Ukrajinské preklady

Poskytujeme spoľahlivé prekladateľské služby v rámci prekladov z ukrajinského do slovenského jazyka, o čom najlepšie svedčia naši spokojní zákazníci. Na našej spolupráci oceňujú hlavne rýchlosť, kvalitu a primeranú cenu.

Preklady z ukrajinčiny zabezpečujeme predovšetkým do slovenčiny, radi vám však preklad vyhotovíme aj do ďalších európskych a svetových jazykov a ochotne vám tiež vyhotovíme preklad opačným smerom. Aj z tohto dôvodu naše služby využívajú zákazníci nielen zo Slovenska, ale takisto z iných krajín.

 

Mapa Ukrajiny z názvu miest

Prečo je LEXIKA preferovaný dodávateľ ukrajinských prekladov?

Pri každej požiadavke na preklad z/do ukrajinského jazyka podrobne analyzujeme potreby našich klientov, aby sme im poskytli individuálne riešenie ušité na mieru. Dodržiavame dohodnuté termíny dodania, spolupracujeme výhradne s profesionálnymi prekladateľmi a zakladáme si na vysokej kvalite dodaných služieb.

Ukrajinské preklady najčastejšie predstavujú preklady úradných dokumentov a textov z oblasti techniky a strojárstva. Celkovo však zabezpečujeme preklady až v 120 odboroch, a tak Vám vieme bez problémov zabezpečiť spoľahlivé odborné preklady aj z iných oblastí, ako ekonómia, právo či stavebníctvo.

Za spoľahlivosť, profesionalitu a kvalitu poskytovaných služieb najlepšie hovoria naše referencie.

Naše služby využíva mnoho domácich, zahraničných a globálnych spoločností, pre ktorých sme sa stali preferovaným dodávateľom aj na preklady z i do ukrajinského jazyka.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Prekladatelia-špecialisti

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Taras Ševčenko – otec ukrajinského jazyka

  Prvé zmienky o ukrajinčine siahajú do obdobia 12. až 13. storočia, z ktorého pochádzajú texty písané ruskou cirkevnou slovančinou.

  Jej vývin pokračoval do 18. až 19. storočia a do súčasnej podoby ju priviedol otec spisovného ukrajinského jazyka a modernej ukrajinskej literatúry, ktorým je básnik a maliar Taras Hryhorovyč Ševčenko. Ševčenkov jazyk v najväčšej miere ovplyvnilo najmä jeho na materinské kyjevské nárečie.
  V súčasnosti je ukrajinský jazyk akousi zmesou poľštiny a ruštiny.

   

  Pri zápise používa ukrajinský jazyk azbuku, ktorá je veľmi podobná tej ruskej. Do popredia sa pomaly tlačí aj latinka, a to z dôvodu jednoduchšieho používania na internete a počítači. Aj z pohľadu gramatiky je ukrajinčina podobná ruskej gramatike.

  Počet dialektov v Ukrajine rozdeľujeme do troch hlavných skupín – severné, severovýchodné a západné. Existuje aj takzvané lemkovské nárečie, ktoré mnohí považujú za samostatný jazyk. Na Slovensku ho poznáme skôr pod názvom rusínske nárečie či rusínčina.

  Ukrajinské symboly

  Kupoly Kyjev pohľad zhora

  Ukrajinčina je doma aj na Slovensku

  Rusíni – Ukrajinci sú významnou národnostnou menšinou na Slovensku, ktorá pri komunikácii používa ukrajinský jazyk. V súčasnosti je u nás vyše 31 tisíc rusínov a môžeme predpokladať, že jazyk tejto etnickej skupiny môžeme počuť u všetkých jej členov. Ukrajinčina rezonuje najmä na východnom Slovensku, a to na severe alebo v bývalej časti Podkarpatskej Rusi, ktorá kedysi patrila Ukrajine.

  Ukrajinčina je členom rodiny indoeurópskych jazykov a spolu s rusínčinou, ruštinou a bieloruštinou patrí do vetvy východoslovanských jazykov. Je úradným jazykom na Ukrajine a ako jazyk menšín sa okrem Slovenska používa v Rusku, Bielorusku, Poľsku, Moldavsku, v Spojených štátoch amerických a Kanade. Dokopy ju používa vyše 47 miliónov ľudí.

  Štátna opera a balet Lviv nočný pohľad

  Rýchly preklad z/do ukrajinčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.