Etické princípy – GPS prekladateľa

Simona Pralovska Ciferník10.07.2018 Pre prekladateľov Čas čítania: 2 min.
Rázcestie etického rozhodnutia
Čas čítania 2 min

Ako deti sme sledovali a čítali množstvo rozprávok a nebolo to iba kvôli tomu, aby nás rodičia aspoň na chvíľu utíšili. Prostredníctvom rozprávok sa totiž deti najľahšie učia, ako rozlíšiť dobro od zla a tiež, že dobro by malo vždy víťaziť. To je základom etického správania sa vo svete detí i dospelých.   

Slušnosť a etické správanie neobchádzajú ani pracovný život. Dnes mnoho firiem aktívne zaraďuje etiku do svojej každodennej činnosti, napríklad vo forme spísaných etických noriem, tzv. etického kódexu. Etické kódexy však nie sú žiadnou novinkou. Typickým príkladom je Hippokratova prísaha, ktorá predstavuje súhrn etických pravidiel pre prácu lekárov. Podobne existujú etické princípy aj pre ďalšie profesie, napríklad pre právnikov, učiteľov či novinárov.

Etické princípy prekladateľa

Áno, dedukujete správne, ani prekladatelia nie sú v tomto smere výnimkou. Základné etické zásady práce prekladateľa sú uvedené v Zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý definuje činnosť úradných prekladateľov. Vlastný etický kódex má SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) a aj ATCSK (Asociácia prekladateľských spoločnosti Slovenska). Chartou prekladateľa sa riadi SSPOL (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry) a SSPUL (Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry).

V tomto článku sa pokúsime zhrnúť niekoľko etických princípov, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty prekladateľskej profesie. Týchto princípov by sa mal držať každý dobrý prekladateľ a najmä by mu mali v jeho práci pomôcť napredovať správnym smerom.

Bezhraničná profesionalita

Prekladateľ by mal vždy poskytovať svoje služby podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Preklady medicínskych, právnych, ale aj iných textov predstavujú pre prekladateľa obrovskú zodpovednosť. Preto by mal prekladateľ prijať iba také požiadavky, ktoré zodpovedajú jeho schopnostiam a príprave. To je znakom každého skutočného profesionála.

Dôvera a mlčanlivosť idú ruka v ruke

Hlavnou súčasťou vzťahu medzi prekladateľom a klientom – zadávateľom je rozhodne dôvera. Texty určené na preklad neraz obsahujú veľmi citlivé informácie. Prekladateľ by mal preto bezpodmienečne zachovávať mlčanlivosť o obsahu prekladaného textu, pričom ku všetkým informáciám, ktoré sa pri poskytovaní svojich služieb dozvedel, by mal pristupovať ako k profesijnému tajomstvu.

Vernosť preloženého obsahu

Morálnou i právnou povinnosťou prekladateľa je vyhotovenie prekladu tak, aby sa zhodoval s originálnym textom. Ak hovoríme o zhode,  máme na mysli predovšetkým vyhotovenie prekladu bez vynechávania textu či používania vsuviek skresľujúcich obsah. To, že preložený text sa má zhodovať s originálom však automaticky neznamená, že preklad má byť doslovný. Zhodovať sa má význam textu, pričom prekladateľ môže použiť jazykové prostriedky, ktoré sú pre koncového čitateľa najprirodzenejšie, ak je takéto použitie opodstatnené.

Nestrannosť

Súčasťou činnosti sú aj nestrannosť a neutralita. Prekladateľ by nemal pripustiť, aby jeho osobné názory a postoje ovplyvnili jeho pracovný výkon a kvalitu prekladu. Pri tomto bode však musíme spomenúť, že prekladateľ by mal odmietnuť včleniť do svojho prekladu interpretáciu, ktorá je v rozpore s jeho morálnymi zásadami alebo zásadami prekladateľskej profesie. Ak by to zadávateľ vyžadoval, prekladateľ by mal realizáciu prekladu odmietnuť.

Férová súťaž

Prekladateľ by nikdy nemal zneužiť nadobudnuté informácie na svoj ani cudzí prospech alebo neprospech. Patrí sem aj záväzok nevyužiť kontakt so zadávateľom sprostredkovateľa na cielenú propagáciu vlastnej osoby. Neznamená to však, že prekladateľ má zostať v úplnej anonymite a k takejto anonymite, samozrejme, ani nesmie byť sprostredkovateľom nútený.

Ochota pomôcť

Prekladateľské odvetvie je, ako každé iné, veľmi konkurenčné. Napriek tomu by prekladateľ nemal zabúdať na ľudskosť. Voči svojim kolegom by mal prejavovať solidaritu a keď je to potrebné, mal by s kolegami spolupracovať a prispieť im radou či pomocou.

Neexistuje univerzálny návod na to, ako si v živote či v práci počínať. Etické princípy by nám však mali pomôcť zvoliť správnu cestu v situáciách, kedy sa ocitneme pred náročným rozhodnutím.

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *