Na šálke kávy s naším čínskym prekladateľom

LEXIKA Ciferník18.04.2015 Naši prekladatelia Čas čítania: 4 min.
Kresba - Prekladateľ Zheng Lexika
Čas čítania 4 min

Keď v našich končinách niekto spomenie čínštinu, väčšinou má na myslí tú mandarínsku, nazývanú pŭtōnghuà, 普通話 alebo tzv. bežný jazyk. Podľa údajov na stránke ethnologue.com je však v Číne oficiálne uznaných 267 individuálnych, stále používaných dialektov. I keď pravdou je, že viac ako polovicu z nich tvoria tie ohrozené a vymierajúce. Primárne však čínština pozostáva zo siedmich hlavných dialektov, či presnejšie dialektových skupín. Patrí medzi ne mandarínska i kantonská čínština a dialekty hakka, wu, min, xiang a gan. Každú zo skupín tvoria čiastkové, regionálne používané dialekty, pričom všetky zaraďujeme do sino-tibetskej jazykovej rodiny. Ako teda môžete vidieť, pomenovaním (jedna) čínština toho obsiahnete viac než dosť.

Najrozšírenejšou „čínštinou“ je, samozrejme, mandarínska, ktorá sa používa pri úradnom styku aj mediálnej komunikácii. Ako hovorový jazyk je usídlená najmä v severnej a západnej časti pevninovej Číny a na Taiwane. Rozsah jej používania má na svedomí aj kampaň vlády, ktorá sa snaží o jazykové zjednotenie krajiny. Zvyšných šesť hlavných dialektov je rozšírených najmä v juhovýchodnej časti Číny, na juh od Žltej rieky. V Hongkongu či zámorských komunitách sa stretnete skôr s kantonskou alebo hakka čínštinou. A práve túto poslednú menovanú, po mandarínsky nazývanú kèjiāhuà, si vďaka nášmu dnešnému hosťovi priblížime.

Zheng Bai sa už niekoľko rokov intenzívne venuje prekladu zo štandardizovaného dialektu hakka do angličtiny a naopak. Narodil sa a vyrástol v najľudnatejšej čínskej provincii Guangdong, vo veľkomeste Shenzen, študoval v hlavnom provinčnom meste Guangzhou a na Taiwane. Porozprával nám nielen niečo o tom, odkiaľ hakka prišla a kto všetko ňou hovorí, ale aj čím sa líši od ostatných dialektov.

Ako v Číne funguje súžitie toľkých dialektov? A kde v tomto „mori dialektov“ stojí hakka?

Čínske jazykové skupiny, alebo nazvime ich dialekty, sú v rámci hovoreného slova navzájom často nezrozumiteľné, nezriedka je ich ťažké navzájom vymedziť. Každý z nich si zachoval iné pravidlá z tzv. strednej čínštiny, ktorú datujeme od čias vlády dynastie T´ang, niekedy aj zo starobylej čínštiny. Dialektmi ich označujeme skôr zo sociologického a politického hľadiska. Nie je teda ničím zvláštnym, ak majú dvaja Číňania problém dohovoriť sa. Najvýznamnejším spojivom medzi týmito jednotlivými lingvistickými útvarmi je bežný písaný jazyk, ktorý je pre všetky rovnaký, alebo rozšírenosť mandarínskej čínštiny, ktorú ovládajú približne dve tretiny Číňanov z etnickej skupiny Han. Hoci aj tu hovoríme o používaní jej, povedzme, sub-dialektov... Mnoho obyvateľov totiž vyrastá v bilingválnom prostredí – v oficiálnom styku používajú mandarínsku čínštinu, ale v súkromí svoj materský dialekt, ktorý sa od nej môže výrazne odlišovať.

Hakka je v súčasnosti rozšírená najmä v mojej rodnej provincii Guangdong, a je tretím najpoužívanejšom jazykom na Taiwane, kde sa ale jej výskyt vplyvom „mandarinizácie“ znižuje. Okrem toho ju nájdete v provincii Fujian, Sichuan alebo v Hongkongu, Indonézii, Malajzii či zámorí... Mnoho vysťahovalcov je pôvodom národnosti hakka, preto je spolu kantonskou čínštinou a dialektom Min je najčastejšie používanou rečou migrantov. Presný počet nepoznám, ale prikláňam sa k dohadom, že ňou celosvetovo hovorí okolo 30 miliónov ľudí, možno aj viac.

Vieš nám priblížiť pozadie vzniku dialektu hakka? Kedy a odkiaľ prišiel?

Hakka v preklade znamená „jazyk návštevníkov“ a je súhrnným názvom pre dialekty príslušníkov rovnomennej národnosti. Vznik tohto pomenovania je spätý s dlhou históriou ich migrácie, i keď stále pretrvávajú dohady o ich pôvode. Ich predkovia sa údajne začali presúvať zo severnej provincie Shandong v približne piatom storočí. Počas troch hlavných migračných vĺn sa presunuli až do provincie Guangdong, v tom čase obývanej príslušníkmi kantonskej národnosti, ktorí ich považovali za nevzdelaných chudobných prišelcov.

Jazyk hakka občas nazývajú „niečím uprostred“ medzi severnou mandarínskou a južnou kantonskou čínštinou. Skutočne presný výklad jeho vzniku či pôvodu je ale ťažké určiť.

Ako je to s hakka v súčasnosti? Je vyvíjajúcim sa alebo upadajúcim dialektom?

V istom slova zmysle sú, vďaka postupnému rozširovaniu mandarínskej čínštiny, všetky ostatné dialekty upadajúce. Hakka stále prežíva vo vyššie vymenovaných provinciách a vo vysťahovaleckých komunitách. Faktom ale je, že počet príslušníkov národnosti a počet ľudí hovoriacich dialektom hakka sa líši, a to v jeho neprospech. Tvorí ho viacero diferencovaných, lokálnych dialektov – spomeniem Hailu, Pingdong či najdôležitejší Meixian, nazývaný aj Moiyen či Yue-Tai. Ten je totiž štandardizovaným, „hlavným“ dialektom tejto skupiny, ja sám s ním pracujem. Na Taiwane ho označujú pojmom Kejia, no medzi pevninovou a ostrovnou formou existuje viacero odlišností.

Dokážeš nám priblížiť, čím sa líši od ostatných čínskych dialektov, alebo naopak, čo majú spoločné?

Všetky dialekty čínskeho jazyka patria medzi sino-tibetské jazyky. To znamená, že sú typicky tonálne – intonácia a rôzna výslovnosť hlások dávajú inak identickým slovám odlišný význam. Mnoho „farieb“ zvukov starej čínštiny však vymizlo, preto novšie lingvistické skupiny operujú už aj s mnohoslabičnými, zloženými slovami. Pôvodne boli totiž všetky čínske slová jednoslabičné. Hakka zdieľa podobnosti s mandarínskym, kantonským i gan dialektom. Má zhodné počiatočné i koncové spoluhlásky slov a rovnakú výslovnosť nosových samohlások ako kantonský. No samohláskový systém ako celok pripomína skôr ten mandarínsky. S dialektom gan sú ešte príbuznejšie, oba prevzali z kantonského množstvo slov. Niektorí ich dokonca uvádzajú ako spoločnú jazykovú skupinu – Gan-Hakka.

Vlajúca čínska vlajka

Môžeš uviesť nejaké príklady slovnej odlišností či výslovnosti?

Ako som už spomenul, hakka prevzala mnoho slov z kantonského dialektu, nájdeme tu množstvo slovných podobností. Rovnako tak s mandarínskym. Napríklad čaj, 饮茶 – jednoduchý prepis kantonskej výslovnosti by bol „yum cha“, mandarínskej „yin cha“ a hakka „yin tsa“. Skutočne sa to ťažko vysvetľuje v písanom jazyku, keďže čínske dialekty sú odlišné najmä v zvukovej rovine. Nielen, čo sa týka štandardizovaných dialektov, ale aj v rámci jednotlivých skupín.

Z Číny k nám prišlo veľa múdrych prísloví. Mohol by si nám uviesť príklady tých, ktoré sú známe medzi príslušníkmi národnosti hakka?

Príslušníci tejto národnosti, minimálne staršie generácie a tí, ktorí nejaký z hakka dialektov ovládajú, sú na jeho jedinečnosť a odlišnosť veľmi hrdí. Považujú ho sa spojenie so svojím pôvodom, predkami, kultúrou... Podčiarkuje to aj fakt, že azda najznámejším príslovím je, vo voľnom preklade, tento: „Je lepšie predať ryžové pole mojich predkov ako zabudnúť ich jazyk.“

 

 

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *