Farmaceutické preklady

Odbornosť, presnosť, rýchlosť.

Vieme, čo pri preklade odborných textov potrebujete. Farmaceutické dokumenty prekladáme už viac ako 25 rokov.

Prečo LEXIKA:

✔ Prekladatelia s dlhoročnými skúsenosťami v medicíne.

✔ Dôsledná viacstupňová kontrola prekladov.

✔ Dôverné informácie v absolútnom bezpečí.

✔ Termín dodania podľa vašich potrieb.

✔ Odborná lekárska terminológia.

Objednajte online

Odborníci na slovo vzatí

Do prekladov farmaceutických textov zapájame odborníkov z odvetvia. Odbornú aj jazykovú kvalifikáciu každého prekladateľa si starostlivo overujeme. Môžete sa spoľahnúť, že získate kvalitný preklad so správnou terminológiu v súlade s legislatívou i regulačnými požiadavkami.

Detailná kontrola

Čo i len jedna chýbajúca čiarka môže znamenať odlišné dávkovanie a tým ohroziť život. Každý preklad preto u nás prechádza viacstupňovou detailnou kontrolou.

Kontrolu zabezpečujú špecializovaní revízori, projektoví manažéri a interní kontrolóri, ktorí sa zameriavajú na každú čiarku, číslo i písmenko.

Prekladáme:

Technológie, s ktorými ušetríte

Naši projektoví manažéri i prekladatelia pracujú s modernými prekladateľskými nástrojmi. Pomocou nich vytvoríme terminologický slovník špeciálne pre vaše potreby. Tak zabezpečíme jednotnú terminológiu v každom vašom preklade. S každým ďalším prekladom môžete ušetriť nie len čas, ale aj financie.

Termín dodania podľa vašich predstáv

Vy si poviete, kedy preklad potrebujete. Podľa toho nastavíme vhodný prekladateľský proces. Preklad kratších dokumentov vám dodáme už do 24 hodín. Ak je to nevyhnutné, do prekladu zapojíme viacerých prekladateľov súčasne. Vďaka tomu vám dodáme rozsiahle preklady v krátkom čase.

Cesta k profesionálnemu prekladu v LEXIKE

1. Zašlete nám dokumenty na preklad
Vieme spracovať rôzne formáty súborov.

2. Analyzujeme vašu požiadavku
Na základe nej nastavíme optimálny prekladateľský proces.

3. Špecializovaný prekladateľ vyhotoví preklad
Zapojíme lingvistu so skúsenosťami v oblasti farmácie.

4. Preklad skontroluje odborný revízor
Overí správnosť terminológie a pravopisu. (Preklad podľa ISO 17100.)

5. Preklad prejde
internou kontrolou kvality
Pomocou najmodernejších QA softvérov.

6. Doladíme
grafické detaily
Preklad upravíme podľa vašich požiadaviek.

7. HOTOVO.
Preklad môžete použiť
Bez ďalších starostí alebo úprav.

Potrebujete preložiť farmaceutických textov?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút