Ako sa stať úradným prekladateľom (3/3): Prvý úradný preklad

Eva Dinušová Ciferník27.02.2023 Pre prekladateľov Čas čítania: 3 min.
Ako sa stať úradným prekladateľom_prvý úradný preklad
Čas čítania 3 min

Skúšky máme úspešne za sebou. Čo nasleduje teraz? Vyzerá to tak, že sme na konci, ale ono to len teraz celé začína. 🙂

Sľub, preukaz a pečiatka úradného prekladateľa

V deň skúšky dostanete osvedčenie o jej absolvovaní. Potom si treba podať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstvo spravodlivosti a zaslať všetky potrebné doklady o splnení podmienok:

 • osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore,
 • životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
 • kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima,
 • kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky,
 • doklady o praxi v odbore žiadateľa (prax musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti,
 • doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti (stačí čestné vyhlásenie).

Zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je spoplatnený sumou 165,50 €, pri elektronickom podaní 95,50 €.

Ministerstvo má na spracovanie žiadosti 60 dní a aj z praxe máme ohlasy, že trvalo približne 2 mesiace, kým prišla pozvánka na zloženie slávnostného sľubu.

V deň sľubu vám odovzdajú preukaz úradného prekladateľa s prideleným číslom a zapíšu vás do zoznamu. Takisto dostanete povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky, ktorú si dáte vyhotoviť na vlastné náklady.

vzor preukazu a pečiatky úradného prekladateľaZdroj: slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/

Následne na ministerstvo treba poslať návratku s odtlačkom vašej pečiatky úradného prekladateľa a potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti.

Poistenie tlmočníkov a prekladateľov

Poistenie zodpovednosti za škodu je povinné. Bez neho nemôže úradný prekladateľ vykonávať svoju činnosť.

Výber poisťovne je na vás. Odporúčame spraviť si vopred prieskum cien, aby ste zistili, kde je to pre vás najvýhodnejšie.

V prvej časti série sme písali, že poistenie stojí približne 30 € ročne. Ceny sa líšia v rozmedzí 20 – 40 €. Poistenie musí byť uzatvorené s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3 319 €. Dnes ho môžete vybaviť aj pohodlne z domu pomocou telefónu a e-mailu. Po zaplatení treba pár dní počkať na aktivovanie poistky.

Ako sa dostať k prvému úradnému prekladu?

Po skúškach sú úradní prekladatelia viac menej odkázaní sami na seba. Na Slovensku chýba ponuka systematického ďalšieho vzdelávania. Informácie si treba dohľadať na internete, prípadne osloviť skúsenejších kolegov s prosbou o radu.

Po splnení podmienok a získaní všetkých potrebných povolení vám nezostáva nič iné, len počkať na prvú požiadavku na úradný preklad. Je na vás, či sa chcete venovať úradným prekladom intenzívne a naplno, alebo ich máte ako doplnok popri inej pracovnej činnosti. Podľa toho môžete aktívne oslovovať nových zákazníkov, políciu, súdy, či iné orgány, ktoré potrebujú zabezpečiť úradné preklady. Ideálne je spraviť tak v mieste vášho bydliska a blízkom okolí.

Keďže zoznam úradných prekladateľov je verejne dostupný, môže si vás ktokoľvek vyhľadať a kontaktovať s dopytom. Tak či onak, na prvý úradný preklad si niekedy počkáte dlhší čas.

lexika logo X mini Pozor: Požiadavku na úradný preklad od orgánu verejnej moci môžete odmietnuť len ak vám vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas.

Ako na prvý úradný preklad?

Počas odborného minima vám vysvetlia, akú má mať úradný preklad formu, koniec-koncov je to opísané aj vo vyhláške.

Úradný preklad obsahuje:

No ako vieme, jedna vec je teória, a druhá zviazať reálne svoj prvý úradný preklad. Vyžaduje si to aj istú manuálnu zručnosť a možno vám to prvýkrát naozaj potrvá o niečo dlhšie. Po vyhotovení niekoľkých prekladov to už budete robiť automaticky.

Úradné preklady treba archivovať po dobu 10 rokov. Archivácia je možná v papierovej alebo elektronickej podobe, avšak v tomto prípade dbajte na bezpečnosť údajov a ochranu pred zneužitím.

V súčasnosti je možné vyhotoviť aj elektronický úradný preklad, ktorý zažil svoj boom najmä počas obdobia korony. Počas prípravy na úradného prekladateľa sa táto možnosť zo skúsenosti nespomína, informácie sa dajú nájsť na stránke MS SR alebo si pozrite náš blog, ktorý sme tejto téme venovali.

Elektronický denník – verný priateľ úradného prekladateľa

Každý úradný preklad musíte zaevidovať do elektronického denníka.

Do denníka sa zapisujú:

 • číslo úkonu (poradové číslo, lomka a rok),
 • stav vykonávaného úkonu,
 • dátum vyžiadania úkonu,
 • dátum, do ktorého sa má úkon vykonať,
 • údaje zadávateľa:
  • meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
 • druh úkonu,
 • účel a predmet úkonu,
 • údaje o preddavku,
 • požadovanú odmenu,
 • priznanú odmenu,
 • dátum vyplatenia odmeny,
 • dátum vykonania úkonu,
 • dôvody odmietnutia vykonania úkonu.

Raz úradný prekladateľ, navždy úradný prekladateľ

Status úradného prekladateľa nie je časovo obmedzený, ak nedôjde k zásadnému porušeniu podmienok.

Je však možné požiadať o pozastavenie činnosti (napr. pri materskej dovolenke, dlhodobej chorobe a pod.).

Veríme, že teraz máte lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá začiatok cesty úradného prekladateľa. Smelo do toho! 🙂 

Na záver by sme sa chceli ešte raz poďakovať dvom úradným prekladateľom za spoluprácu na tejto sérii článkov a množstvo cenných informácií, ktoré nám ochotne poskytli.

 
Eva Dinušová
Eva Dinušová
Vendor manager

Jazyky ma sprevádzali odmalička, keď sme sa s rodinou presťahovali do Viedne. Táto cesta ma doviedla až k štúdiu prekladateľstva, avšak stále ma to ťahalo späť domov, na Slovensko. Náhoda chcela, že som dostala ponuku pracovať v prekladateľskej spoločnosti – aj keď nie ako prekladateľka 🙂. V LEXIKE som si od roku 2011 prešla viacerými pozíciami, začala som pracovať na front desku, neskôr ako projektová manažérka a po dvojročnej pauze na materskej dovolenke som nastúpila na novovytvorenú pozíciu vendor manager. Postupne sme túto pozíciu dotvárali, vylepšovali a dnes je už perfektne fungujúcou a nenahraditeľnou súčasťou LEXIKY. S kolegyňou Simou sa staráme o to, aby sme mali kvalitných prekladateľov – oslovujeme nových a staráme sa o vzťahy s našimi dlhoročnými prekladateľmi. Okrem bežnej agendy mám na starosti aj programy a spoluprácu so študentmi.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *