Posilňujeme Univerzitu Komenského v Bratislave

Michal Kmeť Ciferník05.05.2014 O Lexike Čas čítania: 2 min.
Univerzita Komenského aula rektorát

Bratislavská Univerzita Komenského má nového dodávateľa prekladateľských služieb. Sme poctení, že sa ním stala Lexika.

Spoločnosť Lexika sa úspešne zúčastnila výberového konania na dodávateľa prekladateľských a tlmočníckych služieb Univerzity Komenského v Bratislave a na konci apríla 2014 podpísala s rektorátom UK rámcovú zmluvu o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Univerzita Komenského v Bratislave

Spoločnosť Lexika bude zabezpečovať preklad odborných textov z a do slovenčiny, tlmočnícke služby, jazykové korektúry a redakcie textov rodenými hovorcami cudzích jazykov podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt. Zmluva sa uzatvára na obdobie najviac jedného kalendárneho roka, resp. do vyčerpania schváleného rozpočtu.

Univerzita Komenského v Bratislave vznikla v roku 1919 a je najstaršou i najväčšou slovenskou univerzitou. Slovensku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Univerzita Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov) a takmer 1 800 zahraničných študentov z 80 krajín sveta.

 

Aula UK v Bratislave

Sme veľmi radi, že môžeme naše služby dodávať tejto významnej slovenskej univerzite. Spoločnosť Lexika si od svojho vzniku v roku 1993 postupne vybudovala veľmi dobré renomé poskytovaním kvalitných prekladov a profesionálnych služieb na európskej úrovni. Pevne veríme, že naša spolupráca s Univerzitou Komenského v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb jej dopomôže v plynulom fungovaní a úspešnom napredovaní.

Michal Kmeť
Michal Kmeť
Managing director

S prekladateľským odvetvím som sa prvýkrát stretol v roku 1993, keď môj otec založil spoločnosť LEXIKA a ja som na bicykli roznášal texty na preklad našim prekladateľom. Vo firme som postupne prešiel takmer všetkými pozíciami. Štyri roky som pôsobil ako prezident Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, v súčasnosti som členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladal a organizujem konferenciu Meet Central Europe.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.