Preklady macedónčiny

Za 25 rokov našej pôsobnosti na prekladateľskom trhu sme nadobudli množstvo skúseností s prekladmi a tlmočením v bežných i menej tradičných jazykoch. Medzi tieto jazyky patrí aj macedónčina. Preklady z macedónskeho jazyka vyhotovujeme najmä v kombinácii so slovenským, českým a anglickým jazykom.

Našou prioritou je poskytovanie kvalitných a cenovo dostupných služieb. Aj preto sa na nás obracajú zákazníci zo Slovenska, Česka a ďalších európskych krajín, pokiaľ ide o požiadavky na preklad z i do macedónskeho jazyka.

zrúcanina pevnosti a vlajkou macedonska_ruin of a fortress with the flag

Aké sú výhody prekladov v LEXIKE?

Aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu prekladov, spolupracujeme iba s profesionálnymi prekladateľmi macedónčiny, ktorých kvalifikáciu si podrobne overujeme.

Vašim potrebám venujeme zvýšenú pozornosť, aby sme pre vás zabezpečili preklad, ktorý bude presne spĺňať vaše požiadavky.

Naši zákazníci na spolupráci s nami oceňujú aj profesionálny prístup, spoľahlivosť a rýchlosť dodania prekladov.

Medzi najžiadanejšie oblasti prekladov z macedónskeho do slovenského jazyka a opačne patrí právo, ale taktiež aj osobné a úradné dokumenty. Do macedónskeho jazyka prekladáme napríklad výpisy z obchodných a trestných registrov, sobášne listy, rôzne zmluvy a ďalšie dokumenty.

Prekladáme aj technické texty, napríklad manuály a technickú dokumentáciu i texty z oblasti ekonómie a financií. V prípade potreby vám poskytneme konzultácie k vašim prekladateľským projektom zdarma.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Profesionálni prekladatelia

  Všetkých prekladateľov, s ktorými spolupracujeme, dôsledne vyberáme. Dokopy máme odborníkov na viac ako 120 špecializácií. Vaše texty preto vždy prekladajú prekladatelia, ktorí sú pre daný text najvhodnejší po jazykovej i terminologickej stránke.

  Kvalita podľa medzinárodných štandardov

  Pre čo najefektívnejšie spracovanie každej požiadavky a dodanie prekladu z macedónčiny v top kvalite, neustále optimalizujeme naše pracovné postupy, aby boli v súlade s normami ISO 9001 a ISO 17100. Tie kladú vysoké nároky na riadenie kvality, systematickosť pracovných postupov a kvalifikáciu prekladateľov a revízorov. Naše pracovné postupy sú v zmysle týchto noriem každoročne kontrolované audítorskou spoločnosť TÜV SÜD.

  Moderné technológie

  Aby sme ešte viac zvýšili efektivitu prekladateľského procesu a v celom prekladanom dokumente dodržali jednotnú terminológiu, využívame na preklady najmodernejšie prekladateľské softvéry. Tie uľahčujú prácu nám i našim prekladateľom.

  Kontrola kvality

  Neoddeliteľnou súčasťou každého spracovania prekladu je finálna kontrola kvality. Aj pri nej využívame moderné nástroje, ale nezabúdame ani na dôležitý ľudský faktor. Pri kontrole kvality overujeme, či bol použitý správny prekladateľský postup, všetky revízie a korektúry. Rovnako pozorne sa kontrolujeme aj to, či bola použitá zákazníkom definovaná terminológia a dodržaná grafická predloha.

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Macedónsky jazyk – hovoril ňou aj Alexander Veľký?

  Macedónsko je balkánsky štát, ktorý je len časťou starej Macedónie, kde bol kráľom Alexander Veľký alebo Alexander III. Macedónsky. Obyvatelia tohto malého štátu sa považujú za potomkov tohto významného kráľa a bojovníka. Rovnako tvrdia, že hovoril jazykom, ktorý je podobný dnešnej macedónčine.

  Tieto tvrdenia však vyvrátili jazykovedci, ktorí zastávajú názor, že ich kráľ hovoril starou macedónčinou. Išlo o jazyk, ktorý bol v tom čase jazykom starovekého Balkánu. O túto skutočnosť sa opiera fakt, že Slovania – predkovia Macedóncov prišli na toto územie až na začiatku 6. storočia. Alexander Veľký teda hovoril jazykom, ktorý sa zo všetkých najviac podobá gréčtine.

  hlavné mesto Macedónska_the capital city of Macedonia

  Jazyk milovaný aj nenávidený

  Jednou zo zaujímavostí macedónskeho jazyka je, že s jeho uznaním za samostatný jazyk nesúhlasia niektoré balkánske štáty a Grécko.Gréci neuznávajú nielen macedónčinu, ale takisto aj Macedónsko ako samostatný štát. Bulharsko je o čosi benevolentnejšie, avšak spisovný macedónsky jazyk formálne uznalo až v roku 1999.

  Macedónsky jazyk patrí medzi indoeurópske jazyky, konkrétne do južnej vetvy slovanských jazykov. Najviac sa podobá bulharskému jazyku. Počet rodených hovoriacich sa odhaduje na 1,5 až 2,5 miliónov ľudí.

   

  Je úradným jazykom v Macedónsku, no od januára 2018 stratil svoju exkluzivitu vďaka uznaniu albánčiny, ako druhého úradného jazyka. Ako minoritný jazyk sa používa v Albánsku, Srbsku, Čiernej Hore, Bulharsku a Grécku. Je jazykom diaspóry v USA, Kanade a v niektorých krajinách Európy.

  Macedónčina sa považuje za analytický jazyk, to znamená, že v ňom neexistuje skloňovanie podstatných mien. Vzťahy medzi vecami namiesto skloňovania vyjadrujú predložky. Na rozdiel od iných slovanských jazykov používa členy. Macedónsky jazyk sa zapisuje cyrilikou a abeceda obsahuje 31 písmen.

  pohľad zo vzduchu na kostol v Ohride_birds-eye view on a church in Ohrid

  Múzeum a Most civilizácií Skopje_museum and The Bridge of Civilizations in Skopje

  Rýchly preklad z/do macedónčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.