Hostka bude predsedníčka Sedláčeková alebo prechyľovanie v slovenčine

Lukáš Slovák Ciferník15.09.2020 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
prechyľovanie v slovenčine
Čas čítania 2 min

V minulosti sme poznali viacero pracovných pozícií, ktoré zastávali výlučne muži. Doba sa ale mení, čoho žiarivým dôkazom je naša súčasná pani prezidentka. A tak z pomenovaní mužského rodu vytvárame pomenovania ženského rodu. Tento jav sa v slovenčine nazýva prechyľovanie. Používame ho napríklad aj pri tvorbe ženských priezvisk.

Ako vyzerá správne prechyľovanie v praxi? Poďme sa pozrieť. 

Ako písať pracovné pozície v ženskom rode

Tvorba pracovných pozícií v ženskom rode je pomerne jednoduchá. V slovenčine poznáme niekoľko slovotvorných prípon, pomocou ktorých sa tvoria prechýlené ženské pomenovania, napríklad -ka, -yňa, -ička. Tie používame pri slovách riaditeľka, doktorka, notárka, inžinierka, sudkyňa, zástupkyňa, poslankyňa, právnička či predsedníčka (pozor nie predsedkyňa!).

Hostka alebo hosťka?

Aj pri prechyľovaní nájdeme (možno) nepoznané zákutia. Medzi také patrí ženský rod od slova hosť. Ak ste tipovali „hosťka“, musíme vás sklamať. Správna podoba je totiž hostka. V praxi sa však táto verzia používa iba zriedka a platí, že slovom hosť môžeme pomenovať muža i ženu.

Ako sa tvoria ženské priezviská

V prípade vlastných mien, teda priezvisk, je prirodzenou súčasťou slovenčiny použitie slovotvornej prípony -ová: Novák – Nováková, prípadne : Jesenský – Jesenská. Prechýlením sa dáva najavo ženský rod a zároveň umožňuje ohýbanie priezviska v súlade so spisovnou slovenčinou.

V niektorých prípadoch riešia ženy po svadbe dilemu, ako správne odvodiť svoje nové priezvisko od priezviska manžela. Ide napríklad o priezviská Sedláček – Sedláčková/Sedláčeková, Drábek – Drábková/ Drábeková, Puček – Pučková/Pučeková. Prípustné sú obe verzie, spravidla sa zohľadňuje rodinná tradícia.

Cudzie priezviská a známe osobnosti

Ako ste iste čakali, aj prechyľovanie priezvisk má niekoľko výnimiek. Ak ide napríklad o známe osobnosti (Slovenky i cudzinky), môže sa ich meno v nominatíve ponechať v neprechýlenej podobe: Angela Merkel, Dara Rolins. Neprechýlené podoby mien sa používajú napríklad na zozname, menovke, adrese, plagáte, diplome, zmluve či tam, kde meno stojí osamote (nie je vo vete).

Neprechyľujú sa ani pseudonymy alebo umelecké mená, napríklad speváčka Édith Piaf (vlastným menom Édith Giovanna Gassion resp. Gassionová).

Pri skloňovaní takýchto priezvisk je však potrebné k nim pridať príponu –ová: stretnutie s Angelou Merkelovou (nie s Angelou Merkel).

Ak chceme rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, cudzie ženské priezviská by sme mali používať s náležitou koncovkou. Dôležité je to napríklad pri citovaní alebo v publikáciách, kde priezvisko rozlišuje ženský a mužský gramatický rod.

Zložené priezviská a ďalšie výnimky

V slovenčine bežne prechyľujeme aj zložené priezviská, a to ich obe časti: Mária Rázusová-Martáková. Ak je však priezvisko (väčšinou cudzie), zakončené na hlásku alebo skupinu hlások, ktorá nie je pre slovenčinu bežná, priezvisko neprechyľujeme, napr. Marie Curie-Sklodowska, s Marie Curie-Sklodowskou.

Pri slovenských priezviskách tu máme opäť niekoľko výnimiek. Ak sú priezviská (zložené či nezložené) zakončené na -ovie, neprechyľujú sa: Etela Marcinovie-Jakubová.

Priezviská zakončené na -ech, -iech, -ých, -eje, -oje a -e sa môžu, no nemusia prechyľovať: Mária Gevayoviech-Poľná aj Gevayoviechová-Poľná, Ľubica Jurových-Kaliská aj Jurovýchová-Kaliská, Zlatica Miškeje aj Miškejeová.

Prechyľovanie je v súčasnosti stále pomerne často otváraná téma, vzhľadom na trend neprechyľovať, či už kvôli „nepraktickej“ dĺžke mien (napríklad ak si vydatá žena ponechá dve priezviská) alebo kvôli imidžu, šoubiznisu a podobne. Prechyľovanie priezvisk je však prirodzenou súčasťou slovenčiny.

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!
Diskusia k článku
 1. Elena Őlvecká píše:

  Prosím vás o odpoveď na otázku – prečo sa vo verejných médiách prechyľujú priezviská cudziniek (Liová, Shifrinová), ale neprechyľujú sa priezviská slovenských žien (Romana Tabák…). Keď koncovku – ová, -vá dostanú cudzinky, mali by rovnakým dielom dostať túto koncovku aj slovenské občianky.

  1. LEXIKA píše:

   Dobrý deň, Elena. Priezviská známych ženských osobností zo Slovenska i zo zahraničia, ktoré využívajú neprechýlenú podobu, môžeme v nominatíve ponechať v neprechýlenej podobe. Pri skloňovaní je pre slovenčinu prirodzenejšie prechyľovaciu príponu pridať.
   Ak sa v médiách aj pri skloňovaní používa priezvisko bez prechyľovania/v nesklonnej podobe, dôvodom je pravdepodobne záujem pridržiavať sa oficiálneho znenia priezviska. To, či oficiálne znenie priezviska bude podliehať prechyľovaniu, je na preferencii jeho nositeľky.

   1. Radoslav Bliznakov píše:

    Dobrý deň . Už dlhé mesiace ma dráždi jedno slovo ktoré v poslednej dobe začali používať hojne aj moderátori rôznych mienkotvorných aj štátnych médií . Pred pár rokmi tomu tak ešte nebolo a preto mi to príde ako nejaká moderná skomolenina a deformácia slovenského jazyka ako vplyvu angličtiny na slovenský jazyk a to konkrétne , ako keby sme sa hanbili za mäkčeň napr. ľad – lad . Konkrétne teda ide o slovo “hostka” – celé roky to bola hosťka ako ženský rod od slova “hosť ” a zrazu je to “hostka” … Kam zmizol mäkčeň?? Čítam tu o prechyľovaní ženských priezvisk , ale slovo hosť ani hosťka , predsa nie je priezvisko . Rád by som v tom mal jasno kto sa mýli , či ja , alebo výklad slovenského jazyka . Ďakujem za odpoveď

    1. LEXIKA píše:

     Dobrý deň, Radoslav. V slovenčine je spisovná verzia bez mäkčeňa, teda „hostka”. V slovníkoch sa v tejto podobe objavuje od roku 1997. Slovo hostka je zaradené medzi zriedkavé slovo a slovom „hosť“ môžeme pomenovať muža i ženu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *