Testovacie preklady – kedy a načo sú vhodné?

LEXIKA Ciferník21.07.2014 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
Listiny na kope
Čas čítania 4 min

Viete o tom, že dodávateľa prekladov si môžete vopred overiť testovacím prekladom? Mnohí túto možnosť pri výbere dodávateľa služieb nevyužívajú. A mnohí jej zase prikladajú príliš veľký význam, pritom vôbec nemusí reflektovať skutočné znalosti a kvalitu prekladateľa.

Urobili ste si prieskum trhu, vybrali z množstva potenciálnych dodávateľov či prekladateľov. Teraz je pred vami užší zoznam možných dodávateľov. Ako sa rozhodnúť pre toho správneho dodávateľa? Dopytujete ich všetkých, najdrahších a najlacnejších vylúčite a rozhodnete sa podľa toho, z ktorého máte najlepší pocit?

A čo tak zadať vybraným dodávateľom na preklad krátky text na preverenie ich kvality? Väčšina oslovených prekladateľov či agentúr bude ochotná realizovať preklad zdarma a vy si vyberiete dodávateľa, ktorý ponúka najlepší pomer kvality a ceny. Vyzerá to jednoducho, ale asi vás sklamem.

Prečo testovací preklad nie je spoľahlivým indikátorom kvality budúcich prekladov?

Kvalitne realizovaný testovací preklad ešte nie je zárukou kvalitných prekladov v budúcnosti. Dovolím si uviesť veľmi zjednodušené prirovnanie k tomu, že doterajšia výkonnosť investičných fondov nie je zárukou ich budúcich výnosov. Rovnako ani stavebnú firmu nehodnotíte podľa toho, ako dobre postaví maketu vášho domu, ale porovnávate iné parametre.

Pre našich zákazníkov v Lexike, samozrejme, testovacie preklady realizujeme, keďže sú často vyžadované vo výberových konaniach. Upozorňujem však, že nie všetky moje tvrdenia sa vzťahujú aj na testovacie preklady od prekladateľov na voľnej nohe. Vo všeobecnosti si stojím za tým, že sa vzťahujú na všetky prekladateľské spoločnosti.

O čo konkrétne ide?

Hádam len úplný amatér nezrealizuje testovací preklad v tip-top podobe. Netvrdím, že dodávatelia prekladov pri každodenných zákazkách ignorujú kvalitu. Testovacie preklady však spravidla bývajú pod menším časovým a rozpočtovým tlakom v porovnaní s požiadavkami na „ostrý“ preklad. Niet divu, že pri skúšobnom preklade zapoja všetci svoje najlepšie lingvistické zdroje, aby sa mohli ukázať v čo najlepšom svetle. V porovnaní s bežnými postupmi overenia kvality prejde testovací preklad viacerými stupňami kontroly.

Tiež je možné, že vám potenciálny dodávateľ spolu s prekladom dodá aj krátky komentár či správu opisujúcu zdrojový text, použitú terminológiu, zdôvodnenie, prečo sa rozhodli použiť konkrétnu terminológiu v preklade, aké referenčné zdroje využili a ďalšiu podpornú argumentáciu.

Objektivita hodnotenia

Druhá strana mince vplývajúca na význam vzorových prekladov je subjektívne hodnotenie vzoriek. Preklad, ktorý je objektívne kvalitný, môže jeho posudzovateľ považovať čisto z preferenčných dôvodov za nekvalitný preto, že potenciálny dodávateľ nepoužil preferovanú terminológiu (ktorú nemal k dispozícii) či iné referenčné materiály. V takomto prípade je potenciálny dodávateľ označený ako nepoužiteľný, aj keď je dodaná vzorka prekladu presne a správne preložená.

Tiež si myslím, že jednorázová vzorka neposkytne priestor na lepšie zhodnotenie úrovne zákazníckych služieb, rýchlosti dodávateľa alebo prístupu projektových manažérov či ďalších pracovníkov. I keď niekedy už prvý kontakt stačí na vyradenie dodávateľa, s ktorým sa vám nekomunikuje podľa vašich predstáv.

Myslím si, že najvhodnejším spôsobom hodnotenia kvality prekladov potenciálneho dodávateľa je vyžiadať si ich už zrealizované preklady. Váš budúci možný dodávateľ sa určite rád pochváli prekladmi, ktoré sú verejne dostupné na internete, napríklad prekladmi webových stránok, prospektov, manuálov alebo výročných správ.

Ak však naozaj potrebujete dodávateľov testovať, zamerajte sa okrem jazykovej kvality (ktorú, predpokladám, všetci kandidáti splnia prijateľne) aj na komplexné splnenie vašich potrieb:

  • dostupnosť a rýchlosť zákazníckeho servisu,
  • prístup a spôsob komunikácie,
  • dostupnosť a komplexnosť služieb,
  • akékoľvek ďalšie pre vás dôležité faktory.

Okuliare a pero položené na papieri

Ako hodnotiť jazykovú stránku vzorového prekladu?

Pokúste sa byť čo najobjektívnejší. Prekladateľ, ktorý pracoval na preklade vzorky, má zvyčajne len limitované množstvo informácií o širších súvislostiach prekladaného textu. Prekladateľská agentúra mu môže pripraviť verejne dostupné referenčné materiály alebo texty týkajúce sa konkrétneho zákazníka. Takmer vždy však bude mať menej informácií a skúseností o spôsobe komunikácie, preferovanom štýle a prejave zákazníka.

Na druhej strane, istá miera subjektivity je určite na mieste, najmä, ak sa prekladajú štylisticky náročné texty či marketingové materiály. Pri takýchto textoch je nevyhnutné, aby bol preklad správny a aby sa vám text celkovo páčil. V takýchto prípadoch, by som sa skôr priklonil k dodávateľovi, vyhovujúcemu z hľadiska štýlu, a doladil s ním kozmetické úpravy ako je konkrétna terminológia, používanie konkrétnych výrazových prostriedkov a pod.

V spoločnosti Lexika používame podrobný systém hodnotenia kvality prekladov, ktorý nám umožňuje prekladané texty hodnotiť detailne, zvyčajne sa zameriavame na tieto ukazovatele:

Správnosť prekladu

Preveruje sa, či bol zdrojový text správne interpretovaný a či nebol jeho význam v preklade zmenený.

Presnosť

V preklade by sa nemala nachádzať informácia naviac, zároveň by v ňom nemalo nič chýbať.

Terminológia

Sleduje sa použitie vhodnej odvetvovej terminológie alebo špecifickej terminológie zákazníka.

Jazyková kvalita

Zameriava sa na kontrolu správnej gramatiky, syntaxe, preklepov na veľmi viditeľných miestach či prirodzenosť slovosledu.

Miestne štandardy, jednotnosť použitej terminológie a vyjadrovacích prostriedkov

V preklade by mali byť dodržané miestne štandardy a tiež lokalizované jednotky miery, adresy, formát dátumu, času, čísel a pod.

Technické spracovanie

Kontroluje sa vizuálne spracovanie a dodržanie formátovania v súlade so zdrojovým textom, technické spracovanie formátovania (dvojité medzery, odrážky, tabulátory a pod).

Ideálna prekladateľská firma by pri skúšobnom preklade aj v bežnej prevádzke mala hrať väčšiu rolu ako len „posúvača“, ktorý prevezme požiadavky a text zákazníka, preloží ich do cieľového jazyka a v dohodnutom termíne posunie späť preložený text. Malo by byť úplne prirodzené, že poskytovateľ prekladateľských služieb so zákazníkom komunikuje, pýta sa relevantné otázky, aby čo najlepšie pochopil jeho ciele a najmä to, čo s preloženým textom chce dosiahnuť.

Spolu so všetkými týmito informáciami môže dodávateľ zabezpečiť jednak kvalitný skúšobný preklad, ale i poskytovať kvalitné prekladateľské služby v dlhodobom horizonte. O tom, čo sa deje pod pokrievkou a na čo je dobré myslieť pri objednávaní prekladov, napíšem nabudúce.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *