Spracovanie osobných údajov podľa GDPR

LEXIKA Ciferník19.04.2018 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
GDPR
Čas čítania 2 min

Akékoľvek úniky či zneužitie osobných údajov znamenajú vysokú mieru publicity pre problematiku ochrany osobných údajov. V poslednom období boli viaceré spoločnosti zasiahnuté únikom osobných údajov alebo údaje svojich zákazníkov nespracúvali v súlade s náležitou pozornosťou, rešpektujúc ich ochranu. Našli sa dokonca aj takí, ktorí údaje vedome zneužívali. Ochrana osobných údajov by však mala tvoriť integrálnu súčasť prevádzky každej spoločnosti.

Nariadenie GDPR, vstupujúce do účinnosti od 25. 5. 2018, predstavuje novú Európsku legislatívu, ktorá značne upravuje to, ako majú firmy na osobné údaje nazerať a pracovať s nimi. Cieľom je predovšetkým ochrana práv občanov EÚ vo vzťahu k osobným údajom a zjednodušenie požiadaviek na to, ako firmy ich údaje spracúvajú.

Čo to je GDPR?

GDPR (z anglického General Data Protection Regulation, v slovenskom preklade všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza súčasný zákon o ochrane osobných údajov.

Koho sa GDPR týka a prečo je dôležité?

GDPR nadobudne účinnosť 25. 5. 2018 a dotkne sa všetkých podnikateľov, firiem a ďalších organizácií, ktoré spracúvajú osobné údaje fyzických osôb na iné ako súkromné účely. V najväčšej miere zasiahne firmy venujúce sa prevádzke e-shopov predaju produktov alebo služieb a používajúce databázu zákazníkov či dodávateľov.

Čo sa od 25. mája 2018 zmení?

Od vstupu GDPR do účinnosti sa zmení minimálne nasledovné:

Súhlasy so spracovaním údajov

Na spracovanie osobných údajov, na ktoré nebude zákonný dôvod alebo oprávnený záujem spracovateľa, bude od dotknutej osoby nevyhnutný súhlas s ich spracovaním. Tento bude musieť byť po 25. 5. 2018 konkrétny, slobodný, informovaný a jednoznačný. Znamená to napríklad, že nemôže byť súčasťou obchodných podmienok, v on-line verzii sa bude vyžadovať od používateľa jeho aktívne potvrdenie a pod.

Nové dokumenty, texty a poverené osoby

Ďalšou zo zmien je požiadavka na vymenovanie Splnomocnenca na ochranu osobných údajov (angl. Data Protection Officer) a tiež vytvorenie novej dokumentácie, interných predpisov či nariadení na spracovanie, archiváciu a ochranu osobných údajov v organizáciách.

Riskovať sa neoplatí

Aby nové nariadenie získalo primeraný rešpekt najmä od veľkých globálnych hráčov spracúvajúcich osobné údajov miliónov občanov EÚ, zavádza GDPR za porušenie povinností pri ochrane osobných údajov pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, resp. do výšky 4 % z celosvetového ročného obratu podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Hlásenie únikov

Ďalšou významnou novinkou je tiež povinnosť nahlásiť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov prípadné úniky osobných údajov, ako napr. neoprávnený prístup do databázy, krádež firemného počítača či iného média s databázou zákazníkov alebo dodávateľov.

Ako sa na GDPR pripraviť

  • Prvým krokom by mala byť dôkladná analýza, aké osobné údaje a za akým účelom organizácia zbiera a ako dlho ich uchováva.
  • Revízia dokumentov a textov ako sú formuláre, zmluvy, obchodné podmienky, podmienky a súhlasy so spracúvaním osobných údajov.
  • Zosúladenie vnútorných procesov a aktivít, napr. kamerového systému, dochádzkového systému, objednávkového systému v e-shope atď. podľa požiadaviek GDPR.
  • Preverenie informačných technológií a systémov za účelom ich dostatočného zabezpečenia.

Ako je na GDPR pripravená LEXIKA

K bezpečnosti a diskrétnosti údajov sme vždy pristupovali s plnou vážnosťou, čo vedia potvrdiť naši zákazníci, prekladatelia aj zamestnanci. Osobné údaje sú cenné informácie, ktoré musí každá firma dôkladne strážiť. V Lexike sme vždy pracovali v súlade s aktuálne platnou legislatívou. V posledných mesiacoch preto naše interné predpisy starostlivo prispôsobujeme požiadavkám GDPR.

Preklady GDPR dokumentov

Nové dokumenty a texty súvisiace s GDPR vám vďaka našim prekladateľom špecializujúcim sa na preklady právnych, marketingovýchIT textov preložíme do slovenčiny alebo iných jazykov.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *