Úradné preklady po novom – čo sa zmenilo?

LEXIKA Ciferník08.04.2016 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 2 min.
Orázok – úradné preklady – čo sa zmenilo
Čas čítania 2 min

Od 1. marca 2016 vstúpila do platnosti nová vyhláška upravujúca aj spôsob vyhotovenia úradných prekladov. Cieľom doplnenej vyhlášky je zjednotenie formy úradných prekladov a sprehľadnenie evidencie úradných prekladateľov. Najdôležitejšie zmeny a ich dôsledky opisujeme nižšie.

Jednotné znenie titulnej strany a prekladateľskej doložky v slovenčine

Vyhláška 107/2016 Z.z. prichádza so vzorom titulnej strany a prekladateľskej doložky v slovenskom jazyku. Znenie textu všetkých úradných prekladateľov sa tým zjednocuje.

Zavádza aj povinnosť pripájať ku každému úradnému prekladu titulnú stranu, keďže doteraz prekladateľovi stačilo na začiatku dokumentu uviesť jazyk prekladu. Vo vzore prekladateľskej doložky nie je uvedený dátum vydania, preto je na rozhodnutí každého prekladateľa, či ho bude uvádzať alebo nie.

Vyhláška neupravuje, či je možné používať viacjazyčnú titulnú stranu a doložku.

Záväzné poradie zväzku

Každý jednotlivý preklad musí vždy obsahovať titulnú stranu, ktorá bude zaradená pred originálom. V praxi bude preto napríklad úradný preklad trojjazyčného dokumentu zviazaný v poradí:

  • titulná strana úradného prekladateľa č. 1,
  • titulná strana úradného prekladateľa č. 2,
  • titulná strana úradného prekladateľa č. 3,
  • originál dokumentu,
  • preklad + doložka č. 1,
  • preklad + doložka č. 2,
  • preklad + doložka č. 3.

Doplnenie názvoslovia

Vyhláška po novom rozlišuje pojmy vyhotoveniekópia.

Počet vyhotovení je počet zväzkov daného prekladu, ktorý si plánujete objednať a uvádza sa na titulnej strane každého zväzku (napr. prvé vyhotovenie z troch). Kópia prekladu je tiež totožná s vyhotoveným prekladom, no vyžiadali ste si ju až dodatočne (napr. niekoľko mesiacov po preklade).

V závislosti od toho, či ide o vyhotovenie alebo kópiu, je potrebné v prípade kópie použiť upravené znenie titulnej strany (opäť v presnom znení podľa vyhlášky). Na kópii prekladu je povinné uviesť dátum a miesto vyhotovenia (na rozdiel od ostatných prekladov).

Ako vás zmeny ovplyvnia pri objednávke úradného prekladu?

Overte si počet strán originálu dopredu

Už pri objednávke by ste mali poznať počet strán vášho originálu. Ak sa aj z celého dokumentu prekladá len apostila, prekladateľ má povinnosť uviesť rozsah strán na titulnej strane svojho prekladu. Ak by bol rozsah iný, ako ste uviedli, preklad je potrebné upraviť.

Koľko vyhotovení budete potrebovať?

Informáciu musí prekladateľ uviesť na titulnej strane všetkých vyhotovení (napr. prvé vyhotovenie z troch). Ak sa počet vyhotovení zmení, napríklad k prekladu pribudne ešte jedno vyhotovenie, je treba upraviť titulné strany oboch dokumentov.

Máte záujem o vyhotovenie úradného prekladu? Postaráme sa o to, aby boli vaše preklady vždy pripravené v súlade s platnými predpismi. Neváhajte nás kontaktovať.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *