Preklad účtovníctva

Rozumieme číslam.

Vo svete čísel má každá desatinná čiarka svoje miesto. Spoľahlivosť a presnosť prekladov sú v účtovníctve kľúčové. Objednajte si preklad od profesionálov online z pohodlia kancelárie.

Výhody spolupráce s LEXIKOU:

✔ Prekladatelia so skúsenosťami v oblasti účtovníctva a daní.

✔ Terminológia v súlade s medzinárodnými štandardmi.

✔ Absolútna bezpečnosť poskytnutých informácií.

✔ Dôsledná, viacstupňová kontrola kvality.

✔ Softvéry na úsporu času a financií.

✔ Žiadne príplatky za odbornosť.

Objednajte online

Vaše údaje v bezpečí

Neustále inovujeme naše informačné systémy, aby sme zaistili spoľahlivú ochranu citlivých informácií. Navyše sú všetci naši zamestnanci i prekladatelia viazaní mlčanlivosťou.

Kontrola do najmenších detailov

Preklep v čísle či posunutá desatinná čiarka znamenajú úplne odlišný hospodársky výsledok. V Lexike nenechávame nič na náhodu. Každý preklad pred odovzdaním dôsledne skontrolujeme vo viacerých krokoch s použitím moderných nástrojov.

Kontrolu majú pod palcom revízori, projektoví manažéri a interní kontrolóri.

Prekladáme účtovné a daňové dokumenty:

Terminológia v súlade so štandardmi

Pre váš preklad vyberieme overených špecializovaných prekladateľov. Pri práci sa riadia oficiálnou terminológiou vychádzajúcou zo slovenského zákona o účtovníctve, IFRS, US GAAP, nemeckých a ďalších účtovných štandardov.

Máme skúsenosti v oblasti finančného a mzdového účtovníctva, slovenského i medzinárodného daňového práva či auditu.

Softvéry, s ktorými ušetríte

Už od prvého prekladu vám v prekladateľskom softvéri začneme vytvárať prekladové pamäte. Tak zabezpečíme konzistentnosť všetkých vašich prekladov, či už sa k nám vrátite o týždeň, o mesiac či o rok.

Vďaka technológiám ušetríte čas aj rozpočet. Preklady sú rýchlejšie a efektívnejšie.

Cesta k bezchybnému prekladu v LEXIKE

1. Zašlete nám texty na preklad
Spracúvame rôzne formáty.

2. Analyzujeme vašu požiadavku
Zistíme potrebné informácie a nastavíme proces na mieru.

3. Preklad vyhotoví overený prekladateľ
So skúsenosťami v oblasti účtovníctva.

4. Revízor preklad skontroluje
Overí správnosť terminológie a gramatiky. (Preklad podľa ISO 17100.)

5. Preklad ešte raz
interne skontrolujeme
Zameriame sa na čísla a desatinné čiarky.

6. V prípade potreby upravíme vizuál
Preklad sfinalizujeme podľa vašej predstavy.

7. HOTOVO.
Preklad môžete použiť
Bez dodatočných starostí a úprav.

Potrebujete preklad účtovných dokumentov?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút