Preklady z/do ruského jazyka

V spoločnosti LEXIKA Vám rýchlo, kvalitne a za primeranú cenu zabezpečíme preklady úradných, obchodných a technických dokumentov z ruského jazyka do slovenčiny. Do ruského jazyka najčastejšie prekladáme osobné a úradné dokumenty a tiež technickú dokumentáciu a obchodné dokumenty.

Prekladateľské služby z ruského jazyka do slovenčiny, češtiny a ostatných svetových jazykov aj preklad opačnými smermi poskytujeme od roku 1993.

Vyberte si z našej ponuky prekladov ruštiny:

Odborné preklady z ruštiny Úradné preklady z ruštiny
Odborné preklady do ruštiny Úradné preklady do ruštiny

Chrám Vasila Blaženého

7 dôvodov prečo s nami prekladať do ruštiny

 1. Zakladáme si na vysokej kvalite.
 2. Dodržiavame dohodnuté dodacie termíny.
 3. Používame profesionálnych prekladateľov.
 4. Texty vždy prekladá odborník na konkrétnu oblasť.
 5. Preklady z/do ruštiny realizujeme na mieru vašim požiadavkám.
 6. Využívame moderné nástroje na efektívne a kvalitnejšie preklady.
 7. Konzultácia a poradenstvo pre vaše prekladové projekty zdarma.

V spoločnosti LEXIKA prekladáme z ruštiny najmä technickú dokumentáciu, obchodné a právne dokumenty a tiež osobné a úradné dokumenty.

Zárukou vašej spokojnosti sú rozsiahle skúsenosti v oblasti ekonomických, finančných a právnych prekladov z ruštiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do ruštiny.

Obchodné a pracovné zmluvy, dokumentáciu pre verejné súťaže a tendre, vnútro-podnikové smernice patria medzi najviac žiadané oblasti prekladov z ruského do slovenského jazyka.

Vďaka spoľahlivosti, profesionalite a kvalite služieb sme sa stali preferovaným dodávateľom prekladateľských a tlmočníckych služieb mnohých firiem.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Prekladatelia-špecialisti

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Русский язык – russkij jazyk – ruština

  O tom, že má svetový význam niet pochýb. Ruštinou hovorí po celom svete zhruba 260 miliónov ľudí, je jazykom mnohých organizácií ako napríklad OSN či UNESCO.

  Popri angličtine je dokonca oficiálnym jazykom Medzinárodnej vesmírnej stanice a preto ju musia ovládať aj kozmonauti.

  Poďme sa pozrieť na dejiny samotného jazyka.

  Muž dieža ruská vlajka Kremeľ

  Zlatá stredná cesta

  Za pomerne komplikovanú históriu a vývoj ruského jazyka môže z určitej časti geografia. Spoločným menovateľom bola staroslovienčina, nazývaná aj stará cirkevná slovančina, keďže bola jazykom kresťanstva. Tá sa rozšírila vďaka Cyrilovi a Metodovi, ktorých príbeh dobre poznáme.

  Až do 13. storočia sa na území zvanom Kyjevská Rus okrem staroslovienčiny používali aj rôzne dialekty staroruštiny a to hlavne v bežnom rozhovore alebo v jednoduchých písomnostiach. Zmiešavaním tak pomaly vznikal akýsi predchodca ruského jazyka. To sa ale nepáčilo byzantským vzdelancom, ktorí sa snažili očistiť starú cirkevnú slovančinu od „ruských vplyvov“.

  Veľký jazykový pokrok sa pripisuje Petrovi I. Veľkému. Zjednodušil pravopis, prebral nové slová z francúzštiny či nemčiny a jazyk nasmeroval viac proeurópsky. Na postupnom vzniku modernej spisovnej ruštiny sa podieľal aj Michail Lomonosov a neskôr Alexander Puškin. Tí si, zjednodušene povedané, vybrali zlatú strednú cestu medzi vysokým cirkevným jazykom a nízkym jazykom bežného ľudu. Ruština prešla zmenami aj v 20. storočí a jej štandardizáciu ovplyvnilo aj založenie Sovietskeho zväzu.

  Typické ruské predmety

  Nebojte sa ruskej abecedy (azbuky)

  Ruská abeceda alebo azbuka je častým strašiakom.

  Nie je však taká náročná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Začnite napríklad s kapustovou polievkou щи (šči) a postupne vám nebude robiť problém ani slovo тысячевосьмисотвосьмидесятидевятимикрометровый (1889-mikrometrový).

  Na ruštine je zaujímavé aj to, že má pohyblivý prízvuk, ktorý môže značne zmeniť význam slov. Problémy môže spôsobiť aj výslovnosť mäkkých a tvrdých spoluhlások.

  hovorite po rusky

  Rýchly preklad z/do ruštiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.