Preklady vietnamčiny

Spoločnosť LEXIKA poskytuje prekladateľské a tlmočnícke služby už vyše 25 rokov. Na našu spoločnosť sa môžete obrátiť s požiadavkou na preklad z alebo do akéhokoľvek jazyka. Výnimkou nie sú ani požiadavky na preklad z vietnamského jazyka alebo do vietnamského jazyka.

Pre našich zákazníkov najčastejšie zabezpečujeme preklady z vietnamčiny do slovenčiny a češtiny či ďalších európskych i svetových jazykov.

Na prvom mieste u nás stojí kvalita poskytovaných služieb, aby ste sa mohli spoľahnúť na úplnosť a správnosť vášho prekladu.

Vietnamské kultúrne pamiatky

Potrebujete preklad vietnamského textu? Oslovte LEXIKU!

Každú požiadavku zákazníka na preklad z alebo do vietnamského jazyka spracúvame individuálne s ohľadom na jeho preferencie. Pri každom vyhotovení prekladu vietnamčiny alebo zabezpečení tlmočenia kladieme dôraz na vysokú kvalitu dodaných služieb a rovnako na dodržanie dohodnutých termínov.

V prípade potreby vám poskytneme profesionálne poradenstvo úplne zdarma.

Dôkazom nášho profesionálneho prístupu sú referencie našich náročných, ale spokojných zákazníkov, ktorí sa na nás opätovne a radi obracajú už niekoľko rokov. Tí naše služby hodnotia ako kvalitné, rýchle, spoľahlivé a za primeranú cenu.

Za takmer 25 rokov našej pôsobnosti sme nadobudli veľké množstvo skúseností v oblasti prekladov z rôznych špecializácií. Medzi najžiadanejšie dokumenty na preklad z i do vietnamského jazyka patria technická dokumentácia, návody na používanie, ale takisto aj texty z právnej oblasti ako napríklad rôzne pracovnoprávne dokumenty, či iné obchodné alebo sporové dokumenty.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Špecializovaní prekladatelia

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Vietnamský jazyk, z austroázijských najväčší!

  Vietnamčina je najväčším zástupcom vetvy austroázijských jazykov. Je členom jazykovej rodiny východnej a juhovýchodnej Ázie. Množstvo slov prebrala z čínskeho jazyka a pôvodne tiež používala aj čínske písmo. Na rozdiel od väčšiny ázijských jazykov dnes vietnamčina používa latinské písmo. Náročnosť vietnamčiny z pohľadu výslovnosti, slovnej zásoby a gramatiky uľahčuje a vyvažuje práve latinka. Vietnamská abeceda obsahuje 29 písmen, ktoré sú podobné portugalskému jazyku. Podobnosť je založená hlavne na použití niektorých diakritických znamienok.

  Je úradným jazykom vo Vietname a materským jazykom etnika Vietov, ktorí tvoria až 90 % obyvateľstva Vietnamu. Ako minoritný jazyk sa používa v Číne a Kambodži a ako jazyk diaspóry v Európe a USA. Dokopy ho používa takmer 67,5 milióna ľudí.

  Pagoda v Hanoji

  Čo slabika, to slovo

  Vo vietnamskom slovníku môžeme nájsť veľa slov prevzatých z čínskeho jazyka. O čínštine sa hovorí, že je najťažším jazykom na svete. Niet preto divu, že vietnamský jazyk sa v rebríčku najťažších jazykov umiestnil taktiež na vysokých priečkach, konkrétne mu patrí tretie miesto. Ďalším dôvodom je, že okrem muongštiny, ktorú používa približne miliónové etnikum vo Vietname, nemá tento jazyk žiadneho príbuzného s podobnou výslovnosťou a ďalšími vlastnosťami.

  Tento ázijský jazyk je nielen pre nás, ale aj pre ostatných „indoeurópanov“ veľmi náročný, hlavne ak ide o jeho výslovnosť. Vo vietnamčine platí „čo slabika, to slovo“. Každá slabika alebo výrazová jednotka sa môže vyslovovať až v šiestich tónoch alebo melódiách. Pre porovnanie, čínština používa iba 4 tóny. Tieto tóny sa zapisujú pomocou diakritických znamienok. Napríklad slabika „vi“ môže mať v šiestich rôznych tónoch šesť rôznych významov – vi, vì, ví, vĩ, vỉ, vị.

  Na vietnamčine je zaujímavé, že sa zapisuje v jednoslabičných slovách alebo výrazových jednotkách, ktoré nie sú presne významovo určené. Ich použitie dáva význam až pri konkrétnom kontexte vety, a to v zložení s inými slabikami. V praxi to vyzerá asi takto: slovo "rasizmus" vo vietnamčine napíšeme ako"Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc". Skladá sa totiž zo slov chủ nghĩa ("ideológia"), phân biệt ("diskriminácia") a chủng tộc ("rasa").

  Najdlhšie vietnamské slovo písané bez medzier tak obsahuje iba  7  písmen a je ním slovo „nghiêng“, čo znamená „naklonený“.

   

  Vietnamská žena s kvetmi

  Kopce ryžových polí

  Rýchly preklad z/do vietnamčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.