Preklady z/do ruského jazyka

V spoločnosti LEXIKA Vám rýchlo, kvalitne a za primeranú cenu zabezpečíme preklady úradných, obchodných a technických dokumentov z ruského jazyka do slovenčiny. Do ruského jazyka najčastejšie prekladáme osobné a úradné dokumenty a tiež technickú dokumentáciu a obchodné dokumenty.

Prekladateľské služby z ruského jazyka do slovenčiny, češtiny a ostatných svetových jazykov aj preklad opačnými smermi poskytujeme od roku 1993.

Vyberte si z našej ponuky prekladov ruštiny:

Odborné preklady z ruštiny Úradné preklady z ruštiny
Odborné preklady do ruštiny Úradné preklady do ruštiny

Chrám Vasila Blaženého

7 dôvodov prečo s nami prekladať do ruštiny

  1. Zakladáme si na vysokej kvalite.
  2. Dodržiavame dohodnuté dodacie termíny.
  3. Používame profesionálnych prekladateľov.
  4. Texty vždy prekladá odborník na konkrétnu oblasť.
  5. Preklady z/do ruštiny realizujeme na mieru vašim požiadavkám.
  6. Využívame moderné nástroje na efektívne a kvalitnejšie preklady.
  7. Konzultácia a poradenstvo pre vaše prekladové projekty zdarma.

V spoločnosti LEXIKA prekladáme z ruštiny najmä technickú dokumentáciu, obchodné a právne dokumenty a tiež osobné a úradné dokumenty.

Zárukou vašej spokojnosti sú rozsiahle skúsenosti v oblasti ekonomických, finančných a právnych prekladov z ruštiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do ruštiny.

Obchodné a pracovné zmluvy, dokumentáciu pre verejné súťaže a tendre, vnútro-podnikové smernice patria medzi najviac žiadané oblasti prekladov z ruského do slovenského jazyka.

Vďaka spoľahlivosti, profesionalite a kvalite služieb sme sa stali preferovaným dodávateľom prekladateľských a tlmočníckych služieb mnohých firiem.

Zistite cenu

Ako to robíme?

Prekladatelia-špecialisti

Mohli by sme byť pre vás užitoční?

Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

Najpoužívanejší slovanský jazyk

Ruština je najrozšírenejším a najpoužívanejším slovanským jazykom na svete. O tom, že má svetový význam niet pochýb. Ruštinou hovorí po celom svete zhruba 267 miliónov ľudí, je jazykom mnohých organizácií ako napríklad OSN či UNESCO.

Popri angličtine je dokonca oficiálnym jazykom Medzinárodnej vesmírnej stanice a preto ju musia ovládať aj kozmonauti. Poďme sa pozrieť na dejiny samotného jazyka.

Podrobné informácie o ruskom jazyku, kultúre sa môžete dočítať priamo od našej ruskej prekladateľky Nadeždy.

Cyrilika kniha staré slovanské písmo

Zlatá stredná cesta

Za pomerne komplikovanú históriu a vývoj ruského jazyka môže z určitej časti geografia. Územná rozľahlosť znamenala mnoho súčasne pôsobiacich, a to nielen jazykových, vplyvov. Spoločným menovateľom bola staroslovienčina, nazývaná aj stará cirkevná slovančina, keďže bola jazykom kresťanstva. Tá sa rozšírila vďaka Cyrilovi a Metodovi, ktorých príbeh určite všetci poznáme.

Až do 13. storočia sa na území zvanom Kyjevská Rus okrem staroslovienčiny používali aj rôzne dialekty staroruštiny a to hlavne v bežnom rozhovore, alebo v jednoduchých písomnostiach. Zmiešavaním tak pomaly vznikal akýsi predchodca ruského jazyka, čo sa ale nepáčilo byzantským vzdelancom, ktorí sa snažili očistiť starú cirkevnú slovančinu od „ruských vplyvov“.

Typické ruské predmety

Peter I. Veľký – Pokrok

Veľký jazykový pokrok sa pripisuje Petrovi I. Veľkému. Zjednodušil pravopis, prebral nové slová z francúzštiny či nemčiny a jazyk nasmeroval viac proeurópsky. Na postupnom vzniku modernej spisovnej ruštiny sa podieľal aj Michail Lomonosov a neskôr Alexander Puškin. Tí si, zjednodušene povedané, vybrali zlatú strednú cestu medzi vysokým cirkevným jazykom a nízkym jazykom bežného ľudu. Ruština prešla zmenami aj v 20. storočí a jej štandardizáciu ovplyvnilo aj založenie Sovietskeho zväzu.

Muž dieža ruská vlajka Kremeľ

Nedajte sa odradiť azbukou

Ako Slovania máme značnú výhodu, ak sa chceme naučiť po rusky. Mnohých však od ruštiny odrádza práve azbuka. Síce nemá písmeno H, no jej 33 písmen spočiatku môže pripomínať hieroglyfy. Chce to však len cvik.

Začnite napríklad s kapustovou polievkou щи (šči) a postupne vám nebude robiť problém ani slovo тысячевосьмисотвосьмидесятидевятимикрометровый (1889-mikrometrový). Na ruštine je zaujímavé aj to, že má pohyblivý prízvuk, ktorý môže značne zmeniť význam slov. Problémy môže spôsobiť aj výslovnosť mäkkých a tvrdých spoluhlások.

hovorite po rusky

Na zdravie – Na zdarovie

Tak ako mnoho jazykov, aj ruština a slovenčina obsahujú slová, tzv. „falošných priateľov“. Tieto medzijazykové homonymá znejú síce rovnako, no majú iný význam. Ruské slovo олово (olovo) znamená po slovensky cín, плот (plot) je plť a možno vás to prekvapí, no prípitok „Na zdravie!“ má v Rusku podobu „За здоровие!“ (Za zdarovje!). Ich „na zdarovje“ znamená niečo ako naše „prosím, nech sa páči, alebo niet za čo“.

Osobitosťou Rusov a ruštiny je aj používanie takzvaných patroným. Nie, nejde o kúzlo zo sveta Harryho Pottera, ale o časť pripojenú ku krstnému menu, odvodenú od otcovho mena. Ak sa Vladimírov otec volá Ivan, Vladimír si ako syn k menu pripojí Ivanovič, Ivanova dcéra by zase bola Ivanovna. Toto „stredné meno“ sa používa pri formálnom styku, pri oslovení starších a podobne.

Rýchly preklad z/do ruštiny

Prosím zadajte text.

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

 

Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.