Sú nekvalifikovaní absolventi hrozbou pre prekladateľské odvetvie?

LEXIKA Ciferník29.04.2014 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
JABA Summit 2014
Čas čítania 2 min

Absolventi, partnerstvo a spolupráca - to boli heslá tohtoročného stretnutia partnerov spoločnosti Jaba. Nechýbali ani zástupcovia významných organizácií ELIA a GALA, ktorí sa tiež vyjadrili k problematike a aktualitám európskeho prekladateľského priemyslu.

Pripravenosť absolventov na prax

Podľa Manuela Herranza bola najdiskutovanejšou témou pripravenosť absolventov prekladateľských odborov na prax. Najmä znalosť používania softvérov nevyhnutných na prácu prekladateľa je podľa zástupcov prekladateľského priemyslu nízka.

Na základe vlastných skúseností a informácií od partnerov z Európy si dovolíme tvrdiť, že úroveň znalostí absolventov sa niekedy rovná murárovi, ktorý nevie pracovať s murárskou lyžicou či kelňou.

Odhliadnuc od subjektívnych názorov, potvrdzuje to podľa Françoise Bajon, prezidentky organizácie ELIA, aj viacero prieskumov. Ich zistenia poukazujú na to, že študenti sú málo vedení k tomu, aby vedeli plnohodnotne využívať programy CAT v praxi.

Sú absolventi / noví zamestnanci adektávne pripravení na prax?

Nesúlad medzi pohľadom vzdelávacích inštitúcií a trhom na dostatočnosť prípravy prekladateľov

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva rozdiel medzi vnímaním absolventov / zamestnávateľov a vyučujúcich. Absolventi často nespĺňajú požiadavky zamestnávateľov, pričom väčšina vyučujúcich považuje ich prípravu za dostatočnú. Práve z tohto dôvodu si dovoľujeme porovnať absolventov prekladateľstva k murárom bez kelne a lyžice.

Na základe skúseností s absolventmi a stážistami členovia asociácie ELIA spúšťajú jedinečný celoeurópsky program ELIA Exchange. Jeho cieľom je zlepšiť komunikáciu s univerzitami a poskytnúť stážistom možnosť zmysluplnej praxe pre lepšiu prípravu na povolanie.

Lokalizácia webových stránok

Ďalším bodom partnerského samitu bola diskusia o lokalizácii webových stránok. Kvalitná a zrozumiteľná webová prezentácia v jazyku cieľovej skupiny je nevyhnutným predpokladom pri rozširovaní podnikania i na zahraničných trhoch.

Súčasné nástroje CAT umožňujú efektívnu prácu s rozličnými formátmi súborov, aké sa vyskytujú pri prekladoch webových stránok len čiastočne.

Preložiť väčšiu webovú stránku do 12 jazykov a denne spravovať aktualizácie vo všetkých jazykoch je ťažší oriešok. Vysporiadať sa s tým efektívne a cenovo prijateľne v súčasnoti nie je jednoduché.

Webové stránky sú v dnes vo veľkej miere postavené na CMS systémoch ako WordPress, Drupal či TypePad, ktoré sú väčšinou určené na publikáciu len v jednom jazyku, bez možnosti rýchlej a cenovo prístupnej integrácie s nástrojmi CAT.

Účastníci samitu sa zhodli na tom, že je na mieste vzájomnou spoluprácou naprieč odvetviami vyvinúť lepšie a efektívnejšie riešenie na lokalizáciu on-line obsahu. Istá miera štandardizácie by prospela všetkým zúčastneným. Skrátili by sa termíny dodania a lepšia efektivita by znamenala lacnejšie preklady.

Automatický preklad

Aj tentokrát bol veľmi diskutovanou témou automatický preklad (machine translation, resp. MT). Trh automatického prekladu sa podľa autora blogu presúva z úvodnej fázy zvažovania, či vôbec a ako MT systémy implementovať, skôr k rozhodovaniu o ich vlastnej alebo outsourcovanej prevádzke.

Rôznorodosť účastníkov odhalila rozdiely implementácie automatického prekladu. Kým niektoré prekladateľské spoločnosti používajú automatický preklad takmer denne, iné využitie pre túto technológiu nenájdu. Podrobnejšie sa o automatickom preklade dočítate v našich nasledujúcich blogoch.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *