Nemáte ani ideu, ako správne skloňovať slovo idea? Priznajte sa sami!

Lukáš Slovák Ciferník21.06.2019 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
porozhadzované žiarovky
Čas čítania 2 min

V dnešnom príspevku Lexika spisovne sa pozrieme na skloňovanie ženských podstatných mien, na prechyľovanie a aj na to, čo robiť, ak chcú byť Andrey v obchode samé... alebo samy?

SAMÉ Andrey

Predpokladáte správne, reč nebude o fínskom hokejistovi, ale o spisovnej slovenčine. Ak hovoríme o životných podstatných menách mužského rodu, zámeno sám bude mať podobu sami (fínski hokejisti prišli sami). V ostatných prípadoch, čiže pri neživotných mužských podstatných menách a podstatných menách ženského a stredného rodu, použijeme koncovku -y (ženy budú pracovať samy; stromy sa samy nezasadia). Podobne skloňujeme aj slová radi/radyoni/ony.

Pozor na vymedzovacie zámeno samý (samá, samé), ktoré sa používa vo význame „len/iba“. Správny tvar tohto zámena v prípade životných podstatných mien mužského rodu je samí (boli tam samí kreatívni žiaci). Neživotné podstatné mená mužského rodu a podstatné mená ženského a stredného rodu majú v nominatíve množného čísla tvar samé (behali tam samé psy; v škôlke boli samé deti; v obchode boli samé Andrey).

Samé ANDREY

S podstatnými menami zakončenými na -ea sa stretávame denne. Nie vždy však máme jasno v tom, ako ich správne písať. Ženské podstatné mená zakončené na -ea – patria medzi ne napríklad orchidea, idea, Kórea – sa skloňujú podľa vzoru žena, no v niektorých pádoch sa vyskytujú výnimky. A tie má slovenčina rada. Ale k tomu sa ešte dostaneme. 🙂

Práve neštandardné pádové prípony robia z týchto slov jazykové oriešky, a to nie len pre cudzincov z Kórey, ktorí sa učia po slovensky. Ideálnou pomôckou je natvrdo sa naučiť tzv. pomocný vzor idea:

Singulár: N – idea, G – idey, D – idei (žene), A – ideu, L – idei (žene), I – ideou
Plurál: N – idey, G – ideí (žien), D – ideám, A – idey, L – ideách, I – ideami

Tu pekne vidíme, že výnimka je v datíve a lokáli jednotného čísla a v genitíve množného čísla.

Pomocný vzor je pomocný aj preto, lebo vďaka nemu hravo vyskloňujeme aj slová končiace sa na -ua či -oa (Nikaragua alebo aloa). Opäť pozor na ďalšiu výnimku. Slová končiace sa na -oa (aloa) majú iný tvar len v genitíve množného čísla (G (bez) žien verzus G (bez) aloí), inak sa skloňujú štandardne.

Čerešnička na záver – Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd

Nie, nejdeme vás učiť po švédsky. Navyše tieto slová sú vám určite dobre známe. Slovenčina pozná množstvo skratiek, ktoré majú charakter podstatných mien. Medzi ne patrí napríklad aj názov spoločnosti IKEA. V tomto prípade písmená zastupujú slová, konkrétne meno zakladateľa Ingvar Kamprad a farmy Elmtaryd, neďaleko dediny Agunnaryd, na ktorej vyrastal.

Pri písanom prejave je vhodnejšie ponechať skratku v nesklonnej podobe a pridať bližšie určujúci výraz, napr. „nábytok od firmy IKEA“. Práve bližší opisný výraz veľmi pomôže, pretože spojenia ako „nábytok od IKEA“ sú v slovenčine neprirodzené. S takýmto postupom sa môžeme stretnúť napríklad v marketingovej komunikácii samotnej spoločnosti či v oficiálnych vyjadreniach, v správach a inde.

V bežnom prejave môžete slovo IKEA bez obáv skloňovať rovnako ako ostatné slová s koncovkou –ea.

 

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *