Sváko, testiná a bratanec – poznáte názvy rodinných príslušníkov?

Lukáš Slovák Ciferník25.05.2023 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
Názvy rodinných príslušníkov
Čas čítania 2 min

Slová označujúce príbuzenské vzťahy – matka, otec, babka, dedko – tie nám problémy nerobia. Existujú však aj niektoré menej frekventované, ktoré používame len občas a možno ich presný význam ani nepoznáme, keďže ich v bežnej reči používame len zriedkavo. Pozrime sa na spolu na tie najzaujímavejšie.

Bratanec a sestrenec

Synonymický slovník slovenčiny uvádza pre heslo synovec výrazy bratanec a sestrenec, podľa toho, či hovoríme o synovi nášho brata alebo sestry. Pre neter (podľa rovnakej logiky) zase výrazy bratanica či sestrenica. Občas sú používané aj varianty bratovec, sestrinec, sesterník alebo zdrobneniny bratanička, sestrenička a pod.

Dajte si však pozor, aby sa vám nepomýlili so slovami bratranec a sesternica, čiže synom a dcérou otcovho či matkinho súrodenca.

Teta, sváko, ujec, strýc

Tieto termíny označujú súrodencov našich rodičov. Teta je otcova alebo matkina sestra, sváko je jej manžel. Ujec či ujo je matkin brat a ujčiná je jeho manželka, strýc alebo strýko je naopak brat otcov a podobne stryná je jeho manželka. Dôvodom, prečo sa v bežnej reči s týmito pomenovaniami až tak nestretávame je, že v súčasnej slovenčine sa rozdiely strácajú a prevláda jedno pomenovanie (používame napr. slovo strýko pre brata matky aj otca).

Výrazy tetaujo deti používajú aj ako všeobecné označenie cudzích dospelých ľudí.

Švagor, švagriná a ich historické názvy

Švagra poznáme vo význame manželov alebo manželkin brat či sestrin manžel a švagrinú ako manželovu alebo manželkinu sestru či bratovu manželku. Pomenovanie švagor vychádza z nemeckého der Schwager.

V minulosti sa používali pomenovania boli dever (manželov brat), svojak (manžel manželovej či manželkinej sestry) a zať (sestrin manžel), pre ženy zase zelva (manželova sestra) a nevestka (bratova manželka). Niet divu, že novodobá slovenčina stiera rozdiely a preferuje „spoločné“ pomenovania.

Svokor a tesť, svokra a testiná, svat a svacha

Aby sme sa v týchto pojmoch zbytočne nezamotali, skrátime to.

  • svokor = manželov otec,
  • svokra = manželova matka,
  • tesť = manželkin otec,
  • testiná = manželkina matka.

No tu to nekončí. Na niektorých územiach Slovenska do hry vstupujú aj pomenovania svat svatka/svacha (ako svokor, svokra). Slovo svat však pomenúva aj vzťah tesťa a svokra medzi sebou a zároveň sa používa aj na označenie človeka povereného vedením svadby (tzv. starejší).

Ak sa vám už z toho točí hlava, pozitívom (no na druhej strane aj istým negatívom) je, že takéto striktné rozdelenie postupom času upadá a používa sa jeden termín na označenie viacerých vzťahov (napríklad svokor a svokra pre manželových ale aj manželkiných rodičov).

Ako oslovujete svojich príbuzných vy? Používate najznámejšie pomenovania alebo sa držíte aj tých tradičnejších?

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *