Parapety si vychytal! – Lexika spisovne

LEXIKA Ciferník26.08.2014 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 3 min.
Patrik Vrbovský - Rytmus
Čas čítania 3 min

Je koniec leta a s ňou aj posledná augustová Lexika spisovne. Tentokrát sme si našli celkom zaujímavé slovenčinárske oriešky a sme si istí, že vás budú zaujímať. Aj majster tesár sa raz utne, preto spomenieme parapety, klientske záležitosti a ťarchy, ktoré sme vychytali. Nebojte sa, možno vám to teraz nedáva zmysel, čoskoro však zistíte, aké výrazy možno používate nesprávne.

 

Klientsky alebo klientský?

Píše sa klientská správa alebo klientska správa? Prídavné meno klientsky sa podľa pravopisnej úpravy z roku 1991 píše s krátkym -y na konci. Keďže sa toto pôvodne trojslabičné slovo (kli-ent-ský) v slovenčine udomácnilo, spojenie hlások i a e sa vyslovuje ako dvojhláska ie. Slovo klientsky teda nadobudlo charakter dvojslabičného slova. A ako je známe, slabiky s dvojhláskami v slovenčine patria medzi dlhé slabiky. Na základe pravidla o rytmickom krátení, podľa ktorého po dlhej slabike nasleduje slabika krátka, sa koncové -ý sa zmenilo na -y. Správne sa teda píše aj hovorí klientska správa.

Parapet, parapeta

Na čom máte poukladané izbové kvetiny v byte? Ladia vaše kvetináče s parapetou alebo parapetom? Podokenná časť steny alebo doska kryjúca túto stenu sa nesprávne označuje ako parapeta. Tento nespisovný tvar sa pravdepodobne dostal do bežnej slovnej zásoby Slovákov z českého jazyka. Tomu tam, na okne, čo nazývate parapeta teda správne hovoríme parapet, bez parapetu, k parapetu, s parapetom.

Je vám to na obtiaž?

Možno je vám na obtiaž kolega v práci, kamarátka, niekedy dokonca aj vlastná charakterová črta. Čo by ste ale mali vedieť, že ono to teda obtiaž nie je. Ak vám totiž niečia prítomnosť prekáža alebo vám škodí, je vám na ťarchu. Podobne aj úrovne alebo náročnosť nebývajú obtiažne, ale ťažké.

Ľudia sa zadlžujú, akoby si chceli trápenie predĺžiť

Zadlžiť, predĺžiť, dĺžiť a dlžiť. Viete, aký je v týchto slovách rozdiel?

Slovo zadlženie vzniklo odvodením od slovesa zadlžiť, ktoré zase vzniklo zo slova dlh. Vo všetkých uvedených slovách je spoluhláska l. Dlhá spoluhláska ĺ je v slovesách súvisiacich s výrazom dĺžka, napríklad v slovesách dĺžiť „robiť dlhším“ a predĺžiť, naddĺžiť „urobiť dlhším“.

Si vychytal!

Vychytávka, vychytaný, vychytal… Sloveso vychytať poznáme primárne vo význame postupne alebo celkom pochytať. Donedávna sa najčastejšie používalo vo frazeologizme vychatať všetky muchy, t. j. nájsť všetky nedostatky na niekom, niečom. Častý výskyt slovesa vychytať je aj v športovej publicistike, kde napríklad bránkar vychytal všetky góly. Novší význam sa obmieňa a také prídavné meno ako vychytaný vyjadruje istú štýlovosť, zdokonalenie a zbavenie sa nedostatkov. Slovenská mládež sa pravdepodobne inšpirovala Čechmi, ktorí už sloveso vychytať dokonca zaradilii do Slovníka neologizmov. Vysvetľuje sa v ňom ako „dôvtipná, nápaditá a skvele urobená vec, dôvtipné a nápadité riešenie”. Slovník nespisovnej češtiny uvádza ešte definíciu „nápadité riešenie”alebo „výhodná kúpa”.

Mladí ľudia na Slovensku využívajú „vychytanie” najmä v kontexte niečoho ozaj výnimočného. Toto slovo „preslávil” aj spevák Rytmus, ktorého hlášku „si vychytal” poznajú mnohí, samozrejme, najmä mladí. Vychytať môžete aj najnovšiu kabelku, dobré tričko či chvályhodný výkon. Vychytaný a vychytávka sa pravdepodobne čoskoro spracujú v najnovších slovenských výkladových slovníkoch, i keď sa momentálne považujú za slangové výrazy. Ako však uviedli lingvisti, či sa slová stanú trvalou súčasťou slovnej zásoby, alebo pôjde len o „vychytávky”, o tom rozhodne čas a používatelia  jazyka.

Aj majster tesár sa utne… Alebo nie?

Veruže nie. Tento frazeologizmus nepatrí do slovenskej spisovnej frazeológie, hoci sa bežne využíva aj v publicistike. Vysvetlenie sme našli v časopise Kultúra slova. V nej jazykovedci tvrdia, že ak je tesár ozaj majstrom, tak sa i zatne, kde korelácia utne. Zatne síce vytvára štylistický efekt, ale na takéto prípady sa nemôže vzťahovať básnická licencia.

Takže namiesto nespisovného frazeologizmu Aj majster tesár sa utne máme v slovenčine nasledovné frazeologizmy: Kôň má štyri nohy, a predsa sa potkne; Aj dobrému kocúrovi myš ušmykne; I ten najmúdrejší môže schybiť; I múdremu voly ujdú.

 

 

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *