Fínske preklady

Spoločnosť LEXIKA poskytuje profesionálne služby v oblasti tlmočenia a prekladov už 25 rokov. Od roku 1993 sa nám podarilo dodať desiatky tisíc prekladateľských projektov spokojným zákazníkom zo všetkých kútov sveta a nechýbajú medzi nimi ani preklady z fínskeho jazyka do slovenského jazyka i preklady opačným smerom, teda zo slovenčiny do fínčiny.

Našou hlavnou prioritou je poskytovať preklady a tlmočenie najvyššej kvality. Nezabúdame však ani na rýchlosť dodania alebo spoľahlivosť. Služby vám ponúkame za primerané ceny. Osobné dokumenty, úradné listiny alebo inú dokumentáciu prekladáme z fínskeho jazyka nielen do slovenčiny a češtiny, ale aj do mnohých ďalších európskych a svetových jazykov.

 

Vlajka Fínska

Prečo pri preklade fínskeho jazyka osloviť LEXIKU?

Ku každej požiadavke na preklad alebo tlmočenie z alebo do fínskeho jazyka pristupujeme individuálne, vždy hľadáme najlepšie možné riešenie pre danú situáciu a klienta. Texty na preklad podrobne analyzujeme a na spoluprácu vyberáme výhradne profesionálnych prekladateľov.

Úroveň našich prekladateľských a tlmočníckych služieb najlepšie dosvedčia početné domáce i zahraničné spoločnosti, ktoré oceňujú najmä náš dôraz na vysokú kvalitu prekladu. Pochvalne sa vyjadrujú aj o profesionálnom prístupe a spoľahlivosti, keďže dohodnuté termíny dodania prekladov vzorne dodržiavame. Vďaka týmto dôvodom sme sa stali preferovaným dodávateľom prekladateľských a tlmočníckych služieb pre mnohých firemných i nefiremných zákazníkov.

Z fínskeho jazyka do slovenského jazyka alebo opačne najčastejšie vyhotovujeme preklady z oblasti práva, avšak zákazníci majú záujem aj o preklady pracovnoprávnych dokumentov, výpisov z obchodného registra a ďalších osobných, súdnych alebo úradných dokumentov. Zabezpečujeme však aj preklady v ekonomickej alebo technickej oblasti.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Profesionálni prekladatelia

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Fínčina – 15 pádov v krajine tisícich jazier

  Počtom obyvateľov takmer rovnaké ako Slovensko, hustota obyvateľstva najnižšia v Európskej únii, viac mobilov ako ľudí, viac sáun ako automobilov, takmer 180 tisíc ostrovov a viac ako 187 tisíc jazier. Vitajte vo Fínsku, v ktorom približne 5 miliónov ľudí hovorí melodickou, pre niekoho aj exotickou rečou – fínčinou.

  Fínsky jazyk patrí spolu s maďarčinou a estónčinou do rodiny uralských jazykov a je členom ugrofínskej vetvy. Zatiaľ čo maďarčina je od fínčiny vzdialenejšia, oveľa bližšie má k nej estónsky jazyk. Fínčina sa považuje za škandinávsky jazyk, avšak s nórčinou alebo švédčinou nemá príbuzenský vzťah. Okrem Fínska je úradným jazykom aj v Karelsku (Ruská federácia) a EÚ. Ako minoritný jazyk sa používa vo Švédsku a jazykom diaspóry je v Estónsku, Nórsku, Rusku, Spojených štátoch a Kanade.

  Hlavné mesto Fínska Helsinki

  Učiť sa fínčinu je výzva!

  Anglicky hovoriaci ľudia považujú fínčinu za jeden z najťažších jazykov na svete. Niektoré rebríčky ho radia na 10., 8., iné aj na 6. miesto. V našich končinách ho považujeme za stredne náročný jazyk. Jeho náročnosť spočíva v používaní až pätnástich pádov a špecifickej slovnej zásoby.

  Podľa typológie jazykov ju môžeme zaradiť medzi takzvané aglutinačné jazyky, ktoré sú charakteristické rôznym spájaním, vynechávaním zámen či používaním viac samohlások ako spoluhlások. Špecifickou črtou vo výslovnosti je rytmus a melodickosť.

   

  Fínčina rozoznáva 3 základné skupiny dialektov, ktoré sú rozdelené na západné a východné, ktoré sú zároveň primárne a do poslednej skupiny patria severné dialekty. Fínska abeceda obsahuje 26 písmen latinky vrátane písmen ä, ö, å, čiže dokopy ich je 29.

  Na záver si môžeme precvičiť jazyk jedným z fínskych jazykolamov: „Gödöllön pöllö töllöttää, möllöttää, köllöttää ja ööliä löllöttää.“ V slovenskom preklade: „Sova z Gödöllö sa rozhliada, mračí, potuluje a konzumuje pivo.“

  Hotel s iglu vo Fínsku

  Hovoríte po fínsky?

  Rýchly preklad z/do fínčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.