Aké sú úskalia právneho prekladu?

LEXIKA Ciferník20.05.2015 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
Právnické preklady
Čas čítania 2 min

Pri preklade odborných právnych textov, akými sú napríklad zmluvná dokumentácia, zákony, rôzne právne vyjadrenia a stanoviská, musí odborný prekladateľ počítať s viacerými požiadavkami takéhoto prekladu.

Pri právnom preklade si v prvom rade treba uvedomiť, že nejde o bežný odborný preklad z jazyka do jazyka, no najmä, že cieľom takéhoto prekladu je autentický dokument platný podľa predpisov a legislatívy. Vždy ide o preklad textov z určitého právneho prostredia do iného, čo so sebou takisto automaticky prináša určité nároky na odbornosť takéhoto prekladu.

Čo je cieľom právneho prekladu?

Prekladateľ právnych textov a dokumentov stojí pred náročnou úlohou zachovať obsah, odbornú terminológiu často aj v rozdielnych právnych systémoch. Napríklad v prípade prekladu z anglického do slovenského jazyka môže byť situácia o čosi zložitejšia, pretože právo sa v týchto dvoch krajinách vyvinulo odlišne. Napríklad niektoré právne inštitúty sú v anglosaskom a v našom odlišné a okrem prekladu významu slov je často potrebné správne lokalizovať aj odlišné právnické koncepty.

Takým rozdielom je napríklad náš advokát, ktorý má význam ,,obhajca, právny zástupca“. Ale v angličtine sa buď použije všeobecný termín lawyer, alebo striktnejší soliciter a barrister, z ktorých každý plní iné úlohy, kým my ich takýmto spôsobom nerozlišujeme. Prekladateľ musí individuálne zvážiť, ktorý termín v konkrétnom prípade prekladu použije.

Ďalší rozdiel môže vyplývať z mimojazykovej skutočnosti, ako napríklad delenie škody v našom právnom systéme na malú, väčšiu, značnú škodu a škodu veľkého rozsahu, čo v anglickom práve nemá obdobu. Riešením je vyhľadanie konkrétneho zákona a uvedenie definícií škôd v konkrétnych sumách.

Cieľom právneho prekladu teda je dbať na všetky rozdiely v terminológii a vyhotoviť taký finálny preklad, ktorý sa zhoduje nielen koncepčne, ale aj podľa platnej legislatívy v danej krajine.

Nevyhnutnosť kvalitného prekladu

Aj menšia chyba v preklade právnych textov by mohla predstavovať veľký problém pri jeho následnom využití. Naozaj dôležitá je teda patričná odbornosť prekladateľa, ktorý ovláda oba jazyky, odbornú terminológiu, ale aj právne prostredie daných krajín a systémov. Profesionálny prekladateľ, ktorý sa zameriava na konkrétnu oblasť ako právo, čerpá zo svojich praktických skúseností a znalostí, dokáže dodať kvalitný preklad v znení spĺňajúcom všetky požiadavky kvalitného prekladu. V spoločnosti Lexika máme skúsenosti s právnickými prekladmi v najžiadanejších oblastiach práva.

Rýchlosť dodania prekladu pri profesionálnom prekladateľovi nesúvisí nevyhnutne s jeho kvalitou, práve vďaka prekladateľovej orientácii v právnej oblasti a znalosti terminológie je schopný dodať z právneho hľadiska správne preložený dokument spĺňajúci všetky potrebné predpoklady.

Kontakujte nás a získajte viac informácií alebo cenovú ponuku na právnický preklad.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *