Ukrajinské preklady

Poskytujeme spoľahlivé ukrajinské prekladateľské služby, o čom najlepšie svedčia naši spokojní zákazníci. Na našej spolupráci oceňujú hlavne rýchlosť, kvalitu a primeranú cenu.

Ukrajinské texty prekladáme predovšetkým do slovenčiny, radi Vám však preklad vyhotovíme aj do ďalších európskych a svetových jazykov a ochotne Vám tiež vyhotovíme preklad opačným smerom. Aj z tohto dôvodu naše služby využívajú zákazníci nielen zo Slovenska, ale takisto z iných krajín.

 

Mapa Ukrajiny z názvu miest

Prečo je LEXIKA preferovaný dodávateľ ukrajinských prekladov?

Pri každej požiadavke na preklad z/do ukrajinského jazyka podrobne analyzujeme potreby našich klientov, aby sme im poskytli individuálne riešenie ušité na mieru. Dodržiavame dohodnuté termíny dodania, spolupracujeme výhradne s profesionálnymi prekladateľmi a zakladáme si na vysokej kvalite dodaných služieb.

Ukrajinské preklady najčastejšie predstavujú preklady úradných dokumentov a textov z oblasti techniky a strojárstva. Celkovo však zabezpečujeme preklady až v 120 odboroch, a tak Vám vieme bez problémov zabezpečiť spoľahlivé odborné preklady aj z iných oblastí, ako ekonómia, právo či stavebníctvo.

Za spoľahlivosť, profesionalitu a kvalitu poskytovaných služieb najlepšie hovoria naše referencie.

Naše služby využíva mnoho domácich, zahraničných a globálnych spoločností, pre ktorých sme sa stali preferovaným dodávateľom.

Zistite cenu


Ako to robíme?

Prekladatelia-špecialisti

Mohli by sme byť pre vás užitoční?

Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

Taras Ševčenko – otec ukrajinského jazyka

Prvé zmienky o ukrajinčine siahajú do obdobia 12. až 13. storočia, z ktorého pochádzajú texty písané ruskou cirkevnou slovančinou.

Jej vývin pokračoval do 18. až 19. storočia a do súčasnej podoby ju priviedol otec spisovného ukrajinského jazyka a modernej ukrajinskej literatúry, ktorým je básnik a maliar Taras Hryhorovyč Ševčenko. Ševčenkov jazyk v najväčšej miere ovplyvnilo najmä jeho na materinské kyjevské nárečie.
V súčasnosti je ukrajinský jazyk akousi zmesou poľštiny a ruštiny.

 

Pri zápise používa ukrajinský jazyk azbuku, ktorá je veľmi podobná tej ruskej. Do popredia sa pomaly tlačí aj latinka, a to z dôvodu jednoduchšieho používania na internete a počítači. Aj z pohľadu gramatiky je ukrajinčina podobná ruskej gramatike.

Počet dialektov v Ukrajine rozdeľujeme do troch hlavných skupín – severné, severovýchodné a západné. Existuje aj takzvané lemkovské (alebo už spomínané rusínske) nárečie, ktoré mnohí považujú za samostatný jazyk

Ukrajinské symboly

Kupoly Kyjev pohľad zhora

Ukrajinčina je doma aj na Slovensku

Rusíni – Ukrajinci sú významnou národnostnou menšinou na Slovensku, ktorá pri komunikácii používa ukrajinský jazyk. V súčasnosti je u nás vyše 31 tisíc rusínov a môžeme predpokladať, že jazyk tejto etnickej skupiny môžeme počuť u všetkých jej členov. Ukrajinčina rezonuje najmä na východnom Slovensku, a to na severe alebo v bývalej časti Podkarpatskej Rusi, ktorá kedysi patrila Ukrajine.

Ukrajinčina je členom rodiny indoeurópskych jazykov a spolu s rusínčinou, ruštinou a bieloruštinou patrí do vetvy východoslovanských jazykov. Je úradným jazykom na Ukrajine a ako jazyk menšín sa okrem Slovenska používa v Rusku, Bielorusku, Poľsku, Moldavsku, v Spojených štátoch amerických a Kanade. Dokopy ju používa vyše 47 miliónov ľudí.

Štátna opera a balet Lviv nočný pohľad