DuPont

Stanislava Dengová Ciferník08.06.2016

DuPont ako významný svetový výrobca prípravkov na ochranu rastlín používa prekladateľské služby Lexiky s.r.o. v maximálnej spokojnosti v rámci autorizačných procesov v množstve EU aj non-EU krajín veľa rokov. Aktuálny zonálny regulačný model EU (p. Nar. ES 1107/2009) vyžaduje výrazne interaktívny prístup a napriek univerzalite angličtiny v obore sú autorizačné závery a hodnotenia členských krajín formulované striktne v národných jazykoch, čo vyžaduje kvalitný a multiodborový prekladateľský servis.

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!