lokalizácia a preklad softvéru

Lepšie služby pre B2B segment vďaka kvalitnej lokalizácii softvéru
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA


Lokalizácia softvéru je komplexný proces a vyžaduje si riešenia šité na mieru. Prekladajú sa rôzne časti softvéru, a tie musia byť pre používateľa zrozumiteľné v každom bode. Čo je kľúčom k úspechu?

Klient:

Jeden z najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku.

Na zlepšenie svojich služieb pre segment B2B klientov plánoval nasadiť novú komunikačnú platformu.

Dodali sme:

  • špecializovaný tím prekladateľov,
  • na mieru navrhnutý terminologický slovník,
  • kompletnú lokalizáciu softvéru,
  • monitoring kvality a rýchlosti prekladu,
  • kontrolu jednotnej terminológie,
  • koordináciu tímu prekladateľov, revízorov.

POVEDALI O NÁS...

„Predošlému dodávateľovi sme museli vysvetľovať a opravovať po nich základné odborné pojmy a slovenskú telco terminológiu, na čo sme teraz nemali chuť ani čas.

Po kick-off meetingu s Lexikou a pri schvaľovaní terminologického slovníka som videl, že sme sa vybrali správnym smerom. Celá lokalizácia bola dodaná v dohodnutom termíne a vo výbornej kvalite.“

B2B Segment Manager

jazyková kombinácia

angličtina
> slovenčina

viac ako

370 000
slov

špecializácia

IT
telekomunikácie

formáty súborov

XML
PHP súbory

jednotné preklady

VÝZVA 1
Jednotnosť textov vo všetkých častiach softvéru

Na vytvorenie užívateľsky prívetivej platformy musí byť preklad vo všetkých častiach jednotný a terminológia konzistentná.

RIEŠENIE: Klientovi sme po vstupnej analýze produktu vypracovali terminologický slovník. Bolo dôležité, aby boli jednotlivé pojmy schválené ešte pred začiatkom prekladu, nakoľko dodatočné zmeny terminológie by mohli celý projekt predražiť a zdržať.

VÝZVA 2
Spoľahlivosť a dostupnosť za každých okolností

Počas trvania projektu sme potrebovali priebežne riešiť komunikáciu a doplňujúce otázky zo strany klienta i prekladateľov.

RIEŠENIE: Koordináciu projektu zabezpečovali dve projektové manažérky. Takto sme zaistili zastupiteľnosť a kontinuitu aj v prípade nepredvídateľných udalostí.

procesy

VÝZVA 3
Koordinácia komplexného prekladu

Klient potreboval lokalizáciu užívateľského i administrátorského rozhrania, pomocníka a ďalších častí webového portálu.

RIEŠENIE: CAT nástroj bol pri lokalizácii nevyhnutnosťou. Umožnil nám obsah vopred pripraviť, zamknúť časti stringov, ktoré sa nemali prekladať, extrahovať terminológiu, rovnomerne rozdeliť prácu pre celý tím, sledovať postup práce a kontrolovať kvalitu.

rýchly termín dodania

VÝZVA 4
Termín dodania, ktorý nepustí

Na lokalizáciu celého rozhrania sme mali dva mesiace. Termín bolo potrebné dodržať, aby mohol klient spustiť platformu v plánovanom termíne.

RIEŠENIE: Vybrali sme tím prekladateľov a revízorov, ktorí na projekte pracovali. Vďaka pripravenému terminologickému slovníku sme zabezpečili jednotný preklad aj v tejto situácii.