Na čo myslieť pred objednaním prekladu?

LEXIKA Ciferník18.11.2016 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: < 1 min.
Odporúčania a rady na prípravu textu pred prekladom
Čas čítania < 1 minúta

Veľa našich zákazníkov dbá na dôkladnú a precíznu úpravu svojich textov pred objednaním prekladu. Ich profesionálne úsilie a odborná starostlivosť sa im vracia späť v podobe vyššej kvality prekladov, kratších dodacích termínov a nižších cien. Aby sa tieto výhody prejavili aj na vašich zákazkách, prinášame Vám niekoľko odporúčaní ako profesionálne pripraviť texty ktoré plánujete preložiť.

 

Zjednoťte východiskové texty

Jednotná odborná terminológia v odborných a technických textoch je alfa a omega správneho porozumenia textu. Obzvlášť to platí pri manuáloch a návodoch na používanie technických zariadení. Pri prekladoch sa často stretávame s tým, že v zdrojovom texte autor pre jeden pojem používa rôzne synonymické alebo príbuzné termíny. Toto môže buď predlžovať čas potrebný na preklad a jeho revízie a tiež znižovať dobrú čitateľnosť alebo až použiteľnosť preloženého textu jeho čitateľom. Pred zadaním textu na preklad preto odporúčame jeho kontrolu a prípadné vytvorenie vlastného firemného terminologického slovníka alebo glosára pojmov. Takýto glosár vám pomôže pri vytváraní ďalšej dokumentácie a jeho viacjazyčná verzia zvýši kvalitu a použiteľnosť vašich prekladov.

 

Dbajte na štylistickú úpravu

Najmä marketingové texty si zakladajú na veľmi dobrej čitateľnosti a zrozumiteľnosti, čo do veľkej miery ovplyvňuje najmä citlivá štylistická úprava textu. V takýchto textoch čitateľ môže veľmi rýchlo spoznať odlišný rukopis viacerých autorov, redaktorov či copywriterov. Najmä ak firma využíva služby viacerých copywriterov je vhodné ich prácu navzájom usmerniť, poskytnúť im dopredu jasné pravidlá ako postupovať pri tvorbe textu. Jednotne napísané texty sú nevyhnutným predpokladom ich jednotného prekladu do ďalších jazykov a zachovania želaného marketingového posolstva. Na tieto účely je vhodné vytvoriť a používať štylistickú príručku (style guide) jednak pre východiskové texty (jazyk) a zároveň jej adaptácie pre jazyky do ktorých sa texty prekladajú.

 

Vyberte si vhodný formát

Veľmi populárny formát súborov PDF je praktický, ľahko zdieľateľný a bezpečný, no v prípade prekladu textov v PDF súboroch je potrebné ich takmer vždy extrahovať a upraviť do editovateľnej podoby vhodnej na preklad – je to nevyhnutný predpoklad využitia prekladovej pamäte, správneho nasadenia terminologických slovníkov a v neposlednom rade kontroly kvality prekladu.

Texty vo formátoch kancelárskych programov, napr. MS Office sú niekedy samostatnou kapitolou. V nich často vidíme veľký priestor na zlepšenie technickej stránky úpravy textov. Mnohí autori často používajú nevhodné praktiky na úpravu textu. Keď sa im vyhnete, týmto zabezpečíte lepšiu zhodu s prekladovou pamäťou alebo kratšie dodanie prekladu.

Najčastejšie technické (formátovacie) chyby v textoch:

  • používanie medzerníkov namiesto tabulátorov,
  • viacnásobné medzery medzi slovami,
  • ukončovanie odseku na konci riadka – stlačením klávesy „enter“ alebo kombinácie „shift+enter“,
  • prechod na ďalšiu stranu prázdnymi riadkami namiesto vloženia zlomu strany (kl. skratka Ctrl+Enter),
  • manuálne vloženie hlavičky alebo päty na každú stránku,
  • manuálne vytvorenie obsahu alebo zoznamu obrázkov namiesto používania štýlov.

Na tvorbu textového obsahu odporúčame používať textové procesory (MS Word, OpenOffice alebo DTP programy) a nie tabuľkové procesory. Keďže texty sa po preklade zvyknú v iných jazykoch predĺžiť alebo skrátiť, v bunkách tabuľkových procesorov to môže po preklade znamenať hodiny formátovacích či grafických prác navyše.

Pred každým prekladom kontrolujeme kvalitu a správnosť formátovania dodaných podkladov a pripravujeme ich na preklad. Ak s úpravou vašich textov potrebujete pomoc alebo odbornú konzultáciu, radi Vám pomôžeme.

 

Využívajte prekladovú pamäť

Urýchľuje prácu prekladateľa, revíziu a kontrolu kvality, zvyšuje jednotnosť a kvalitu prekladov, skracuje termíny dodania a znižuje cenu prekladov. Ďalšie argumenty asi nie sú potrebné. Ak máte staršie preklady, ktoré ste prekladali bez využitia prekladových pamätí či nástrojov CAT pomôžeme vám s ich dodatočným vytvorením.

 

Stanovte si prioritu: cena – kvalita – termín

Ako sme už v predošlých blogoch písali, tieto 3 požiadavky súčasne nie je možné splniť.

Rýchlo Lacno Kvalitne

Reálne je možné súčasne splniť dve z týchto troch požiadaviek, napr. nízku cenu a vysokú kvalitu prekladu je možné dosiahnuť pri dlhšom termíne dodania. Alternatívne vysoká kvalitu prekladu a krátky termín dodania prekladu bude nákladnejší ako keby ste na preklad ponechali viac času.

Kontrolujete alebo upravujete texty určené na preklad? Alebo ste odkázaný na to, aké podklady dostanete od kolegov či obchodných partnerov? Napíšte nám svoje postrehy – a ak nemáte žiadne, vyskúšajte nás, poradíme Vám ako postupovať čo najefektívnejšie.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *