Aké jazykové úrovne poznáme a ako ich uviesť v životopise

Dominik Parajka Ciferník14.10.2022 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 3 min.
úroveň znalosti jazyka
Čas čítania 3 min

Ako dobre ovládate cudzí jazyk? Ak by ste sa túto otázku opýtali 10 rôznych ľudí, ktorí ním vedia komunikovať rovnako dobre, zrejme by ste dostali hneď niekoľko rôznych odpovedí. Každý by povedal svoj subjektívny názor. Našťastie v dnešnej dobe môže byť hodnotenie úrovne znalosti jazyka aj objektívne. Aké metódy sa používajú?

Úrovne znalosti jazyka

Cieľom jazykovedcov bolo vždy vytvoriť takú stupnicu na hodnotenie jazykových znalostí, ktorá bude univerzálna a platná po celom svete. Musí byť využiteľná tak pre angličtinu, ako aj taliančinu, čínštinu alebo hindčinu. Zároveň je dôležité, aby bola definovaná jasne a zrozumiteľne. Po mnohých analýzach, výskumoch a dohodách vzniklo viacero stupníc, pričom zatiaľ nedošlo k definovaniu jednej, ktorá by platila po celom svete.

Európska stupnica na hodnotenie jazykových znalostí

Začneme nám bližšou Európu. V Európe sa využíva Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). Stretnúť sa môžete aj so skratkou CEFR, ktorá pochádza z anglického pomenovania Common Europian Framework of Reference for Languages. Hodnotenie jazykov podľa SERR je uznávané nielen v Európskej únii, ale aj v mnohých ďalších svetových krajinách. Existuje predpoklad, že táto stupnica sa postupne začne využívať po celom svete.

Jazykové znalosti sa v SERR delia do 3 tried, pričom každá z nich má 2 podtriedy.

Stupeň A (Používateľ základov jazyka)

 • Úroveň A1 (úplný začiatočník) – človek vie tvoriť základné vety v danom jazyku a rozumie iným osobám, ak hovoria veľmi pomaly a pomáhajú mu.
 • Úroveň A2 (začiatočník) – človek rozumie často používaným slovám a dokáže komunikovať pri každodenných situáciách, ktoré vyžadujú len jednoduchú výmenu informácií.

Stupeň B (Samostatný používateľ)

 • Úroveň B1 (mierne pokročilý) – človek vie písať jednoduchý text na jemu blízke témy, pri cestovaní si väčšinu vecí vybaví v danom jazyku, dokáže popísať zážitky a udalosti.
 • Úroveň B2 (stredne pokročilý) – človek dokáže vytvoriť text na širokú škálu tém, viesť spontánne konverzácie, rozumie základným myšlienkam zložitejších textov a vie komunikovať ohľadom odborných vecí v rámci svojej špecializácie.

Stupeň C (Skúsený používateľ)

 • Úroveň C1 (pokročilý) – schopnosť porozumieť dlhším komplikovaným vetám a plne porozumieť ich významu. Človek dokáže spontánne vyjadrovať myšlienky bez zamýšľania sa nad slovami a písať texty na zložité témy.
 • Úroveň C2 (expert) – človek rozumie prakticky všetkému, čo počuje alebo číta. Vie odhadnúť rôzne významy slov či viet a komunikuje spontánne, takmer ako v materinskom jazyku.

Americké stupnice na hodnotenie jazykových znalostí

V Amerike sa používajú 2 stupniceILR (Interagency Language Roundtable)ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages).

Jazykové znalosti podľa ILR

Stupnica ILR hodnotí jazykové schopnosti číselne, na stupnici od 0 po 5.

 • Žiadne znalosti (0) – znalosť jazyka je obmedzená len na niekoľko slov.
 • Základné znalosti (1) – schopnosť formulovať jednoduché vety a dorozumieť sa v niektorých každodenných situáciách.
 • Obmedzené pracovné znalosti (2) – schopnosť porozumieť základným príkazom a viesť konverzácie na niektoré témy.
 • Profesionálne pracovné znalosti (3) – tak dobrá znalosť jazyka, že človek dokáže plynulo komunikovať na pracovisku. Niektoré oblasti odbornej terminológie však môžu byť problematické.
 • Úplné profesionálne znalosti (4) – pokročilý stav znalostí, človek dokáže plynulo komunikovať, avšak občas sa dopustí nejakej malej chyby.
 • Bilingválne znalosti (5) – plynulé ovládanie jazyka, bez zjavného neobvyklého prízvuku.

Jazykové znalosti podľa ACTFL

Táto stupnica sa delí na 4 hlavné úrovne: Novice, Intermediate, AdvancedSuperior. Prvé tri menované sa ďalej členia do 3 podkategórií Low, Mid a High.

Ako uvádzať úroveň znalosti cudzích jazykov v životopise

Nie je ničím výnimočným stretnúť sa v životopise s označením jazykových znalostí ako „aktívne“, „komunikačná úroveň“ či „dobre“. To si ale každý môže vysvetliť po svojom.

Pri vypĺňaní jazykových znalostí pri písaní životopisu sa držte týchto pravidiel:

 • Úroveň znalosti jazyka uvádzajte podľa stupnice A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2, resp. úplný začiatočník / začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / pokročilý / expert.
 • Ak úroveň znalosti jazyka viete podložiť certifikátom, kurzom a podobne, určite to v životopise spomeňte.
 • Uvádzajte pravdivé informácie. Personalista si vás môže vyskúšať a lož má krátke nohy.

TIP: Ak ste zručnejší v písomnom styku než v hovorenej komunikácii, nebojte sa znalosť jazyka popísať bližšie a uviesť rôzne úrovne (podobne, ako je to napríklad v životopise Europass).

Ako zistiť úroveň znalosti jazyka

Ak nemáte certifikát, ktorý by zdokladoval vašu úroveň znalosti jazyka, môže byť náročné úroveň správne odhadnúť. Pomôcť vám môžu rôzne online testy. Ak túto informáciu chcete použiť do životopisu, odporúčame použiť test z renomovaného zdroja.

Napríklad úroveň angličtiny si môžete otestovať na stránke tracktest.eu. Po absolvovaní testu získate certifikát. Za túto službu zaplatíte 15 EUR.

Poznáte ďalšie stupnice na hodnotenie úrovne jazykových znalostí? Využili ste nejaký online test aj pre iné jazyky? Napíšte nám do komentárov.

 
Dominik Parajka
Dominik Parajka
Junior Copywriter

Ako copywriter som začal v Lexike pôsobiť počas roku 2021. Online marketingu, blogom a textom na weby sa ale venujem už viac ako 5 rokov. Bavia ma cudzie jazyky, venujem sa predovšetkým angličtine. Tú som si obľúbil už v detstve, keďže počas základnej školy som žil takmer rok v Anglicku. Mám rád spoznávanie cudzích národností a ich kultúr.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *