preklad patentov

Tím odborníkov s heslom „vždy pripravení“ alebo ako zvládnuť preklady patentov
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA


Vysoko odborné texty z rôznych oblastí v 6 jazykových kombináciách. Stovky normostrán každý mesiac. Žiaden priestor na omeškanie. Dá sa to? Dá.

Klient:

Renomovaná patentová a právna kancelária, ktorá zabezpečuje patentový a IP servis v rôznych oblastiach, najčastejšie farmácia, chémia, medicína, strojárstvo, IT.

Preložené patenty sa predkladajú na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej alebo Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky.

Zabezpečujeme:

  • výber špecializovaných prekladateľov,
  • konvertovanie textov do editovateľnej podoby,
  • monitoring kvality prekladateľov,
  • preklady a revízie textov,
  • kontrola kvality preložených textov,
  • budovanie prekladovej pamäte a glosára.

jazyky

anglický, nemecký, francúzsky

viac ako

100 000 slov mesačne

špecializácia

rôzne
odvetvia

formáty súborov

PDF
DOCX

rýchly termín dodania

VÝZVA 1
Striktné termíny dodania

Klient potrebuje s prekladom pracovať hneď po dodaní. Už polhodinové omeškanie môže spôsobiť problémy.

RIEŠENIE: Pracovné postupy sme nastavili podľa potrieb klienta. Každý člen tímu presne vie, aká je jeho úloha, a tak nevznikajú zbytočné prestoje. Ak je to možné, preklad dodáme skôr, ako v dohodnutom termíne.

dokumenty

VÝZVA 2
Veľké objemy každý mesiac

Klient nikdy vopred nevie, koľko patentov bude predkladať. Preto potrebuje flexibilné riešenie.

RIEŠENIE: Vďaka zautomatizovaným procesom a tímu prekladateľov flexibilne reagujeme aj pri väčších objemoch. Patenty prekladáme pomocou CAT nástrojov – pri aktualizáciách tak klient ušetrí až do 70 % nákladov.

odborná terminológia

VÝZVA 3
Vysokoodborné texty a špecifická terminológia

Dôležitá je znalosť odbornej terminológie a prehľad v aktuálnych trendoch odvetvia. Patenty sa tiež vyznačujú ustálenými formuláciami.

RIEŠENIE: Zostavili sme tím overených prekladateľov so skúsenosťami s prekladmi patentov v rôznych špecializáciách. V prekladoch používajú ustálenú terminológiu a štýl v kombinácii s odbornými pojmami. Každým preloženým patentom budujeme prekladovú pamäť.

grafická úpravaa formátovanie dokumentov

VÝZVA 4
Formátovanie, príprava grafických prvkov a finálna úprava každého dokumentu

Klient požaduje preklady pripravené v presne stanovenej grafickej forme, aby s ich úpravou nemal ďalšie starosti.

RIEŠENIE: Texty pred prekladom naformátujeme do požadovanej podoby. Akékoľvek texty v grafických prvkoch taktiež preložíme, merné jednotky lokalizujeme na európske štandardy. Ubezpečíme sa, že technické nákresy, chemické vzorce, schémy a grafy sú v preklade všetky a na správnom mieste.

kvalitný preklad

 VÝZVA 5
Veľký dôraz na kvalitu

Preložené patenty sa predkladajú na Úrady priemyselného vlastníctva Slovenskej i Českej republiky. Je dôležité, aby sme preklady dodali v špičkovej kvalite. Špecifické požiadavky sú kladené najmä na preklad patentových nárokov – najpodstatnejšiu časť patentu. Ich preklad musí byť 100 % verný originálu s použitím špecifickej terminológie.

RIEŠENIE: Hotové preklady prechádzajú niekoľkostupňovou kontrolou, aby sme sa uistili, že sú bez chýb a podľa požiadaviek klienta. Kontrola sa zameriava na úplnosť prekladu, odstránenie preklepov a kontrolu terminológie.