Spojeniu „za účelom“ sa radšej vyhnite, povieme vám ako

Lukáš Slovák Ciferník18.11.2020 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
spojenie za účelom používané v úradnom styku
Čas čítania 2 min

Predložkové spojenie za účelom už dlho rozdeľuje ľudí na dva tábory. Prvý v ňom nevidí nijaký problém a s radosťou ho používa. Ten druhý zase horlivo bojuje o jeho nahradenie spisovným výrazom. Ku ktorej skupine patríte vy? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako si s ním spisovne poradiť.

Prečo je použitie spojenia „za účelom“ nesprávne?

V prvom rade ide o nespisovný výraz. To už zrejme všetci vieme. Pozrime sa naň bližšie.

Predložkové spojenie za účelom sa k nám pravdepodobne dostalo češtiny, podobne ako iné bohemizmy. Zaraďujeme ho medzi tzv. druhotné viacslovné predložky. Druhotné predložky vznikajú z plnovýznamových slov a môžu sa používať aj v inej ako predložkovej funkcii.  Patria sem napríklad: koncom, vplyvom, v zmysle, v súlade s, vzhľadom na,...

Spojenie za účelom je často vnímané ako spojenie predložky „za“ s podstatným menom „účel“ v inštrumentáli. Za ním potom nasleduje podstatné meno v datíve, čo vo výsledku pôsobí zložito.

Ťažkopádnosť tohto spojenia je výrazná až do tej miery, že pri satire či parodovaní komplikovanej administratívnej reči úradníkov stačí niekedy siahnuť práve po ňom: „Aby sme mohli žiadateľom vyhovieť, za účelom vystavenia pasu sa musia žiadatelia preukázať občianskym preukazom za účelom identifikácie.“

Ako spojenie „za účelom“ spisovne nahradiť?

Trik spočíva v tom, použijeme spojku či inú predložku, alebo sa jednoducho „pohráme“ s pádmi, ktoré nám slovenčina ponúka ako na striebornom podnose.

Namiesto „za účelom“ môžeme použiť „kvôli“ (nie kôli!) v spojení s datívom:

Vzal si voľno za účelom vyšetrenia u lekára.
Vzal si voľno kvôli (komu, čomu?) vyšetreniu u lekára.

 

Ďalšou možnosťou je vytvoriť vedľajšiu vetu pomocou spojky „aby“:

Príďte zajtra za účelom vysvetlenia situácie.
Príďte zajtra, aby ste vysvetlili situáciu.

 

Použiť môžeme aj predložku „za“ a inštrumentál alebo „na“ a akuzatív:

Vycestovala do zahraničia za účelom vzdelania.
Vycestovala do zahraničia za vzdelaním.

Urobili sme to za účelom zjednodušenia nákupov.
Urobili sme to na (čo?) zjednodušenie nákupov.

 

Vhodnou náhradou spojenia „za účelom“ je tiež druhotná predložka „s cieľom“, ktorá sa viaže s neurčitkom slovesa:

Vláda schválila balík dotácií za účelom pomoci podnikateľom.
Vláda schválila balík dotácií s cieľom pomôcť podnikateľom.

 

Radi by sme však upozornili na to, že treba dbať nielen na gramatickú správnosť, ale aj štylistickú vhodnosť. Ak upravíme vetu „Príďte zajtra, za účelom vysvetlenia situácie.“ z príkladov vyššie na „Príďte zajtra s cieľom vysvetliť situáciu.“, nebude znieť veľmi prirodzene.

Slovné spojenie za účelom je, zdá sa, pevne zakorenené v oficiálnych písomnostiach ústrednej či miestnej štátnej správy, no neznamená to, že sa nedá nahradiť spisovnejšími alternatívami.

Ako ste na tom vy? Je pre vás používanie spojenia za účelom celkom prirodzené, alebo sa mu snažíte vyhýbať?

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *