Online terminologické slovníky pre prekladateľov

Denisa Kytová Ciferník08.02.2019 Pre prekladateľov Čas čítania: 6 min.
žena listujúca knihu v počítači
Čas čítania 6 min

Každý odborný text má z jazykového hľadiska svoje špecifiká, ktoré začínajú lexikou a končia pri štylistike. Pri preklade odborných textov zohráva kľúčovú úlohu terminológia východiskového textu, ktorú musia prekladatelia správne preložiť do cieľového jazyka.

Práca prekladateľa je preto sprevádzaná rešeršovaním, vyhľadávaním v odborných terminologických slovníkoch, či prácou s paralelnými textami a šablónami. V tomto článku si ukážeme niekoľko užitočných zdrojov pre prekladateľov, ktoré sú dostupné online.

Viacodborové terminologické databázy

Interactive Terminology for Europe (IATE)

Ako prvú spomenieme terminologickú databázu IATE, ktorá sa radí medzi najväčšie databázy termínov na svete. Ide o oficiálny glosár EÚ pojmov, ktorý obsahuje pojmy z 24 jazykov EÚ. Okrem jazykovej kombinácie môžete filtrovať aj okruh vami požadovanej terminológie, napríklad technika, právo a pod.

Pri vyhľadávaní si z rolovacieho zoznamu vyberte zdrojový a cieľový jazyk. Do vyhľadávacieho napíšte vyhľadávané slovo a kliknite na Search.ukážka IATE

Výsledky sa zobrazia podľa oblastí, v ktorých sa daný termín používa. Ku každému termínu je uvedená definícia, zdroj, kontext či poznámky a tiež stupeň spoľahlivosti termínu, vyjadrený počtom hviezdičiek.

ukážka IATE

Ak používate svoj vlastný CAT nástroj, túto databázu si môžete aj stiahnuť a pripojiť si ju k projektu ako glosár (termbase). Bližšie informácie nájdete tu.

 

EuroVoc

Ďalším užitočným zdrojom je EuroVoc – viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci terminológiu z oblastí činnosti Európskej únie. Je dostupný v 24 úradných jazykoch EÚ, ako aj v troch jazykoch krajín, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k EÚ (Albánsko, Macedónsko, Srbsko).

Pri vyhľadávaní si z rolovacieho zvoľte jazyk a do vyhľadávacieho poľa vpíšte pojem. Vyhľadávať môžete v slovníkoch alebo v publikáciách EÚ. Zoznam pojmov je takisto k dispozícii na stiahnutie tu.

ukážka EuroVoc

 

Slovenská terminologická databáza

Slovenskú terminologickú databázu zastrešuje Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Obsahuje takmer 8 000 slovenských termínov a slovných spojení z 18 oblastí, napríklad z medicíny, fyziky, astronómie, požiarnej ochrany, atď. Vyhľadávať v nej môžete podľa oblastí v Zozname terminologických zbierok alebo jednoducho napíšte vami hľadaný výraz do poľa vyhľadávania.

 

Slovenský národný korpus

Slovenský národný korpus tvorí najväčšiu elektronickú databázu, obsahujúcu slovenské texty od roku 1955 z viacerých oblastí. Plný prístup do hlavného korpusu, podkorpusov a ďalších databáz môžete získať bezplatne po registrácii. Vyhľadávať však môžete aj bez registrácie v zjednodušenom rozhraní, ktoré obsahuje dva základné korpusy.

Právnická terminológia

Ak sa špecializujete na preklady právnych textov relevantnú terminológiu nájdete v už spomínaných databázach IATE a EuroVoc.

Eurlex – európske právo

Ďalším užitočným zdrojom právnickej terminológie je online databáza Eurlex. Vyhľadávať v nej môžete slovné spojenia i konkrétne dokumenty európskej legislatívy. Zobrazia sa Vám dokumenty, ktoré slovné spojenie obsahujú, vo všetkých dostupných jazykoch a v rôznych formátoch.

Po rozkliknutí vybraného dokumentu si môžete zobrazovať rôzne jazykové verzie vedľa seba. V časti Viacjazyčné zobrazenie (Multilingual display) si nastavíte požadované jazyky a kliknete na Zobraziť (Display).

ukážka Eurlex

 

E-justice

Úradní prekladatelia ocenia Európsky portál európskej justície e-justice, ktorý je v súčasnosti dostupný aj v beta verzii. Portál obsahuje právne predpisy, súdne rozsudky a rôzne formuláre vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Ekonomická/finančná terminológia

Užitočnými zdrojmi pre vyhľadávanie ekonomickej terminológie sú opäť IATE a EuroVoc, kde si môžete vyfiltrovať niekoľko oblastí patriacich do tejto kategórie, napríklad ekonomika, obchod alebo financie.

Investopedia

Investopedia je webová stránka, ktorá pomáha svojim návštevníkom orientovať sa vo financiách a bankovníctve. Je možné tu nájsť množstvo článkov a odborných rád. Okrem toho však tvorcovia tohto webu vytvorili terminologický slovník v angličtine, ktorý na svojej stránke taktiež poskytujú. Každý termín je vysvetlený stručnou definíciou a okrem toho sú k nemu pripojené ďalšie referencie a odkazy s ním súvisiace.

ukážka Investopedia

 

International Monetary Fund (IMT)

Terminologická databáza IMF Terminology je určená pre prekladateľov medzinárodných menových fondov. Obsahuje ekvivalenty v niekoľkých jazykoch a zameriava sa na bankovníctvo a finančníctvo. Táto databáza neobsahuje termíny v slovenskom jazyku, nájdete tu však angličtinu, francúzštinu, portugalčinu, ruštinu a španielčinu. Kompletný glosár nájdete tu.

Technická a IT terminológia

Do tejto kategórie môžeme zahrnúť viacero oblastí, ako sú IT, technika, elektrotechnika, energia a pod. Opäť ide o oblasť textov, ktoré sa vyznačujú špecifickou terminológiou, ktorá sa odlišuje od ostatných.

Electropedia

Electropedia je databáza Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), ktorá ponúka najviac termínov a definícií z oblasti elektrickej energie a elektroniky na svete. Termíny možno vyhľadávať zadaním do poľa vyhľadávania alebo vyhľadávať v konkrétnej podoblasti.

ukážka Electropedia

 

International Telecomunication Union (ITU)

ITU je databázou Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Ponúka všetky termíny, definície, skratky a akronymy, ktoré obsahujú publikácie únie. Databáza obsahuje 6 jazykov (angličtina, arabčina, čínština, španielčina, francúzština a ruština).

 

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií je slovensko-anglický slovník obsahujúci pojmy z odbornej terminológie v oblasti elektronických komunikačných sietí, technológií a služieb.

 

Microsoft

Slovník Microsoft predstavuje online databázu spoločnosti Microsoft, ktorá spravuje lokalizované verzie svojich produktov (teda aj OS Windows, balíka Office a pod.). Vyhľadávať v nej môžete podľa jazykovej kombinácie, ale aj filtrovať podľa produktov.

ukážka Slovník Microsoft

Medicínska terminológia

Termíny z lekárskeho prostredia môžete nájsť v Slovenskej terminologickej databáze, o ktorej sme písali vyššie. Táto slovenská databáza obsahuje celkovo 975 termínov z oblasti medicíny.

Medical Subject Headings (MeSH)

Užitočný môže byť aj medzinárodný medicínsky tezaurus Medical Subject Headings, podľa ktorého vyšla aj slovenská verzia MeSHSK. Tá však nie je dostupná online, no možno požiadať o vzdialený prístup (prostredníctvom registrácie) a dostať sa tak k jej obsahu z pohodlia domova. V anglickej verzii MeSH možno vyhľadávať rôzne termíny podľa viacerých kritérií.

ukážka MeSH

Z nájdených výsledkov vyhľadávania kliknite na vami požadovaný termín. Zobrazí sa vám bližší popis obsahujúci krátku poznámku a odkazy na ďalšie výskyty termínu.

ukážka MeSH

 

Glosár WHO

Svetová zdravotnícka organizácia WHO poskytuje niekoľko glosárov a terminologických slovníkov, ktoré je možné stiahnuť si v PDF verzii priamo z ich webu. Ponúka tiež anglickú verziu Lexikóna obsahujúceho termíny s problematikou užívania alkoholu a drog – Lexicon of alcohol and drug terms (k dispozícii je aj španielska, grécka a ruská verzia) alebo glosár týkajúci sa ochorenia malárie.

Ďalšie terminologické slovníky a užitočné odkazy

Terminologický portál

Na online Terminologickom portáli môžete nájsť odkazy na rôzne terminologické slovníky a databázy, ktoré sa zameriavajú buď na konkrétny jazyk, alebo na oblasť, v ktorej sa používajú. Niektoré z nich sme si už popísali podrobnejšie v tomto článku.

Nižšie uvádzame ďalšie slovníky, ktoré sú špecifické svojím zameraním. Ide o jednojazyčné terminologické slovníky v slovenskom jazyku.

Terminologický slovník biológie rastlín

Tento slovník vydáva Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre. Obsahuje aktuálne 4941 pojmov a hesiel z cytológie a všeobecnej botaniky a okrem toho takmer 700 ilustračných obrázkov.

Terminologický slovník odborných pojmov pre potreby dopravy v krízových situáciách

Slovník bol vypracovaný na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Obsahuje takmer 500 termínov z problematiky dopravy v krízových situáciách, logistiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manipulácie s materiálom, dopravného inžinierstva, ochrany dopravných objektov, modelovania dopravy a rekonštrukcie železničnej a cestnej siete či komplexnej technickej starostlivosti o dopravnú techniku.

Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra

Tento slovník spracúva terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. Slovník sa spracováva postupne, a preto sa aj priebežne dopĺňa o nové termíny.

Užitočné odkazy

Veríme, že vám vyššie uvedené zdroje budú nápomocné a zjednodušia vašu prácu pri prekladaní. Ak sme niektorý z vami preferovaných zdrojov zabudli uviesť a chcete sa oň podeliť s ďalšími kolegami, budeme radi, ak nám ich napíšete do komentárov.

 

 
Denisa Kytová
Denisa Kytová
Project manager

V LEXIKE som začala pôsobiť v roku 2017 chvíľu po ukončení vysokoškolského štúdia zameraného na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Veľmi ma potešilo, že som dostala šancu pracovať v odvetví, ktoré som vyštudovala. Pôsobím na pozícii projektovej manažérky a mám na starosti spracovanie projektov, ako sú odborné (neúradné) preklady, tlmočenie a ďalšie súvisiace služby. V LEXIKE je vždy príjemná a priateľská atmosféra a pri práci tu sa veľa naučím, či už zo sveta prekladov a tlmočenia, ale aj z osobného hľadiska. (Update r. 2020: Po viac ako dvoch rokoch som sa rozhodla vrátiť do rodného mesta, avšak spomienky na LEXIKU zostávajú stále príjemné a vždy sa rada vrátim na návštevu. Teším sa a som vďačná, že som mohla byť súčasťou tímu LEXIKA.)

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *