Ako sa stať úradným prekladateľom (2/3): Odborná skúška

Eva Dinušová Ciferník26.01.2023 Pre prekladateľov Čas čítania: 3 min.
Ako sa stať úradným prekladateľom_priebeh odbornej skúšky
Čas čítania 3 min

V pokračovaní našej série si posvietime na samotný priebeh skúšky. V článku opisujeme skúsenosti prekladateľov, ktorí absolvovali skúšku na úradného prekladateľa v roku 2022.

Pre lepšiu predstavu uvádzame aj detaily, ktoré sú z nedávnej praxe a ktoré vo verejne dostupných zdrojoch len tak ľahko nenájdete. Samotný priebeh skúšok sa však môže líšiť v závislosti od zloženia komisie pre daný jazyk a podobne.

Podmienky na zápis do zoznamu úradných prekladateľov

Zopakujme si, aké podmienky musíte splniť, aby ste sa stali právoplatným úradným prekladateľom:

  • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony;
  • vzdelanie v odbore;
  • 5-ročná prekladateľská prax;
  • úspešné absolvovanie odborného minima;
  • úspešné absolvovanie odbornej skúšky;
  • materiálne vybavenie na výkon činnosti a
  • zloženie sľubu.

 V prvej časti nájdete podrobnejšie informácie k jednotlivým podmienkam.

Priebeh odbornej skúšky

Na odbornú skúšku si vyhraďte celý deň. Skúška sa skladá z troch častí. Každá časť skúšky je vyhodnotená samostatne. K ďalšej vás pripustia iba vtedy, ak z predošlej získate dostatočný počet bodov.

1. časť – TEST Z PRÁVA

Prvou časťou skúšky je test z práva, ktorý sa zameriava na zákon č. 382/2004 Z. z. a príslušné vyhlášky (228/2018 Z. z. a 491/2004 Z. z.). Maximálny počet bodov je 40, musíte získať aspoň 30.

Test pozostáva z 10 otázok (tvrdení), pri každej sú 4 možnosti, pričom všetky môžu byť správne, respektíve nesprávne. Za každú správne označenú možnosť dostanete 1 bod. Za nesprávnu odpoveď vám body nestrhnú. V teste nájdete aj chytáky, preto dávajte pozor na to, ako sú otázky a odpovede naformulované. Na vypracovanie je 10 minút.

2. časť – PREKLADY Z/DO CUDZIEHO JAZYKA

V druhej časti otestujú vaše praktické zručnosti. Vašou úlohou bude vypracovanie dvoch prekladov – z cudzieho jazyka do slovenského a zo slovenského jazyka do cudzieho. Prekladať budete texty, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi úradného prekladateľa, napríklad správa z vyšetrovania usmrtenia neznámej osoby alebo rozsudok o nadobudnutí právoplatnosti rozvodu.

Na každý preklad je 60 minút, maximálny počet bodov je 20 a treba získať aspoň 15. Použiť môžete len knižné slovníky a vlastné poznámky. Žiaden internet ani online pomoc.

3. časť – ÚSTNA SKÚŠKA

Po odovzdaní prekladov nasleduje obedná prestávka, počas ktorej sa preklady vyhodnotia. Poslednú  časť tvorí ústna skúška. V prípade, že dosiahnete pri písomných skúškach dobré výsledky, nemali by ste pri nej naraziť na problémy.

Komisia sa skladá zo zástupcu MS SR a dvoch úradných prekladateľov pre daný jazyk. Zástupca MS SR sa pýta k právnemu testu – napríklad otázku, ktorú ste v teste zodpovedali nesprávne, alebo položí otázku týkajúcu sa zákona 382/2004. Potom sa porozprávate o preklade, obhájite si svoje riešenia, resp. vám povedia, aké riešenie by bolo vhodnejšie. Takisto môže komisia položiť aj iné otázky, napríklad ohľadom terminológie v súvislosti s európskou legislatívou a podobne.

Skúška trvá približne 1 hodinu, ale môže trvať aj kratšie, závisí od skúšobnej komisie, ktorá je pre každý jazyk iná. Maximálny počet bodov za ústnu skúšku je 20, (2 členovia môžu dať po 5 bodov, predseda dáva 10 bodov), treba získať aspoň 15.

Príprava a zdroje

Po prihlásení sa na skúšku dostanete pozvánku spolu s okruhmi otázok na právny test a oblasťami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri preklade.

Na právnu časť si určite naštudujte zákon č. 382/2004 Z. z. a tiež vyhlášky č. 491/2004 Z. z.č. 228/2018 Z. z.. Na praktickú časť sa nedá nejako špeciálne pripraviť. Treba mať „odprekladané“ a mať dobrý slovník.

Naši respondenti dávajú ako tip pre angličtinárov knihu Súdny preklad a tlmočenie od T. Hrehovčíka a M. Bázlika. Táto publikácia je určená najmä držiteľom a záujemcom o získanie kvalifikácie prekladateľa a tlmočníka anglického jazyka. Sú v nej pekne pokryté základné oblasti práva a slovná zásoba k nim. Niektoré informácie si však radšej preverte, keďže sa v knihe vyskytujú aj nepresnosti v prekladoch niektorých termínov, nekonzistentné preklady, nesprávna forma odkazovania na ustanovenia zákonov a pod. Celkovo však publikácia bola nápomocná, napríklad vďaka ukážkam textov, ktoré sú častým predmetov úradných prekladov.

Ďalšou možnosťou je absolvovať v rámci prípravy kurz zameraný na terminológiu trestného práva, ktoré organizujú Juraj Kotrusz či JTP. Prehľad nadchádzajúcich kurzov môžete sledovať aj v našom Kalendári podujatí.

Rovnako nápomocné je naštudovať si a pracovať s originálnymi textami v cudzom a slovenskom jazyku a takisto s portálom eur-lex.europa.eu. Počas odborného minima okrem toho poskytujú školitelia aj ďalšie možnosti, odkiaľ čerpať informácie.

V poslednej časti série priblížime, čo sa deje po absolvovaní skúšky a aké kroky musíte podniknúť, aby sa z vás stal právoplatný úradný prekladateľ.

 
Eva Dinušová
Eva Dinušová
Vendor manager

Jazyky ma sprevádzali odmalička, keď sme sa s rodinou presťahovali do Viedne. Táto cesta ma doviedla až k štúdiu prekladateľstva, avšak stále ma to ťahalo späť domov, na Slovensko. Náhoda chcela, že som dostala ponuku pracovať v prekladateľskej spoločnosti – aj keď nie ako prekladateľka 🙂. V LEXIKE som si od roku 2011 prešla viacerými pozíciami, začala som pracovať na front desku, neskôr ako projektová manažérka a po dvojročnej pauze na materskej dovolenke som nastúpila na novovytvorenú pozíciu vendor manager. Postupne sme túto pozíciu dotvárali, vylepšovali a dnes je už perfektne fungujúcou a nenahraditeľnou súčasťou LEXIKY. S kolegyňou Simou sa staráme o to, aby sme mali kvalitných prekladateľov – oslovujeme nových a staráme sa o vzťahy s našimi dlhoročnými prekladateľmi. Okrem bežnej agendy mám na starosti aj programy a spoluprácu so študentmi.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *