Ide byť pekne, melóny a vidíme sa zajtra – Lexika spisovne

LEXIKA Ciferník29.07.2014 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
Dužina červený melón

Nie ste si istí, či v lete jete melón, alebo dyňu? Zaujímať by vás mohli aj priechodné izby v bytoch, pekárne a pekárstva, aj to, či ide byť zajtra pekne a či sa uvidíme aj zajtra. Venujte chvíľu našej slovenčinárskej rubrike, a budete mať v tomto zhluku viet o čosi jasnejšie.

 

Ide byť, idem byť

V jazykovej poradni Ústavu Ľudovíta Štúra sme natrafili na nie málo vyskytujúce sa „idem byť chorý“ alebo „ide byť pekne.“ Viete, ktoré slovné spojenie z dvoch spomenutých sa môže používať a ktoré nie?

Budúci čas od slovesa byť má tvar bude (bude Veľká noc, bude prestávka, budem chorý). V slovenčine sa sloveso ísť používa okrem iného aj ako sponové sloveso vyjadrujúce začiatočnú fázu stavu (ide noc, ide mu do plaču) a hovorovo aj ako limitné sloveso vyjadrujúce v spojení s neurčitkom iného slovesa prípravný stav pred uskutočnením deja (napr. išiel sa zblázniť od radosti).

Konštrukcie ako ide byť pekne, ide byť zle, ide byť teplo, ide byť búrka nie sú v celoslovenskom úze bežné, používajú sa len v niektorých regiónoch. Ide o spisovné spojenia, ktoré sú však štylisticky príznakové – majú hovorový ráz a sféra ich používania sa obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav. Tvorba takýchto konštrukcií je v spisovnej slovenčine obmedzená (väčšina z nich sa významovo viaže na počasie).

Spojenia idem byť chorý či čo ide byť v telke? už presahujú rámec spisovnej slovenčiny. Odporúčame ich nahrádzať spisovnými ekvivalentmi budem (asi) chorý, resp. hovorovo aj niečo na mňa lezie a čo bude v telke?, resp. čo budú dávať v telke?

 

Pekáreň a cukrárstvo

Ak chcete kúpiť chlieb, zájdete do pekárne. A ak si chcete dať zákusok s kávou, sadnete si do cukrárne. Nedávno sme však zistili, že sa v slovníku nachádzajú aj výrazy pekárstvocukrárstvo. Síce znamenajú v prvom význame pekárenský a cukárenský odbor, ale vo význame druhom slúžia na pomenovanie predajne alebo výrobne pekárenských a cukrárenských výrobkov.

 

Izba priechodná, či prechodná, prechodová izba?

Izby, cez ktoré sa prechádza, môžete vďaka realitnej inzercii poznať v trochu podobách, a to priechodná izba, prechodná izba a prechodová izba. Všetky tri prídavné mená sú spisovné a nachádzajú sa v slovníku, ale iba výraz priechodný sa môžu používať vo význame izby, cez ktorú sa dá prechádzať. Ak takú miestnosť doma máte, je to priechodná izba.

 

Melón či dyňa?

V letných mesiacoch sa osviežujeme rôznymi spôsobmi. Jedným z najobľúbenejších sú melóny. Pri kúpe v obchodoch ste si isto všimli rozdielne popisy, niekedy to bol melón vodový, inokedy dyňa cukrová, a vy ste rozmýšľali, či je správne jedno, alebo druhé.

Rastlina s veľkými guľatými zelenými plodmi so sladkou červenou dužinou má botanický názov dyňa červená (lat. Citrullus lanatus) a bežne sa označuje ako melón alebo červený melón. Rastlina so sladkými žltozelenými plodmi má zas botanický názov melón cukrový (lat. Melo sativus) a poznáme ju aj ako žltý melón, dyňu alebo žltú dyňu.

Dyňa aj melón fungujú ako synonymá pre obe rastliny a označujú sa takto správne a je vhodné, ak by predávajúci pri predaji používali spresňujúci prívlastok podľa farby dužiny plodu – prídavné meno červený alebo žltý, t.j. červená dyňa, červený melón alebo žltá dyňa, žltý melón.

 

Vidíme sa zajtra, ale možno tu zajtra nie som

V bežnej hovorovej reči, ale aj v médiách môžeme často počuť vyjadrenia typu V sobotu sa učím na test. – Zajtra som v práci krátko, a pod. Tým, že sa používajú už tak často, sme ich prestali vnímať ako chybné a niektorým sa stalo, že si takéto vyjadrenia aj osvojili. Z angličtiny sa doslovne preložil pozdrav See you later alebo See you tomorrow a začal sa používať ako Vidíme sa neskôr či Vidíme sa zajtra. V slovenčine sa budúci dej vyjadruje slovesným tvarom v budúcom čase.

Formulácie by teda mali byť spisovne vo verzii V sobotu sa budem učiť na test.Zajtra tu možno nebudem. – Zajtra budem v práci krátko. Konkrétne pozdrav See you tomorrow by sme odporučili nahradiť štylisticky neutrálnymi pozdravmi Dovidenia zajtra alebo Uvidíme sa zajtra.

 

 

Lexika logo
LEXIKA

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *