Slovník jazykovedných pojmov: ETYMOLÓGIA

Mariana Šebeňová Ciferník23.06.2022 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
slovník jazykovedných pojmov_etymológia
Čas čítania 2 min

Zmeny v jazyku prebiehajú neustále. Objavujú sa nové slová aj nové významy pre dávno známe slová. Ako vznikli slová? Odkiaľ sa vzali? A ako nadobudli svoj význam?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá etymológia.

Čo je etymológia?

Etymológia skúma pôvod slov, vývin slovnej zásoby a prvotný význam slov. Objasňuje aj to, ako sa význam slov počas storočí mení a aké faktory tieto zmeny ovplyvnili.

Čo je počiatok slova?

Za počiatok slova, resp. formálny vznik nového slova sa zväčša považuje jeho prvý výskyt v písomnej podobe. Väčšina slov vznikla odvodením z už existujúcich slov, ktorých korene siahajú do dávnej minulosti. Tieto slová môžu pochádzať z cudzích jazykov. Priebehom storočí sa im pripisovali nové významy podľa aktuálnych potrieb, menila sa ich výslovnosť a forma.

Úlohou etymológov je spätne, krok po kroku, vystopovať tento proces a zaznamenať ho. Hľadanie pôvodu slova neraz končí až pri najstaršom známom mŕtvom jazyku. Nie vždy sa to však podarí.

Ako etymológovia pátrajú po počiatku slova?

Etymológom pri hľadaní pôvodu slov slúži viacero metód, medzi ktoré patrí aj:

  • Filologický výskum – etymológovia využívajú existujúce texty na zhromažďovanie a porovnávanie poznatkov o tom, ako sa menil tvar a význam slova naprieč rokmi jeho používania. Uplatňuje sa najmä pri jazykoch s dlhou históriou písomníctva.
  • Porovnávacia metóda – porovnávaním príbuzných jazykov môžu jazykovedci určiť, ktoré slová majú spoločného jazykového predka, a ktoré slová sú prevzaté z iného jazyka.
  • Skúmanie zmeny významu – etymológovia môžu predpoklad o zmene významu pôvodného slova podoprieť aj zistením, že dané slovo menilo význam rovnakým spôsobom aj v iných jazykoch.

Ako etymologický príklad si uvedieme slovo káva. Pochádza z arabského slova qahwa, ktoré bolo odvodené od oblasti v Etiópii, kde as káva pestuje.

Ako vznikajú nové slová?

Nové slová vznikajú rôznymi spôsobmi.

  • Odvodzovaním – pomocou predpony (prečítať), či prípony (ručička).
  • Skracovaním – vznikajú skratky (atď.) či skratkové slová (SĽUK).
  • Skladaním – dvoch slov do jedného zloženého slova (autoškola).
  • Prenášaním významu – napríklad podľa vonkajšej podobnosti (hlava rodiny).
  • Preberaním z cudzích jazykov – napríklad z angličtiny (víkend), taliančiny (piano) a ďalších.

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Ak patríte medzi zvedavcov alebo ste jazykoví nadšenci, odporúčame vám siahnuť po Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny od jazykovedca Ľubora Králika.

Zahŕňa informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasnej spisovnej slovenčiny.

Skúmanie pôvodu slov nám prináša poznatky nielen z oblasti jazykovedy, ale aj z histórie a kultúry spoločností, poznatky o pôvode národov a ich migrácii.

 
Mariana Šebeňová
Mariana Šebeňová
Junior copywriter

K tímu Lexiky som sa pridala v roku 2021, ktorý pre mňa predstavuje rok zmien a splnených snov. Jedným z nich je nájsť si prácu v odvetví, ktoré študujem – a tým je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Do kombinácie som si k francúzštine zvolila arabský jazyk, no keď sa ma niekto spýta, čo ma k tomu motivovalo, jednoducho pokrčím plecami a poviem, že sama neviem. Asi intuícia. Medzi moje záľuby patrí aj písanie, preto som rada, že sa mi v Lexike podarilo spojiť príjemné s užitočným. Mojím cieľom je získať skúsenosti a zdokonaliť svoje schopnosti, aby som si v budúcnosti mohla povedať, že sa mi podarilo začleniť k prekladateľskej komunite a nebude mi to pripadať surreálne.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *