Rumunské preklady

Poskytujeme spoľahlivé prekladateľské služby z i do rumunského jazyka, o čom najlepšie svedčia naši spokojní zákazníci. Na našej spolupráci oceňujú najmä rýchlosť, kvalitu a primeranú cenu.

Zabezpečujeme preklady dokumentov z rumunského do slovenského a českého jazyka, radi Vám však preklad vyhotovíme aj do ďalších európskych a svetových jazykov alebo preklad opačným smerom. Aj preto naše služby využívajú okrem slovenských zákazníkov tiež zákazníci z iných krajín.

mapa Bulharska, názvy miest

Prečo je LEXIKA preferovaný dodávateľ rumunských prekladov?

Každý prekladový projekt z/do rumunského jazyka spracovávame presne podľa požiadaviek klienta, dodržiavame dohodnuté dodacie termíny, spolupracujeme výhradne s profesionálnymi prekladateľmi a zakladáme si na vysokej kvalite dodaných služieb.

Najčastejšie požiadavky preklad z rumunského jazyka do slovenského jazyka predstavujú osobné a úradné dokumenty, ale aj zmluvné dokumentácie či obchodné dokumenty. Bez problémov však vieme zabezpečiť spoľahlivé odborné preklady aj z iných oblastí, ako sú strojárstvo alebo elektrotechnika. Celkovo zabezpečujeme preklady až v 120 odboroch.

Za spoľahlivosť, profesionalitu a kvalitu poskytovaných služieb najlepšie hovoria naše referencie.

Od roku 1993 naše služby využilo mnoho domácich, zahraničných, ako aj globálnych spoločností, pre ktorých sme sa stali preferovaným dodávateľom, napríklad aj na preklady z i do rumunského jazyka.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Špecialisti na preklad rumunčiny

  Vaše rumunské texty v našej spoločnosti vždy prekladajú špecialisti na konkrétny odbor. Naši prekladatelia rumunčiny pracujú vo viac ako 120 odboroch a na každý preklad dôkladne vyberáme najvhodnejšieho lingvistu po jazykovej a terminologickej stránke.

  Medzinárodné normy

  Spoločnosť LEXIKA má od roku 2009 certifikovaný systém riadenia kvality, ktorý je každoročne auditovaný podľa normy ISO 9001. To zaručuje systematickosť spracovania všetkých požiadaviek a dodržiavanie procesov. Texty odporúčame prekladať v zmysle požiadaviek normy ISO 17 100, ktorá kladie náročné požiadavky na kvalitu prekladateľov a na celý proces spracovania prekladov.

  Využívame moderné technológie

  Rumunské texty prekladáme aj pomocou moderných prekladateľských nástrojov. Vďaka týmto technológiám je v prekladoch použitá jednotná terminológia a celý proces prekladu sa stáva efektívnejším a kvalitnejším. Zároveň môžu do určitej miery znížiť náklady na preklad.

  Kontrola kvality

  Na kontrolu kvality síce využívame moderné postupy a nástroje, no nezabúdame na to, aby každý preklad prešiel pozorným okom kontrolóra kvality. Overujeme tak napríklad použitie terminológie požadovanej zákazníkom, dodržanie správneho postupu prekladu a vykonanie všetkých revízií a jazykových korektúr a tiež grafickú stránku prekladu.

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Rumunčina – románsky jazyk grófa Drakulu

  Kvôli polohe Rumunska, ktoré sa nachádza vo východnej Európe obkolesené Slovanmi, je rumunčina je často považovaná za slovanský jazyk. Pravdou však je, že len 10 % slov má v rumunčine slovanský pôvod. Rumunčinu totiž zaraďujeme do indoeurópskej rodiny do vetvy románskych jazykov, teda jazykov príbuzných s francúzštinou, taliančinou či španielčinou.

  Pôvod rumunského jazyka siaha až do obdobia staroveku. História ju najviac spája s Dákmi (bývalí obyvatelia na území dnešného Rumunska), ktorí boli významní tým, že si založili svoje vlastné kráľovstvo a počas nadvlády rímskej ríše znepríjemňovali život Rimanom, a to hlavne svojimi vojenskými výpravami. Základom súčasnej rumunčiny sú pozostatky dáckeho jazyka a hovorovej latinčiny.

   

  Rumunsko – kedysi rímska provincia s názvom Dacia Traiana bola zriadená na väčšine územia dnešnej Transylvánie. S týmto územím sa spája aj slávny Gróf Drakula – krvilačný vládca, hrdina, statný bojovník proti osmanskej ríši, ktorý je stále obľúbeným námetom pre rozprávkarov a filmárov.

  Skutočné meno tohto valašského kniežaťa je Vlad III., známy aj ako Vlad Tepeš (Ţepeş – Narážač). Prezývku Drakula zdedil po svojom otcovi Vladovi II., ktorý bol členom rytierskeho Dračieho rádu a nazývali ho aj Vlad Dracul (v preklade drak alebo aj čert).

  Parlament Bukurest spredu

   

  Transylvania Draculov hrad nočný pohľad

  Rumunsky latinkou aj cyrilikou

   

  Rumunsky jazyk napísaný kriedou

  Rýchly preklad z/do rumunčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.