Latinské slová zatúlané v slovenčine

Lukáš Slovák Ciferník30.09.2020 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
latinské výrazy v slovenčine
Čas čítania 2 min

Ak ste latinčine ešte nedali šancu, odporúčame to urobiť. Nemáme na mysli nekonečné bifľovanie sa slovíčok a tvarov konjunktívu plusquamperfekta, ale len symbolické osvieženie každodenného slovného prejavu.

Používanie latinčiny v minulosti a dnes

Latinčina mala kedysi na Slovensku dominantné postavenie. Bola kultúrnym jazykom používaným v kráľovských a cirkevných úradoch, inštitúciách či na školách a v mnohom ovplyvnila predspisovnú slovenčinu a určite aj jej dnešnú podobu.

Keď sme už pri spisovnej slovenčine a v rubrike Lexika spisovne… Ako vníma spisovná slovenčina používanie latinčiny? Latinčina (najmä v minulosti) dávala slovenskému prejavu istú vážnosť, oficiálnosť a bola znakom vzdelanosti. Do istej miery to platí aj dnes a aj keď sa latinské výrazy dajú charakterizovať prívlastkom „knižné“, sú každodenne využívané napríklad v práve či v medicíne. Niektoré latinské výrazy sa však zatúlajú aj do každodennej reči.

Malý slovník latinských výrazov

Vyslovene právne a medicínske latinské výrazy teraz preskočíme. Pozrime sa na tie, ktoré sa vám budú hodiť viac, ako názvy kostí alebo správnych deliktov. A keďže máme radi poriadok, ponúkame vám malý latinský abecedný slovník, v ktorom nájdete výraz a jeho preklad z latinčiny.

Latinský výraz

Slovenský preklad/význam

a posteriori zo skúsenosti, spätne, dodatočne
a priori/apriori často v zmysle vopred, alebo bez predchádzajúcich skúseností
ad hoc znamená na toto, kvôli niečomu, opisuje vec alebo niečo vytvorené pre konkrétny prípad
ad litteram doslova, v pravom zmysle slova
alma mater v preklade matka živiteľka, metaforicky označuje univerzitu alebo vysokú školu, ktorú človek navštevoval
alea iacta est kocky sú hodené, označuje definitívne rozhodnutie, resp. niečo, čo je v pohybe a nemožno to vrátiť späť (citát sa pripisuje Cézarovi)
alter ego druhé ja, označuje druhú stranu osobnosti, prípadne duševne/charakterovo spriazneného človeka, dôverného priateľa
bona fide v dobrej viere, s dobrým úmyslom
cogito, ergo sum myslím, teda som - známa myšlienka R. Descarta
de facto skutočne, podľa skutočného stavu
de iure podľa práva, z práva
genius loci dnes označenie charakteristickej atmosféry miesta, pôvodne v rímskej mytológii duch, ktorý miesto ochraňoval
inter alia medzi inými
in medias res k jadru veci, bez úvodu, do centra diania
itinerár cestovný denník
nota bene/notabene doslova dobre si poznač, skratka NB označuje niečo, čo je dobré si všimnúť, zapamätať; môže vyjadrovať aj doplnenie, spresnenie výpovede (treba pripomenúť, dokonca, ba ešte)
persona non grata neželaná, nevítaná osoba (opak je persona grata, čiže vítaná, dobre zapísaná osoba)
pro bono resp. pro bono publico alebo pre verejné dobro, označuje činnosť vykonávanú dobrovoľne, bezplatne, často sa tak označuje bezplatné právne poradenstvo
quid pro quo niečo za niečo
res publica vec verejná (slovo republika pochádza z latinčiny)
status quo stav bez zmeny, existujúci stav niečoho, vo význame udržať status quo
summa summarum úhrnne, celkovo, vcelku, dovedna
vice versa opačne, naopak, obrátene

Podobných výrazov by sme mohli spomenúť ešte oveľa viac, avšak ak si osvojíte čo i len niekoľko z nich, obohatíte svoju (spisovnú) slovenčinu.

Lorem ipsum

Hľadali ste v našom slovníku slovné spojenie lorem ipsum? Toto spojenie sa v ňom nenachádza z celkom logického dôvodu. Nejde totiž o latinské slová.

Čo to teda lorem ipsum vlastne je? Je to obyčajná skomolenina, pseudo-latinský text. Slúži na testovanie vizuálnej stránky (layoutu) dokumentov. Jeho výhodou je, že sa podobá na reálny text, no zároveň nenúti čitateľa začítať sa doň a neodpútava tak pozornosť od dizajnu letáku, webstránky alebo iného textu.

Poznáte ďalšie latinské výrazy, ktoré používate alebo ste ich niekde začuli a nespomenuli sme ich? Podeľte sa o ne s ostatnými v komentároch.

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!
Diskusia k článku
  1. Juraj píše:

    Zaujímavé

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *