Preklady do francúzštiny

Kvalita aj pre tých najnáročnejších

Na presnosť a kvalitu našich prekladov do francúzštiny dohliada viacero párov očí. Každý preklad vyhotovený v súlade s medzinárodnou normou ISO 17100 prechádza viacstupňovou kontrolou kvality, ktorá sa zameriava na obsahovú, formálnu i grafickú kontrolu.

Pri preklade do francúzštiny či iného cudzieho jazyka zabezpečíme jazykovú korektúru rodeným hovoriacim, ktorý dokonale pozná špecifiká daného jazyka.

Aj vďaka tomu patríme medzi lídrov na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb už viac ako 25 rokov.

Získajte cenovú ponuku obratom

Ako si môžete objednať preklad?

U nás je objednanie prekladu skutočne jednoduché. Preklad si môžete objednať aj z pohodlia domu či kancelárie, stačí pár klikov. Text, ktorý si prajete preložiť nám zašlite e-mailom  alebo vyplňte krátky formulár vpravo hore. Kontaktovať vás budeme obratom.

Flexibilné riešenie požiadaviek

S našimi zákazníkmi sme v úzkom kontakte, aby sme čo najlepšie pochopili ich potreby a dodali im presne to, čo potrebujú. Obrátiť sa na nás môžete s akoukoľvek požiadavkou. Expresný termín, špecifická oblasť textu, preklady videí či netradičný formát textu.

Žiadna oblasť nám nie je cudzia

Denne prekladáme texty z rôznych oblasti: právo, financie a účtovníctvo, technika i medicína.

Od roku 1993 sme našim zákazníkom úspešne odovzdali tisícky prekladov do francúzštiny.

Z oblasti práva a financií prekladáme zmluvy, výpisy z obchodného registra, správy z auditu, finančné výkazy, dokumentáciu do verejných súťaží a iné.

Technické preklady zahŕňajú predovšetkým návody na používanie strojov, príručky na inštaláciu, technologické postupy či katalógy produktov. Preklady do francúzštiny urýchľujú našim zákazníkom vstup na zahraničné trhy.

Zodpovedný prístup k prekladom

Odbornosť a profesionálny prístup: naši projektoví manažéri, rovnako ako prekladatelia francúzštiny sú skúsenými profesionálmi v oblasti jazykov. Kompetencie našich prekladateľov dôkladne overujeme, aby sme mali istotu, že spĺňajú požiadavky normy ISO 17100. Z nich vyberáme najvhodnejšieho lingvistu s ohľadom na špecializáciu textu.

Prekladateľské technológie zvyšujúce efektivitu: každý prekladový projekt zo slovenčiny do francúzštiny spracúvame v prekladateľských softvéroch, ktoré pomáhajú nám i našim prekladateľom dodržať jednotný štýl a terminológiu v celom dokumente. Vďaka nim sú preklady efektívnejšie a lacnejšie.

 

Súlad s medzinárodnými normami: kladieme vysoký dôraz na poskytovanie spoľahlivých a kvalitných služieb. Preto každoročne podstupujeme kontrolný audit, ktorý vykonáva renomovaná audítorská spoločnosť. Tá kontroluje dodržiavanie noriem ISO 9001 a ISO 17100, ktoré kladú vysoké nároky na pracovné postupy a systém riadenia kvality.

Detailná kontrola prekladov: všetky preklady do francúzštiny prechádzajú dôslednou kontrolou, počas ktorej overujeme použitie správnej terminológie. Zameriavame sa aj na formálnu stránku a grafickú úpravu, aby váš preložený text vyzeral presne ako originál.

Potrebujete preklad zo slovenčiny do francúzštiny?

Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.