nižšia cena za preklad

Výrobnej spoločnosti sme ušetrili vyše 40 % nákladov na preklad technického manuálu
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA


Potrebujete pravidelné preklady podobných manuálov, no zároveň máte obmedzený rozpočet?
Vieme, ako na prekladoch ušetríte.

Klient:

Zahraničná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou priemyselných strojov. Pri výrobe sú pre nich dôležité inovácie a automatizácia procesov.

Preklady návodov a dokumentácie k strojom potrebuje pravidelne.

Zabezpečujeme:

  • jednotnú terminológiu,
  • tvorbu prekladovej pamäte špeciálne pre klienta,
  • tím prekladateľov so skúsenosťami v odbore,
  • revíziu druhým overeným prekladateľom,
  • finančne i časovo úspornejšie preklady.

1. preklad

Prvým prekladom bol návod na obsluhu v rozsahu 17 normostrán. Text na preklad sme po importe do CAT nástroja zanalyzovali. Už pri tomto preklade zákazník ušetril vďaka opakovaniam v texte 10 % z celkovej ceny.

Pri preklade sa vytvárala prekladová pamäť pripravená na použitie pri ďalších prekladoch.

2. preklad

O nejaký čas neskôr nám zákazník poslal podobný návod na obsluhu obdobného zariadenia z inej série. Využitím prekladovej pamäte z predošlého prekladu sme získali vysokú mieru podobnosti viacerých segmentov.

Tú sme zohľadnili aj vo výslednej cene, čo viedlo k úspore 43 % a tiež k skráteniu času potrebného na preklad.

3. preklad

Následne zákazník zaslal ďalší návod na obsluhu, avšak k odlišnému zariadeniu. Texty od jedného zákazníka sú zvyčajne podobné (využíva rovnakú štylistiku, terminológiu, výrazové prostriedky).

Aj napriek tomu, že išlo o odlišné zariadenie, vďaka prekladateľskému softvéru sme boli schopní znížiť cenu o 16,5 %.

Analýza bez použitia prekladovej pamäte

Analýza textu na preklad v CAT nástroji bez použitia prekladovej pamäte

Analýza s použitím prekladovej pamäte

Analýza textu na preklad v CAT nástroji s použitím prekladovej pamäte

Ako pri preklade ušetriť čas aj peniaze?

Každý technický preklad vyhotovujeme pomocou prekladateľského softvéru (z angl. Computer Assisted Translation - skratka CAT).

Vďaka tomu máte istotu, že dokumenty budú preložené jednotne a za preklad toho istého textu nikdy nezaplatíte dvakrát plnú sumu.

Aké sú výhody prekladu pomocou CAT nástroja?

  • Znižuje náklady na preklad.
  • Skracuje čas potrebný na preklad.
  • Zabezpečuje použitie jednotnej terminológie.
  • Je kompatibilný s rôznymi formátmi súborov.
  • Pomáha vyhotoviť preklad efektívnejšie a kvalitnejšie.

Ako fungujú prekladateľské softvéry?

Súvislý text sa po importe do softvéru rozdelí na malé časti, tzv. segmenty (spravidla vety, odrážky). Po preklade sa segmenty uložia do prekladovej pamäte.

Ak sa pri ďalšom texte vyskytne rovnaký alebo veľmi podobný segment, prekladateľský softvér automaticky ponúkne prekladateľovi predošlý preklad.

Preklad pomocou prekladateľského softvéru je preto najlepšou voľbou, ak potrebujete preklady pravidelne.

V Lexike vždy presne viete, za čo platíte

Texty na preklad v prvom kroku zanalyzujeme pomocou CAT nástroja. Ten vyhodnotí podobnosť, tzv. mieru zhody medzi novým textom a textom v prekladovej pamäti.

Cenovú ponuku vyhotovujeme na základe takejto analýzy textu v prekladateľskom softvéri. Mieru zhody zohľadňujeme aj vo výslednej cene. Jednoducho sa dá povedať, že čím plnšia je prekladateľská pamäť, tým lepšia je cena ďalšieho prekladu.

Pri spolupráci s LEXIKOU preto vždy presne vidíte, koľko slov sa bude prekladať a tiež koľko za ne zaplatíte.