Nebojte sa GDPR

Michal Kmeť Ciferník17.05.2018 O Lexike Čas čítania: 2 min.
GDPR 25. máj

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation, v slovenskom preklade všeobecné nariadenie o ochrane údajov) predstavuje aktualizovaný právny rámec ochrany osobných údajov vo všetkých štátoch EÚ. Jeho cieľom je čo najviac obhajovať práva občanov EÚ a chrániť ich údaje pred neoprávneným použitím. GDPR sa dotýka všetkých, ktorí pracujú s osobnými údajmi, teda nielen firiem, ale aj úradov, škôl a ďalších organizácií, ktoré spracúvajú osobné údaje jednotlivcov. Zásadné zmeny sú najmä vo zvýšenej ochrane osobných údajov jednotlivcov vo všetkých on-line službách, e-shopoch alebo webových portáloch.

U nás sú vaše údaje v bezpečí

Už od roku 2009 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001, ktorý okrem iného vyžaduje a každoročným auditom aj potvrdzuje skutočné dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek, ktoré musíme ako prekladateľská agentúra spĺňať. Z toho prirodzene vyplýva, že sme dodržiavali požiadavky slovenského zákona o ochrane osobných údajov aj doteraz.

Všetky osobné aj obchodné údaje našich zákazníkov považujeme za dôverné. Preto ich neposkytujeme žiadnym tretím osobám a spracúvame ich výhradne na základe niektorého z právnych dôvodov, napríklad:

  • Plnenie zmluvy – aby sme vám mohli poslať objednaný preklad, potrebujeme poznať vašu e-mailovú adresu;
  • Zákonné dôvody na spracovanie osobných identifikačných údajov zamestnancov používame najmä na účely prihlasovania do zdravotnej a sociálnej poisťovne;
  • Inštitút oprávneného záujmu využívame na spracovanie osobných údajov, aby sme si po dodaní prekladu mohli e-mailom alebo telefonicky overiť spokojnosť našich zákazníkov s poskytnutými službami a prekladmi.

V prípade, že nám poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, tento presne vymedzuje účel použitia osobných údajov, možnú dĺžku ich spracovania a takisto obsahuje informáciu o tom, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V našich všeobecných obchodných podmienkach, respektíve v samostatne dohodnutých zmluvných podmienkach sa tiež zaväzujeme k zodpovednej práci nielen s osobnými údajmi, ale so všetkými údajmi našich zákazníkov a dodávateľov.

Naše informačné systémy a technológie prevádzkujeme na serveroch zabezpečených modernými technológiami, pričom všetky údaje zostávajú v EÚ a neprenášajú sa do tretích krajín, aby sme čo najviac eliminovali externé hrozby a prípadnú neoprávnenú manipuláciu s údajmi.

Podobne zodpovedne sme podstúpili aj prípravu a preškolenie zamestnancov s cieľom čo najviac zvýšiť ich povedomie o spracovaní a ochrane osobných údajov. Zároveň podnikáme aj ďalšie kroky na to, aby sme k termínu účinnosti GDPR boli dôveryhodným a zodpovedným obchodným partnerom pre našich zákazníkov, dodávateľov aj zamestnancov.

Michal Kmeť
Michal Kmeť
Managing director

S prekladateľským odvetvím som sa prvýkrát stretol v roku 1993, keď môj otec založil spoločnosť LEXIKA a ja som na bicykli roznášal texty na preklad našim prekladateľom. Vo firme som postupne prešiel takmer všetkými pozíciami. Štyri roky som pôsobil ako prezident Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, v súčasnosti som členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladal a organizujem konferenciu Meet Central Europe.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *