Preklady GDPR dokumentov

Od vstupu nového nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR do účinnosti sme našim klientom zabezpečili niekoľko tisíc strán prekladov v tejto oblasti. Vďaka našim skúsenostiam sa môžete spoľahnúť na kvalitu prekladov textov súvisiacich s GDPR.

Nová legislatíva = nové dokumenty a predpisy

25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové (upravené) znenie nariadenia o ochrane osobných úrajov (GDPR), ktoré má dopad na všetky firmy spracúvajúce osobné údaje. Tie sú povinné svoje procesy udržiavať v súlade s legislatívou a dotknuté osoby informovať o tom, aké osobné informácie zbierajú, spracúvajú alebo archivujú.

Mnohé spoločnosti tieto dokumenty pri expanzii preberajú od zahraničnej materskej spoločnosti alebo ich naopak pripravujú pre svoje zahraničné pobočky.

Na preklady GDPR dokumentov a textov sme aj s našimi prekladateľmi zodpovedne pripravení. Používame špeciálne vytvorený terminologický slovník obsahujúci základné termíny z oficiálneho znenia nariadenia. Môžete si tak byť istý, že vaše preklady budú terminologicky správne.

Obráťte sa na nás s prekladmi GDPR dokumentácie z oblasti práva, marketingu aj informačných technológií, ako napríklad:

 • Súhlas s podmienkami spracovania cookies
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Politika spracovania osobných údajov
 • Politika informačnej bezpečnosti
 • Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
 • IT zabezpečenie ochrany osobných údajov
 • Komplexné podmienky používania on-line služieb, webových portálov
 • Interné predpisy a smernice o ochrane osobných údajov
 • Vymenovanie splnomocnenca pre ochranu osobných údajov
 • Spracovateľské zmluvy
 • Zmluvy spoločných správcov
 • Poučenia a informované súhlasy
 • Súhlasy so spracovaním osobných údajov
 • Záznamy o činnostiach spracovania
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

  Získať cenovú ponuku

  Spoľahnite sa na certifikovanú prekladateľskú agentúru, ktorá Vám zabezpečí preklad GDPR dokumentov a textov vďaka špecialistom na právo, marketing a IT.

  Máte záujem o preklad GDPR dokumentácie?

  Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru