Prečo nemčinári „umývajú s vodou“

Simona Pralovska Ciferník03.04.2020 Pre prekladateľov Čas čítania: 3 min.
Podujatie pre prekladateľov nemčiny
Čas čítania 3 min

Zaujal vás názov tohto príspevku? Potom splnil svoj účel – tak ako splnilo účel podujatie s podobným názvom určené prekladateľom nemeckého jazyka.

Prekladať odborné texty nie je jednoduché. Častou chybou najmä študentov a začínajúcich prekladateľov, sú tzv. interferenčné chyby, čiže prenášanie jazykových štruktúr zo zdrojového – v tomto prípade nemeckého – jazyka do slovenského prekladu.

Na tieto prekladateľské nedostatky bol zameraný workshop Keď prekladateľ „umýva s vodou“, ktorý sa konal 21. februára 2020 pod záštitou Katedry germanistiky FF UPJŠ.

Oslovili sme vedúcu projektu Mgr. Alexandru Popovičovú, PhD. a členku riešiteľského tímu Mgr. Blanku Jenčíkovú z Katedry germanistiky FF UPJŠ, aby nám priblížili priebeh a hlavnú myšlienku tohto podujatia.

„Cieľom projektu Keď prekladateľ „umýva s vodou“  bolo prepojiť vzdelávanie s praxou a otvoriť do budúcna diskusiu medzi študentmi prekladateľských odborov a prekladateľmi z praxe. Vzájomná výmena poznatkov má pre obidve strany určite veľký význam a nás veľmi teší, že našu aktivitu vo veľkom počte podporili aktívni prekladatelia z nemeckého jazyka. „Som rada, že sa konečne aj na východe niečo deje“, týmito slovami sa účastníkom počas ukončenia celodenného programu prihovorila renomovaná prekladateľka nemeckého jazyka. Súčasne vyzdvihla význam takýchto podujatí a vyjadrila v mene prekladateľov ochotu spolupracovať s FF UPJŠ v rámci ďalšieho vzdelávania aj v budúcnosti. My tiež dúfame, že táto prvá lastovička nebude poslednou.

Na programe podujatia sme usilovne pracovali, aby si každý našiel tému podľa svojho zamerania.

V prvej polovici dňa účastníci naberali nové vedomosti počas prednášok  odborníkov z oblasti translatológie a lingvistiky o preklade právnych textov z nemčiny do slovenčiny a o kultúre jazyka a jazykovom prejave.

Nevynechali sme ani praktickú časť, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére pod vedením skúsených prekladateľov. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali, ako vzniká úradný preklad a tiež ako prebieha titulkovanie pomocou počítačového softvéru. Svoje obzory si rozšírili aj o terminológiu trestného práva procesného či najčastejšie chyby pri preklade technických textov.

Vyvrcholením podujatia bol workshop zameraný na najčastejšie interferenčné chyby v preklade.

Veríme, že účastníci workshopu si so sebou odniesli množstvo užitočných informácií, z ktorých budú čerpať či už počas štúdia, alebo v praxi. Na záver sa chceme poďakovať projektu VVGS za poskytnuté finančné prostriedky, rovnako aj všetkým prekladateľom, ktorí sa workshopu zúčastnili, a agentúre Lexika, ktorá nám pomohla pri propagácii a ktorá nás už niekoľko rokov aktívne podporuje prostredníctvom zabezpečovania praxe pre našich študentov.“

archíve RTVS si môžete pozrieť, ako to na podujatí vyzeralo (čas 14:15).

Ako hodnotia podujatie samotní účastníci?

„Podujatie splnilo moje očakávanie, prednášajúci boli vynikajúci a celá akcia bola veľmi príjemná, dobre zorganizovaná a odniesla som si aj nové poznatky z workshopov, takže som spokojná. Ak by v Košiciach organizovali aj ďalšie podujatia, rada sa tam vrátim.

Doobedňajšie prednášky boli skôr pre študentov, keďže boli koncipované široko a všeobecne. Hovorilo sa o takých základoch – čo je právny jazyk, ako hľadať adekvátne termíny a pod. Pre mňa to bolo zaujímavé, keďže sa tým oblastiam nevenujem vôbec alebo iba okrajovo.

Počas programu bolo viackrát deklarované, že sa snažili pripraviť podujatie pre zmiešanú skupinu od študentov cez učiteľov až po prekladateľov, čo podľa mňa splnilo svoj účel.“

(Skúsená prekladateľka zameriavajúca sa na odborné a umelecké texty)

 

„Celý workshop hodnotím ako jedno vydarené podujatie pre aktívnych prekladateľov, ako aj pre študentov – budúcich prekladateľov. Organizácia bola naozaj na vysokej profesionálnej úrovni. Doobedňajšia časť – prednášky – bola spoločná pre všetkých účastníkov. Odhadujem, že nás tam bolo spolu okolo 60.

Z programu ma najviac zaujal interaktívny workshop Trestné právo procesné v preklade – teória a prax s praktickými ukážkami. Pani Wrede to pripravila naozaj skvele. Vidieť, že je nielen aktívna prekladateľka, ale že svoje vedomosti vie aj dobre sprostredkovať a priblížiť svojim poslucháčom. Prínos to bol tak pre nás, aktívnych prekladateľov, ako aj pre študentov.“

(Dlhoročná prekladateľka odborných textov, úradná prekladateľka a tlmočníčka)

 

Organizátori vyjadrili svoj zámer organizovať na FF UPJŠ takéto podujatia pre študentov a aktívnych prekladateľov aj v budúcnosti. Skúsení prekladatelia majú určite čo odovzdať svojim nasledovníkom. Mladých prekladateľov a tlmočníkov nemeckého jazyka je ako šafranu – to je konštatovanie tak pedagógov, ako aj aktívnych nemčinárov v našom odvetví.

My v LEXIKE takisto hľadáme šikovných nemčinárov. Ak sa venujete prekladom z nemčiny, ozvite sa nám na hr@lexika.sk.

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *