Slovník jazykovedných pojmov: LINGVISTIKA

Mariana Šebeňová Ciferník18.02.2022 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
čo je to lingvistika a jazykoveda
Čas čítania 2 min

Slovenčina je našou srdcovou záležitosťou. To ste už pravdepodobne postrehli vďaka našej pravidelnej rubrike Lexika spisovne, v ktorej vysvetľujeme rôzne slovenčinárske oriešky.

V nasledujúcej sérii článkov sa na slovenčinu pozrieme zo širšej perspektívy. Vysvetlíme pojmy, ktoré so slovenčinou bezprostredne súvisia. Dozviete sa, čím sa zaoberá lingvistika, čo je to etymológia, aký je rozdiel medzi gramatikou a pravopisom a – samozrejme – nevynecháme ani pojem lexika.

V prvej časti začneme „kráľovnou“ jazykových náuk – lingvistikou.

Do slovníčka: lingvistika, jazykoveda, filológia

Lingvistika alebo jazykoveda je jazyková vševeda. Zaoberá sa skúmaním a opisovaním jazyka, jeho používaním, stavbou, vnútorným fungovaním a zároveň porovnáva aj vývin jazykov.

Nemýľte si ju s filológiou, ktorá má širší záber a zahŕňa jazykovedu i náuku o literatúre.

Jazyk a reč nie sú synonymá

Jazyk v lingvistickom ponímaní predstavuje systém dohodnutých znakov a pravidiel, na základe ktorých vzniká reč – teda niečo konkrétne, použiteľné v praxi. Tak ako v biológii, aj v lingvistike platí, že bez jazyka by nebola reč. Tá býva obohatená o tzv. „mimojazykové prostriedky“, akými sú napríklad mimika, gestikulácia či pohyb celého tela. Ale o tom niekedy inokedy...

Lingvistika, kráľovná jazykových náuk

Jazyk je sám o sebe veľmi zložitý systém. Aj preto sa lingvistika skladá sa z niekoľkých jazykovedných disciplín:

 • Fonetika sa zaoberá zvukovou stavbou jazyka. Jej základnou jednotkou je hláska (fóna). Fonetika skúma, ako sa hlásky tvoria (artikulácia), ako ich počujeme, a ako sa správajú v spojení s inými hláskami.
 • Fonológia skúma fonémy ako najmenšie jednotky zvukového systému jazyka. Fonémy nám pomáhajú rozlišovať význam slov (napr. latka – látka) Zisťuje, ktoré zvuky v ľudskej reči používame, a ako sa nimi dorozumievame.
 • Morfológia skúma budovanie slovnej zásoby, teda tvorenie slov, zaoberá sa gramatickými tvarmi a kategóriami slov. Nazýva sa aj tvaroslovie.
 • Syntax sa zaoberá spájaním slov do celkov, čiže viet a súvetí.
 • Lexikológia skúma súčasnú slovnú zásobu – lexiku.
 • Sémantika skúma význam slov.
 • Ortoepia stanovuje pravidlá spisovnej výslovnosti.
 • Ortografia stanovuje pravidlá spisovného pravopisu, teda ako správne pretaviť to, čo počujeme do písomnej podoby.
 • Dialektológia sa venuje regionálnym dialektom, teda nárečiam.
 • Štylistika skúma výber a usporiadanie výrazových prostriedkov.
 • Etymológia skúma pôvod a vývin slov.

Vo výpočte jazykových disciplín by sme ešte mohli pokračovať. No zostaneme iba pri týchto najznámejších.

Jazykovedu môžeme rozdeliť aj z hľadiska jednotlivých jazykov a skupín jazykov, napr. amerikanistika, germanistika, slovakistika, slavistika a iné.

Veríme, že vás táto séria článkov bude baviť a že sa dozviete niečo užitočné. Ak vás zaujíma konkrétny pojem a jeho význam, neváhajte nám napísať do komentárov.

 
Mariana Šebeňová
Mariana Šebeňová
Junior copywriter

K tímu Lexiky som sa pridala v roku 2021, ktorý pre mňa predstavuje rok zmien a splnených snov. Jedným z nich je nájsť si prácu v odvetví, ktoré študujem – a tým je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Do kombinácie som si k francúzštine zvolila arabský jazyk, no keď sa ma niekto spýta, čo ma k tomu motivovalo, jednoducho pokrčím plecami a poviem, že sama neviem. Asi intuícia. Medzi moje záľuby patrí aj písanie, preto som rada, že sa mi v Lexike podarilo spojiť príjemné s užitočným. Mojím cieľom je získať skúsenosti a zdokonaliť svoje schopnosti, aby som si v budúcnosti mohla povedať, že sa mi podarilo začleniť k prekladateľskej komunite a nebude mi to pripadať surreálne.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *