Preklady bieloruského jazyka

Už od roku 1993 pôsobí spoločnosť LEXIKA na trhu a poskytuje svojim zákazníkom profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby aj do/z bieloruského jazyka. Za týchto 25 rokov sme dodali desiatky tisíc prekladateľských projektov spokojným regionálnym i globálnym zákazníkom, medzi nimi i preklady z bieloruského jazyka do slovenského a rôznych iných svetových jazykov.

Zákazníci na spolupráci s našou spoločnosťou oceňujú najmä to, že kladieme dôraz na najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Preklady z i do bieloruského jazyka vám zároveň zabezpečíme rýchlo, spoľahlivo a za primerané ceny.

mapa Bieloruska na bielom pozadí

Prečo pri preklade bieloruského jazyka osloviť LEXIKU?

Preklady šijeme priamo na mieru jednotlivým požiadavkám a klientom, neustále hľadáme najlepšie riešenie pre konkrétnu situáciu. Spolupracujeme výhradne s profesionálnymi prekladateľmi a pri práci využívame najmodernejšie prekladateľské nástroje.

O kvalite našich služieb svedčia mnohé referencie od domácich, zahraničných aj globálnych spoločností. Oceňujú obzvlášť našu profesionalitu, vysokú kvalitu služieb a spoľahlivosť, keďže dohodnuté dodacie termíny vzorne dodržiavame. Početní firemní zákazníci si nás aj vďaka týmto výhodám zvolili za svojho preferovaného dodávateľa prekladateľských a tlmočníckych služieb, napríklad aj na preklady z bieloruského jazyka.

Z bieloruského jazyka do slovenského jazyka ako aj zo slovenského jazyka do bieloruského jazyka majú zákazníci najčastejšie záujem o preklady z oblasti práva, venujeme sa teda najmä pracovnoprávnym dokumentom, výpisom z obchodných registrov a ďalším osobným, súdnym alebo úradným dokumentom. Bohaté skúsenosti ale máme aj s ekonomickou či finančnou špecializáciou, prekladmi technickej dokumentácie a manuálov na používanie.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Prekladatelia špecialisti

  Texty do bieloruského jazyka vždy prekladajú rodení hovoriaci bieloruštiny. Tí sú zároveň odborníkmi v príslušnej oblasti. Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 120 odboroch a vždy podľa konkrétnych požiadaviek klienta a daného textu vyberáme najvhodnejšieho lingvistu po jazykovej a terminologickej stránke.

  Kvalita prekladateľských služieb

  Renomovaná spoločnosť TÜV SÜD už od roku 2009 každý rok preveruje náš systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Okrem iného kontrolujú najmä systematickosť spracovania všetkých požiadaviek a dodržiavanie procesov.

  Našim zákazníkom odporúčame, aby si texty dali preložiť v súlade s normou ISO 17100, pri ktorej sú splnené vysoké nároky na kvalitu prekladateľov a revízorov.

  Moderné technológie

  Pri prekladoch z a do bieloruského jazyka pomocou moderných softvérových nástrojov zvyšujeme efektívnosť a kvalitu prekladateľského procesu. Tieto nástroje našim prekladateľom urýchľujú prácu a zároveň zabezpečujú jednotne použitú terminológiu v celom prekladanom texte.

  Kontrola kvality

  Pri kontrole kvality prekladov bieloruštiny využívame moderné postupy a nástroje. Každý preklad však skontroluje aj pozorné okolo kontrolóra kvality. Ten kontroluje použitie zákazníkom definovanej terminológie, dodržanie správneho postupu vrátane všetkých revízií a korektúr, grafickú stránku prekladu a splnenie iných špecifických požiadaviek klienta.

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Bielorusko – jedna krajina, dva úradné jazyky

  Bieloruština je tradičný slovanský jazyk, ktorý patrí do rodiny východoslovanských jazykov spolu s ruštinou, ukrajinčinou a rusínčinou. Tieto jazyky sú si veľmi blízke a zároveň sa v mnohom líšia. Napríklad bieloruština používa spolu s ukrajinčinou veľa poľských slov a slov zo západoslovanských jazykov. V bieloruštine môžeme takisto nájsť písmená, ktoré sa v ruštine či ukrajinčine vôbec nenachádzajú. Rozdiely sú napríklad aj v čítaní niektorých mäkkých spoluhlások alebo napríklad výraznejšie „akanie“ oproti ruštine, v ktorom ide o nerozlišovanie neprízvučných slabík.

  Okrem bieloruštiny je v Bielorusku úradným jazykom aj ruština. Ruský jazyk bol vyhlásený za oficiálny jazyk, a to prostredníctvom referenda, ktoré vyhlásil prezident Alexander Lukašenko v roku 1995. Obidva jazyky majú rovnocenné postavenie.

  Bieloruský jazyk v súčasnosti používa takmer 8 miliónov ľudí v Bielorusku. Je takisto úradným jazykom aj v dvanástich okresoch Podleského vojvodstva v Poľsku. Ako minoritný jazyk sa používa v Rusku (1 milión) a na Ukrajine (viac ako 400 tisíc). V Lotyšsku, Litve, Kazachstane a v USA je jazykom diaspóry. Dialekty sa tu delia na dve základné skupiny – Podleskú a na hlavný bieloruský masív, ktorý sa delí na juhozápadnú a severovýchodnú skupinu a strednobieloruské nárečie.

  Bieloruský jazyk sa zapisuje cyrilikou, ktorá má 34 písmen. Existuje aj bieloruská verzia latinky z obdobia 19. storočia a takisto aj písomnosti písané arabským písmom z obdobia 16. storočia. Z pohľadu gramatiky si bieloruština uchovala 5. pád a striedanie spoluhlások pri skloňovaní.

  Nočný pohľad na operu v Minsku

  hrad v meste Mir

  Na vidieku bieloruština, v meste ruština

  Vzhľadom na dodržiavanie tradícií sa bieloruština najviac používa na vidieku, zatiaľ čo v mestách sa viac hovorí po rusky. Na základnej škole sa vyučuje rovnako bieloruský ako aj ruský jazyk, s miernou prevahou ruštiny. Žiaci sa v škole rovnako oboznamujú aj s ruskou literatúrou. Ruština sa používa takmer v každom spoločenskom odvetví. Aj hlavné správy bieloruskej verejnoprávnej televízie sú vysielané v ruštine. Výnimkou sú bieloruskí opoziční politici a gréckokatolícka cirkev, ktorá pri bohoslužbe používa výhradne bieloruský jazyk.

  Národný park v Bielorusku

  Rýchly preklad z/do bieloruštiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.