Slovenčina je naša srdcová záležitosť. Potvrdzujeme to v našej ďalšej časti Lexika spisovne.

LEXIKA Ciferník15.07.2014 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
Srdce nakreslené v piesku
Čas čítania 2 min

Poznáte najdlhšie slovenské slovo? A zvyknete piecť v jenskej mise? Srdečne vám povieme aj o používaní spojovníkov a pomlčiek.

Kedy používať pomlčku a kedy spojovník?

Často opakovanou chybou je nesprávne používanie spojovníka a pomlčky. Mnohí nepoznajú funkciu týchto grafických znakov, čím vzniká ich zamieňanie.

 

Spojovník ­­(-), čiže kratšia vodorovná čiara, sa pripája bez medzier a využíva sa na vyjadrenie vzájomnosti, napr. v zlučovacom vzťahu v zemepisných názvoch typu Česko-Slovensko či v zložených slovách ako vedecko-technický, anglicko-slovenský (slovník). Spojovník používame aj vo výrazoch založených na protiklade (hory-doly, dňom-nocou, kamarát-nekamarát), v stupňovaní (dlhý-predlhý, dávno-pradávno), v opakovaní (ledva-ledva, len tak-tak), či v expresívnych výrazoch napodobňujúcich zvuk (klop-klop, ťuk-ťuk).

 

Pomlčku (–) používame na označenie rozpätia, spoluautorov, spojencov, partnerov v rokovaniach či súperov v súťaži. Jej grafická poodba je – , t.j. dlhšia vodorovná čiara, ktorá sa oddeľuje medzerami. Píšeme teda zápas Nemecko – Argentína, rokovania Bush – Putin, v rokoch 2013 – 2014 a pod. Ak píšete text vo Worde a použijete medzery, automaticky sa vám pomlčka zmení na spojovník. Dávajte si preto pozor, či je použitie medzier na mieste, alebo nie.

 

Srdcové záležitosti so srdečnými ľuďmi

Spomínate si na reláciu Srdcové záležitosti, v ktorej bolo možné si nájsť partnera? Mnohí o tejto relácii vtedy hovorili ako o Srdečných záležitostiach. Od starších ľudí zase môžete počuť, že majú srdečné vady. O tom, či používali prídavné meno srdečný nesprávne, si hneď vysvetlíme.
Je rozdiel v používaní prídavných mien srdečný a srdcový? Je. Sú síce odvodené od rovnakého základu srdce, ale majú iný význam a inú slovnú spájateľnosť.

 

Srdečný sa týka symbolu citu, citovosti a má význam vyžarujúci kladné city, prejavujúci láskavosť, napr. srdečný človek, srdečná atmosféra, srdečný úsmev. Srdečný pomenúva vlastnosť a je to tzv. kvalitatívne prídavné meno, jeho synonymnými výrazmi sú milý, prívetivý, láskavý, priateľský, úprimný.

 

Slovo srdcový vyjadruje priamy vzťah k srdcu, týka sa srdca ako orgánu, napr. srdcový sval, srdcová komora, srdcový záchvat, srdcová činnosť a srdcová chyba (nie vada). Rovnako aj o osobe či veci, ktorá je nám blízka, hovoríme že je našou srdcovou záležitosťou.

 

Jenská misa, jánska misa?

Názov špeciálneho technického skla, z ktorého sa vyrábajú kuchynské nádoby, bol utvorený podľa nemeckého mesta Jena. V ňom sa začalo jenské sklo vyrábať. Takže ak budete nabudúce niečo piecť v sklenenej mise, vedzte, že to nie je jánska misa, ale jenská misa.

 

Čerešnička na záver

Poznáte najdlhšie slovenské slovo? Na túto otázku nemáme ani my jednoznačnú odpoveď. Vynechávame umelo vytvorené slová, ktoré sa v bežnej komunikácii nepoužívajú, ako aj napríklad citoslovce výkriku (uáááááááááá). Najznámejším slovom, ktoré ľudia považujú za najdlhšie, je najneobhospodarovateľnejší (26 písmen), od neho ešte odvodené pádové podoby najneobhospodarovateľnejšími (28 písmen) a najneobhospodarovateľnejšiemu (29 písmen). Možno by sme ešte spomenuli najnezrevolucionalizovateľnejšiemu (34 písmen). Je to však slovo nevyskytujúce sa v jazykovej praxi.

Rekordy v dĺžke ale môžu smelo zdolať číslovky. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa číslovky v základnom tvare môžu písať spolu (okrem čísloviek obsahujúcich milióny, miliardy a bilióny). 53 písmen má napríklad číslovka sedemstodeväťdesiatsedemtisícsedemstodeväťdesiatsedem, ktorú pokojne môžeme považovať za jedno slovo.

 

.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *