Fotenie a pelíšky – Lexika spisovne

LEXIKA Ciferník09.09.2014 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
Výhľad z vrcholu s kvetmi v popredí
Čas čítania 2 min

September je tu. A s ním i chladnejšie počasie, ktoré vás prinúti zaliezť do pelechu, dať si zelinkový čaj a čítať nejakú dobrú knižku. Ak bude vonku pekne, skúste stihnúť ešte nejakú túru, vezmite si so sebou fotoaparát a čo-to si odfotografujte. Ak chcete vedieť, čo je to cloud, ako sa skloňuje a čo znamená slovo kakabus, odpovede nájdete v najnovšej Lexike spisovne.

 

Dvoje posuvné dvere – s dvoje posuvnými dverami

Ako by ste vyskloňovali dvoje posuvné dvere? S dvoma, dvomi alebo nejak inak? Pri pomnožných podstatných menách a pri podstatných menách označujúcich páry alebo viazané množstvo sa namiesto základnej číslovky dva používa skupinová číslovka dvoje, ktorá sa viaže s genitívom, napríklad dvoje novín, dvoje dverí, dvoje očí. Pri vyšších počtoch sa používajú skupinové číslovky troje, štvoro, pätoro, šestoro, sedmoro atď. Spojenia dve dvere, tri dvere, štyri dvere nie sú gramaticky správne a spisovnej slovenčine nezodpovedajú ani tvary skupinových čísloviek dvojo trojo. Spisovné sú iba nesklonné tvary dvoje a troje.

Fotka – fotiť sa

Na spomínané jesenné túry si nezabudnite vziať fotoaparát a zaznamenať si nejaké pekné snímky z výletu. Zaujímať by vás mohlo, že svoje momentky si neodfotíte, ale fotografujete. Slová fotka a fotiť sa v lexikografických príručkách slovenského jazyka zaraďujú medzi hovorové výrazy. Takže tieto slová sú síce súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ale ich používanie sa obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav. Ide o štylisticky príznakové výrazy. Správe sa teda hovorí a píše fotografia (snímka) a fotografovať sa.

Bezmäsité alebo bezmäsé jedlo

Možno ste videli v jedálnych lístkoch reštaurácií varianty bezmäsité aj bezmäsé jedlo a neboli ste si istí, či si vyberiete to isté a zároveň sú to správne tvary. Prídavné mená bezmäsitý bezmäsý sú však spisovné a štylisticky neutrálne výrazy. Mimochodom, vo vlaku si môžete dať kávu v jedálnom vozni, nie jedálenskom.

Pelíšky a dúpätká

České slovo pelíšek je zdrobnenina slova pelech, ktorým sa pomenúva brloh, ležovisko, dúpä. V slovenčine sa v tomto význame používa rovnako aj podstatné meno pelech, od ktorého sa ale tvorí zdrobnenina peleštek. Slovo pelíšek môžeme do slovenčiny preložiť ako peleštek, ale aj ako brlôžtek, brlôžok či brlôžik, prípadne aj hniezdočko či dúpätko.

Zelinkový – bylinkový čaj

S prichádzajúcim sychravým počasím siahame po teplých nápojoch, ktoré nás dobre zahrejú. Obľúbenými bývajú čaje, často práve tie z byliniek. Či už takýto čaj nazvete bylinným, bylinkovým alebo bylinovým, v každom prípade sa vyjadríte správne. Mimochodom, spisovné je aj prídavné meno zelinkový (utvorené je od podstatného mena zelinka s významom „liečivá bylina“).

Viete, čo je kakabus?

České slovo kakabus vo význame „mrzút, zamračený človek“ pochádza z latinského slova caccabus a z gréckeho kakkabos, ktoré znamenajú „začadený hrniec“. V slovenčine namiesto slova kakabus môžeme použiť slová mrzutec, namosúrenec, namrzenec, mrzút, mrzúň atď.

Cloudy – obláčiky

V súčasnosti môžeme vo veľkej miere využívať cloudové programy, ktoré uľahčujú prácu s počítačom. Je však používanie slova cloud v tomto tvare spisovné a ako sa skloňuje?

Odpoveď sme našli v jazykovej poradni SAV. Motivácia tvorby anglického termínu cloud nie je úplne jasná. Tento termín pravdepodobne súvisí s pôvodným významom anglického výrazu cloud (mrak, oblak) tak, že služby alebo programy, ktoré cloud poskytuje, sú uložené na serveri mimo nášho počítača, niekde na internete, t. j. „niekde ďaleko“, „niekde v oblakoch“. Podľa iných teórií umožňuje služba cloud používateľom vytvoriť si osobný „oblak/mrak“ služieb podľa individuálnych potrieb, ktorý môžu využívať bez toho, aby mali softvér nainštalovaný v počítači.

Pre motivačnú nejasnosť výrazu cloud sa ťažko k nemu hľadá slovenský prekladový ekvivalent a zložitosť podstaty služby cloud je zrejme príčinou toho, že sa zatiaľ nikto nepokúsil pomenovať túto službu po slovensky (dokonca neexistuje ani jednotná definícia). Preto sa odporúča zatiaľ používať výraz cloud v originálnej podobe. Pri skloňovaní v genitíve, v datíve a v lokáli jednotného čísla má termín cloud podobu cloudu (podstatné mená vzoru dub, ktorých tvarotvorný základ sa končí na spoluhlásky k, g, h, ch, majú v lokáli jednotného čísla príponu -u). V danej súvislosti sa používa aj odvodené prídavné meno cloudový (napr. cloudový softvér, nový cloudový router, cloudové zázemie).

 

 

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *