Ako napísať dobrý životopis?

Simona Pralovska Ciferník31.01.2019 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 5 min.
Curriculum Vitae napísané na stroji

Napísať životopis by nemal byť problém. Napísať životopis správne už problémom zvykne byť. A napísať ho zaujímavo a „inak“, býva najtvrdším orieškom. O tom, ako napísať kvalitný profesijný životopis a ako dosiahnuť, aby vytŕčal z radu, si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Niektorí „hľadači“ zamestnania zvyknú životopis podceniť a výsledkom je, že aj napriek nadupaným skúsenostiam, perfektnému vzdelaniu a znalostiam skončí ich životopis „v koši“.

Ako napísať štruktúrovaný životopis

Štruktúrovaný životopis sa nepíše v ucelených vetách, ale heslovite, v bodoch. Pri písaní takéhoto životopisu môžete použiť vzory životopisov, ktoré sú dostupné na internete – pracovné portály či iné stránky ponúkajú šablóny, ktoré vás prevedú celým CV a vďaka tomu nič nevynecháte. Táto metóda je asi najjednoduchšia. Nevýhodou šablón životopisov na pracovných portáloch je, že ich využíva množstvo ľudí, takže dizajnom na prvý pohľad určite nezaujmete. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na firmy, ktoré sa na tvorbu CV špecializujú. Síce si priplatíte, no výsledok bude stáť za to.

Ak chcete svoje vlastné zaujímavé CV, za ktoré nechcete utratiť priveľa peňazí, čítajte ďalej.

Čo by mal obsahovať dobrý životopis?

Štruktúrovaný životopis by mal zahŕňať tieto časti

Osobné údaje

Meno, priezvisko a akademický titul uveďte dostatočne viditeľne, personalista si vás ľahšie zapamätá.

Ďalej doplňte aj svoje kontaktné údaje – telefón, e-mail a adresu – na ktorých ste zastihnuteľný.

Pozor: e-mailová adresa by mala pôsobiť profesionálne, teda žiadne prezývky ako vcielka126@mail.sk, v ideálnom prípade nepoužite ani pracovnú adresu svojho aktuálneho zamestnávateľa. Vytvoriť si novú e-mailovú adresu je dnes skutočne záležitosťou pár minút.

Dátum narodenia nie je povinnou položkou, ale ak firma hľadá napríklad absolventov, údaj o veku vám môže pomôcť.

Do osobných údajov môžete uviesť aj odkaz na svoj profil na sociálnej sieti – máme na mysli profil na profesionálnej sociálnej sieti ako LinkedIn, aj ten však musí byť dôkladne vyplnený.

Pozor: Mnoho ľudí začína dokument veľkým nadpisom „Životopis“. Osobné údaje uvedú menším písmom, a tým pádom splynú so zvyškom textu. Každému je predsa jasné, že ste poslali životopis, nie je potrebné to zdôrazňovať.

V životopise takisto nie je potrebné uvádzať informácie o deťoch, či dokonca ich vzdelaní a zamestnaní. (Áno, aj s tým sa stretávame...)

Príklad nesprávne uvedených osobných úrajov

Príklad správne uvedených osobných údajov

Porovnanie – ako (ne)uvádzať osobné údaje v CV

Fotografia

Fotografia síce nie je povinnou položkou, no nemusíte sa zdráhať ju do životopisu priložiť. Vďaka nej nadviažete s personalistom osobnejší kontakt už pri prezeraní CV. Opäť platí pravidlo, že fotka by mala pôsobiť profesionálne a mala by byť aktuálna. Na fotku z oslavy či dovolenky, za ktorú ste na sociálnej sieti dostali 52 lajkov radšej zabudnite.

Samozrejme, nepotrebujete fotku od profesionála. Nájdite v byte jednofarebnú bledú stenu a poproste niekoho z rodiny, aby vás odfotil. Nebojte sa usmievať. Na fotke by mala byť zachytená vaša tvár po plecia (ako napríklad na občianskom alebo vodičskom preukaze).

Nemajte obavy, že vás personalista bude súdiť na základe sympatií. Ak je profesionál, zaujímať ho budú vaše skúsenosti. Fotografia mu pomôže, aby si vás lepšie zapamätal a priradil k vašim kompetenciám.

Vzdelanie

Do tejto časti uveďte svoje dosiahnuté vzdelanie. Zamerajte sa nie len na školy, ale aj na kurzyškolenia. Tie nielenže zdokladujú vaše ďalšie schopnosti, ale aj to, že ste aktívni a radi sa učíte nové veci.

Vzdelanie uvádzajte chronologicky, začnite najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Vypíšte celý názov školy a študijný odbor. Školu spomeňte aj v prípade, že ste na nej štúdium neukončili. Názov diplomovej práce uveďte, iba ak súvisí s pozíciou, o ktorú sa uchádzate.

Vo všeobecnosti platí, že nie je potrebné uvádzať základnú školu, pokiaľ to nie je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Pri kurzoch a školeniach vyberte tie, ktoré s danou pozíciou súvisia.

Pracovné skúsenosti

Aj pri sumáre vašich pracovných skúseností platí, že by ste sa mali zamerať predovšetkým na relevantné pracovné skúsenosti. Tie popíšte podrobne, ostatné spomeňte iba okrajovo (ak sa uchádzate o prácu raketového inžiniera, personalistu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude zaujímať vaša 3-mesačná brigáda v stánku s rýchlym občerstvením).

Pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky od najaktuálnejšej. Uveďte názov firmy, pracovnú pozíciučasové rozpätie (mesiac a rok nástupu/odchodu). V krátkosti opíšte aj náplň práce. To personalistovi napovie, s akým typom práce máte skúsenosti. Nebojte sa ukázať, ak máte v niečom navrch.

Ďalšie zručnosti a schopnosti

Do tejto časti zahrňte špecifické zručnosti, ktoré ovládate a daná pozícia si ich vyžaduje.

Úroveň svojich jazykových znalostí uveďte pomocou štandardizovaných úrovní (A1 až C2). Ak ste získali certifikát alebo ste zložili štátnu skúšku uveďte jej úroveň a rok.

Do počítačových znalostí zahrňte úroveň ovládania balíka programov MS Office a iných programov, s ktorými máte skúsenosti (SAP, Photoshop, programovacie či iné špecializované softvéry).

Ak ovládate účtovníctvo, prácu s pokladňou, hospodársku korešpondenciu, vlastníte vodičský preukaz (a ste aktívny vodič) a podobne, uveďte aj tieto zručnosti.

Pozor: Ak ste v niečom slabší, resp. daná pozícia si vyžaduje špecifickú kompetenciu, ktorou nedisponujete, radšej ju do životopisu neuvádzajte. Na pracovnom pohovore sa môže stať, že vás „hodia do vody“ a budete musieť dokázať, že danú zručnosť ovládate.

Vlastnosti, záujmy a referencie

Hoci tieto položky nie sú povinné, môžu veľa napovedať. Z vašich vlastností a záujmov si personalista môže vytvoriť presnejší obraz o vašej osobnosti. Odporúčame vyhnúť sa všeobecným vlastnostiam ako „komunikatívna, kreatívna, rada sa učím nové veci“. Ak je to skutočne pravda, podložte to konkrétnou situáciou.

Výborným príkladom, čo do sekcie vlastnosti nepridávať je: „často som donášala na kolegov, ale snažím sa to obmedziť“. (Uvedený príklad nie je fiktívna situácia.) Úprimnosť sa síce cení, ale toto do životopisu skutočne nepatrí.

Ak chcete v životopise uviesť aj referencie, nezabudnite kontaktné osoby vopred požiadať o súhlas.

Ako vylepšiť životopis

Na prvý pohľad sa zdá, že ak zvládneme vyplniť všetky kolónky štruktúrovaného životopisu, máme vyhrané. No „iba napísať“ životopis niekedy nestačí. Je to ako pri varení polievky. Pridáte do nej všetky potrebné ingrediencie, necháte variť a... Aby bola dobrá, potrebujete ju ochutiť.

Takisto je to aj so životopisom. Aby ste vytŕčali z radu, je potrebné ho odlíšiť už na prvý pohľad zaujímavým dizajnom. Personalista bude mať väčšiu chuť si váš životopis prečítať. No pozor, aby ste to neprehnali. Životopis má byť najmä prehľadný.

Pútavý životopis môže obsahovať chytľavý podnadpis, vaše motto alebo krátke predstavenie (stačia 3 – 4 krátke vety). Pozor však na prázdne frázy a otrepané klišé, tie radšej vynechajte. Kreativitu môžete vložiť aj do opisu vašich skúseností či zručností. Nemyslíme tým však, že by ste si mali vymýšľať. Ideálna trojkombinácia je písať pravdivo, vecne a zaujímavo.

Úroveň kreativity textu i dizajnu závisí od typu pozície, o ktorú sa uchádzate.

Zopár rád na záver

1.   Pri ukladaní životopisu zvoľte názov dokumentu podľa svojho mena, napríklad Alica_Zázračná_CV.  Prestavte si, že personalista dostane CV od 47 uchádzačov s názvom „Životopis.doc“. Asi len ťažko bude v tej spleti hľadať práve váš.

2.   Dokument uložte vo formáte PDF. Tým zabezpečíte, že formátovanie zostane neporušené aj v inom počítači.

3.   Vyhnite sa používaniu „univerzálneho“ životopisu. Ak personalista neuvidí v životopise relevantné informácie, nielenže sa o vás nič nedozvie, ale bude mu hneď jasné, že daný životopis ste už predtým poslali na 8 iných ponúk. Rozhodne to nevzbudí dojem, že o pozíciu máte skutočný záujem.

4.   Platí to dvojnásobne, ak je dátum poslednej aktualizácie vášho životopisu starý dva roky. Ak vy nie ste ochotný urobiť niečo pre svoju kariéru a svoj životopis aktualizovať, prečo by mal s vami personalista „strácať čas“?

5.   Na záver skontrolujte pravopis. Viackrát a pozorne. Ak náš mozog dobre pozná text, má tendenciu drobné chyby prehliadať. Obyčajne pomôže aj jednoduchá zmena formátu. Preto si životopis skontrolujte po napísaní vo Worde a opätovne po uložení v PDF formáte. Prípadne si ho dajte skontrolovať niekým iným.

6.   Ak ste napríklad prekladateľ, grafik, copywriter alebo sa venujete inej kreatívnej činnosti, nemusíte písať siahodlhý životopis. Napíšte ho stručne a radšej pridajte odkaz na svoje portfólio alebo projekty, ktoré máte úspešne za sebou. To povie omnoho viac ako pár strán klasického životopisu.

7.   Dobrý životopis nemusí mať 5 strán. Úplne postačí jedna strana, na ktorej odprezentujete relevantné kompetencie, čo si ukážeme aj na príklade nižšie.

Ak teda túžite po práci snov a chcete, aby váš životopis zažiaril už pri jeho otvorení, zapamätajte si, že musíte byť iný! Napíšte ho inak, oblečte ho inak a výsledok sa určite dostaví!

Príklad obyčajného CV
Príklad zaujímavého CV
Zdroj: https://www.kickresume.com/templates/
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *