné. Požiadajte nás nezáväznú cenovú ponuku. Budeme vás kontaktovať do 30 minút.

Objednajte si korektúru češtiny online:

 • rodení hovoriaci češtiny,
 • cena od 5,90 € za normostranu,
 • termíny dodania podľa vašich potrieb,
 • všetky typy a oblasti textov.

Aké sú výhody korektúry českého jazyka?

 • Texty znejú prirodzene. Sú presné a jasné.
 • Zníženie chybovosti na minimum.
 • Kontrola ďalším párom očí.

Získať cenovú ponuku

  Typy korektúr češtiny

  Každý typ korektúry si u nás môžete objednať spolu s prekladom v rámci balíka služieb alebo ako samostatnú službu. 

  Jazyková korektúra (proofreading)

  Jazyková korektúra českého jazyka zahŕňa kontrolu gramatiky, pravopisu a štylistiky. Korektor kontroluje iba s výsledný text v češtine, takže nie je ovplyvnený originálom. Opraví preklepy, nesprávnu interpunkciu či nevhodné vetné konštrukcie. Vďaka tomu získate prirodzene znejúci text.

  Vhodné pre: texty určené na publikáciu – letáky, brožúry, webstránky, prezentácie, príhovory a ďalšie.

  Transkreácia (štylistická korektúra)

  Štylistická korektúra zahŕňa kontrolu pravopisu, gramatiky a štylistiky. Ide však o kreatívnejšiu úpravu textu, ako v prípade základnej jazykovej korektúry. Cieľom rodeného hovoriaceho je pripraviť pútavý a zrozumiteľný text. Hlavnou zásadou je zachovať význam textu, od pôvodnej formy sa ale môže výraznejšie odkloniť.

  Vhodné pre: marketingové a reklamné texty, webstránky, slogany, blogy, články, newslettre, príspevky na sociálne siete a ďalšie.

  Revízia (porovnávacia korektúra)

  Revízor porovnáva pôvodný text a jeho český preklad. Kontroluje, či je preklad presný, úplný, gramaticky správny a či bola použitá správna terminológia. (Nejde o opravu nekvalitného prekladu.) Preklad s revíziou spĺňa požiadavky prekladateľskej normy ISO 17100.

  Vhodné pre: manuály, návody na použitie, technické správy, zmluvy, produktové listy, účtovné závierky, správy z auditu a ďalšie.

  Predtlačová korektúra

  Finálna kontrola textu pred tlačou. Korektor sa uistí, že pri formátovaní alebo zalamovaní textov do tlačového formátu nevznikli žiadne nedostatky. V prípade potreby odstráni preklepy, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov, posunutý text, nevymazané časti pôvodného textu a pod.

  Vhodné pre: texty určené na tlač, napr. brožúry, letáky, produktové katalógy a ďalšie.

  Máte záujem o korektúru českého textu?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.