Toto ste o úradnom preklade nevedeli! Alebo áno? (časť I z III)

Diana Čameková Ciferník29.02.2016 O prekladoch
Úradný preklad - obrázok

Keď niekedy zablúdim na poštu, cítim sa v spleti služieb bezradná. Napríklad chcem zaslať peniaze pomocou poštovej poukážky... akej? To netuším a pani pri okienku mi to v ten deň vysvetľuje ako svojej „stoprvej“ zákazníčke.

Ak si neobjednávate úradné preklady dokumentov a listín častejšie, rovnako aj vás asi zaskočia možnosti, podmienky a pravidlá ich realizácie. Na prvý pohľad sa zdajú byť komplikované. Poďme si ich jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť.

Čo to je úradný preklad?

Preklad oficiálnych listín a dokumentov je odlišný od ostatných „neúradných“ prekladov, ktoré nie sú určené na úradné použitie. Takáto služba sa preto zvykne nazývať úradný preklad, súdny preklad, preklad s pečiatkou alebo preklad s okrúhlou pečiatkou. Oficiálny názov je však len slovo „preklad“. My ju v našich textoch budeme ďalej volať jednoducho úradný preklad.

Zjednodušene môžeme povedať, že úradný preklad:

 • je preložený text obsahovo rovnaký ako jeho originál;
 • preložila osoba, ktorá na to má špeciálne oprávnenie;
 • sa používa najmä na úradné účely.

Ako úradný preklad vyzerá?

Na Slovensku alebo v Českej republike úradný preklad vždy tvorí:

 • dokument v pôvodnom jazyku,
 • preložený text,
 • a tzv. vyhlásenie/doložka úradného prekladateľa.

Všetky tieto dokumenty sú vytlačené a zviazané do jedného zväzku.

Tiež je zvykom na zviazanie používať trojfarebnú stužku. Presné podmienky ako sa má úradný preklad zviazať a kto ho môže vykonávať sú uvedené v zákone  č. 382/2004 Zbierky.

Každý úradný preklad by mal byť (zvyčajne na poslednej strane – na doložke) označený:

 • číslom prekladateľského úkonu,
 • menom prekladateľa a číslom jeho oprávnenia, ktoré mu vydalo Ministerstvo spravodlivosti,
 • podpisom a pečiatkou prekladateľa so štátnym znakom.

Kedy potrebujete úradný preklad?

Úradný preklad využijete, keď potrebujete na úradné účely použiť dokument vystavený v inom jazyku alebo ak slovenský dokument plánujete predložiť úradom v zahraničí.

Obchodné spoločnosti si zvyčajne dávajú úradne preložiť výpisy z obchodného registra, certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, splnomocnenia, overenia podpisov a podobné úradné dokumenty.

Osobne sa so službou stretnete pri úradnom preklade vašich dokumentov (rodný list, sobášny list, vodičský preukaz), dokladov o vzdelaní zo zahraničia, výpisoch z registra trestov pri nástupe do nového zamestnania v zahraničí alebo pri dovoze vášho vozidla.

Prečo sa úradný preklad zväzuje?

Keďže prekladateľ svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje, že jeho preklad sa úplne zhoduje s originálom, pre zvýšenie právnej istoty sa preklad a originál vždy spájajú do jedného zväzku. Úradný preklad je vždy platný len v takejto zviazanej podobe. Rozdeľovanie, rozväzovanie alebo iná manipulácia s týmto zväzkom preklad zneplatní.

S čím preklad zviazať

Na úradné účely sa zvyčajne používajú originálne dokumenty alebo notársky osvedčené kópiu, preto by sa aj úradný preklad mal zväzovať s originálom alebo notársky osvedčenou kópiou.

Úradný preklad sa k dokumentu v inom jazyku vždy priväzuje, znamená to, že:

 • pôvodný dokument sa znehodnotí (predierkuje, priviaže k prekladu);
 • ak preklad niekam odovzdáte, spolu s ním odovzdáte aj váš priviazaný originál.

S originálom odporúčame preklad zviazať len:

 • ak je možné originál opätovne vystaviť (napr. Rodný list);
 • originál platí len obmedzený čas (napr. Výpis z registra trestov).

S notársky osvedčenou kópiou odporúčame zviazať preklady:

 • dokladov o vzdelaní, (maturitné vysvedčenie, diplom),
 • iné jedinečné úradné doklady (faktúra, rozhodnutie súdu, splnomocnenie).

S čím budeme váš dokument zväzovať?

Originál je stávka na istotu – pravosť zviazaného dokladu bude nesporná, no znehodnotíte si ho zviazaním alebo oň prídete spolu s odovzdaním prekladu.

Notársky osvedčená kópia má rovnakú právnu silu ako originál, je potrebné počítať s nákladmi na osvedčenie kópie notárom a tiež mierne väčším rozsahom preloženého textu, lebo zvyčajne  je potrebné preložiť aj notársku pečiatku.

Na zviazanie je teoreticky možné použiť aj čierno-bielu alebo farebnú kópiu dokladu, rizikom však je uznanie pravosti pôvodného dokumentu.

Prehľad možností môžete vidieť aj nižšie v tabuľke:

DokumentOriginálNotárska kópia
Zmluva (podpísaná)
Faktúra
Výpis z obchodného registra
Sobášny list
Rodný list
Potvrdenie o pobyte
Potvrdenie o návšteve školy
Diplomx
Vysvedčeniex
Technický preukazx
Rozhodnutie súdux
Občiansky preukazx
Cestovný pasx

V najbližšom blogu sa dočítate viac o superlegalizácii, duplikátoch a niekoľkojazyčných origináloch. Dovtedy nás pokojne kontaktujte, s úradným prekladom vám radi pomôžeme. 

Od 1. 3. 2016 je v platnosti nová vyhláška, o ktorej bližšie informujeme v článku „Úradné preklady po novom – čo sa zmenilo?“.

 

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *